intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cán bộ văn phòng

Xem 1-20 trên 3199 kết quả Cán bộ văn phòng
 • Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc sửa đối, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp Quận 4 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Quận 4. Quyết định này căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p zizaybay1105 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 15/TP-HGTM-sđ) được áp dụng căn cứ vào Thông tư số 03/2024/TT-BTP, Điều 8 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở phỏng vấn 60 hộ dân bị thu hồi đất và 30 cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 02 dự án nghiên cứu; Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh với diện tích thu hồi đất là 44.

  pdf14p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan đến tật cận thị học đường ở học sinh lớp 4 – 5 của trường tiểu học thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Phương pháp nghiên cứu: Bằng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, dùng phương pháp chọn mẫu toàn bộ với 507 học sinh lớp 4 và lớp 5, đánh giá tật cận thị bằng cách khám mắt bởi bác sĩ chuyên khoa mắt, đánh giá các yếu tố liên quan thông qua phát vấn với bộ câu hỏi soạn sẵn, phân tích số liệu theo mục tiêu nghiên cứu.

  pdf9p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2020-2022. Mô tả cắt ngang, thông tin định lượng được thu thập từ phần mềm quản lý cán bộ, đề án vị trí việc làm, các báo cáo, quyết định, thống kê từ năm 2020 đến 2022, thông tin định tính thu thập được từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa/ phòng và điều dưỡng làm việc tại các phòng ban.

  pdf8p viwalton 02-07-2024 5 1   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhận xét một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2023. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang điều tra trên 116 người bệnh ung thư phụ khoa điều trị nội trú. Bệnh nhân được đo cân nặng, chiều cao, xét nghiệm chỉ số hóa sinh máu, phỏng vấn trực tiếp bộ câu hỏi PG-SGA và điều tra khẩu phần bằng phương pháp hỏi ghi khẩu phần 24 giờ qua.

  pdf9p vikoch 27-06-2024 3 1   Download

 • Nghị định 13/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Nghị định này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;...

  pdf3p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng" nhằm làm rõ vấn đề lý luận, tìm hiểu thực tiễn về hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để từ đó đánh giá kết quả hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tiếp công dân nói riêng, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, xây dựng niềm tin của công dân đối với UBND huyện nói chung.

  pdf74p khanhchi2560 21-06-2024 362 2   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá, phân tích các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng của các hình thái glôcôm và hiệu quả điều trị của đặt van dẫn lưu tiền phòng. Đối tượng, phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu không đối chứng trên 12 mắt được chẩn đoán là glôcôm nhãn áp không điều chỉnh với thuốc hạ nhãn áp bổ sung hoặc sau phẫu thuật cắt bè kém hiệu quả được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế từ 01/11/2021 đến 30/07/2022.

  pdf8p visergeyne 18-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống hóa các chính sách liên quan đến quản lý và phát triển rừng trồng hộ gia đình (HGĐ) được ban hành ở cấp Trung ương (TW) và liên hệ thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích chính sách, kết hợp với khảo sát và phỏng vấn các cán bộ quản lý, các chủ rừng tại địa phương.

  pdf16p viamancio 03-06-2024 4 2   Download

 • Mẫu Đơn đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm (BM.KHCN-01.06) dành cho cán bộ/giảng viên/nhân viên là văn bản ghi nhận thông tin về cá nhân, tập thể và mục đích của việc mượn phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc1p khanhchi0905 21-05-2024 7 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (CNVPĐKĐĐ) thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 30 cán bộ công chức, viên chức với 4 nhóm tiêu chí và 13 tiêu chí đánh giá; chọn 150 người sử dụng đất (NSDĐ) đến làm việc tại CNVPĐKĐĐ với 8 tiêu chí đánh giá.

  pdf11p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 220/NQ-CP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện Thông báo số 23-TB/TW ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 123/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 506/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết tiến hành xây dựng, lựa chọn các giải pháp phù hợp rồi phỏng vấn các chuyên gia TDTT, cán bộ quản lý để lựa chọn các giải pháp mang tính khả thi để phát triển phong trào TDTT của cán bộ, giảng viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

  pdf5p viohoyo 25-04-2024 2 1   Download

 • Bài viết giới thiệu kết quả khảo sát bằng phiếu phỏng vấn các tiêu chuẩn, tiêu chí đến chuyên gia, huấn luyện viên, cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên đã và đang học tập về nhu cầu xã hội yêu cầu đối với chương trình môn học trong quá trình đào tạo chuyên ngành bóng đá tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

  pdf10p viohoyo 25-04-2024 3 1   Download

 • Bài viết khảo sát 92 đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, kĩ sư, chuyên viên trong 10 cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam bằng phương pháp điều tra phiếu hỏi thiết kế qua Google Forms và kết hợp phỏng vấn sâu nhằm tìm hiểu và phân tích những thách thức chính khi triển khai và sử dụng Metaverse trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số kết luận trong việc ứng dụng hiệu quả Metaverse vào trong đào tạo bậc đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

  pdf6p gaupanda028 22-04-2024 2 2   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là nâng cao hiệu quả công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng dự án có đất thu hồi tại địa tỉnh Đồng Tháp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của các sở, các ngành, cán bộ và nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho những người dân có đất bị thu hồi, giảm thiểu tình trạng phát sinh tranh chấp, bất đồng, khiếu nại trong người dân; tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án để phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

  pdf148p khanhchi0912 12-04-2024 7 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2