intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi thảo luận luật dân sự

Xem 1-20 trên 23 kết quả Câu hỏi thảo luận luật dân sự
 • Mời các bạn cùng tham khảo Câu hỏi thảo luận Luật dân sự: Khái niệm chung luật dân sự Việt Nam để hệ thống và củng cố kiến thức liên quan về Luật dân sự Việt Nam như các khái niệm cơ bản, thuật ngữ dân sự, các nguyên tắc đặc trưng của Luật dân sự, nguyên tắc áp dụng luật trong trường hợp một quan hệ dân sự chưa được quy định trong Bộ luật dân sự.

  doc22p hoanghue22 08-04-2011 1227 339   Download

 • 1. Xác định điều kiện có hiệu lực đối với giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương; 2. Xác định các trường hợp giao dịch vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch nhưng giao dịch vẫn có hiệu lực;

  doc5p hoanghue22 08-04-2011 424 85   Download

 • 1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản; 2. Khái niệm và đặc điểm của bất động sản; 3. Khái niệm và đặc điểm của giấy tờ có giá; 4. Qui chế pháp lý đối với tiền; 5. Điều kiện đối với tài sản hình thành trong tương lai;

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 242 80   Download

 • 1. Nêu các đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự. Cho ví dụ ở mỗi đặc điểm. 2. So sánh quan hệ pháp luật dân sự với quan hệ pháp luật hành chính, hình sự (chủ thể, khách thể, nội dung). 3. Nêu các khách thể của quan hệ pháp luật dân sự. Mỗi khách thể cho 3 ví dụ. 4. Phân biệt giữa quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Cho ví dụ.

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 1189 225   Download

 • 1. Phân biệt giữa người không có năng lực hành vi dân sự với người mất năng lực hành vi dân sự và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 2. Cho biết các đặc điểm cơ bản về năng lực pháp luật của cá nhân; 3. Cho biết các đặc điểm cơ bản về năng lực hành vi dân sự của cá nhân;

  doc5p hoanghue22 08-04-2011 739 130   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi thảo luận về luật dân sự

  pdf10p xedapcam 05-05-2010 350 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thảo luận vấn đề 1: khái niệm chung luật dân sự việt', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xedapcam 05-05-2010 279 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thảo luận vấn đề 2: quan hệ pháp luật dân', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xedapcam 05-05-2010 190 61   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thảo luận vấn đề 6: nội dung quyền sở hữu những câu hỏi', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p xedapcam 05-05-2010 128 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi thảo luận vấn đề 5: tài sản những câu hỏi', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xedapcam 05-05-2010 148 36   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi thảo luận về luật dân sự. Những câu hỏi thuộc vấn đề này chỉ mang tính chất cá nhân không mang tính chất đại diện chuyên môn của bất kỳ tổ chức, cơ sở đào tạo nào. Các bạn có thể tham khảo cho học tập và trao đổi kiến thức.

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 195 38   Download

 • 1. Khái niệm và đặc điểm của sở hữu; 2. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu; 3. Khái niệm và đặc điểm của quyền chiếm hữu; 4. Khái niệm và đặc điểm của quyền sử dụng; 5. Khái nịêm và đặc điểm của quyền định đoạt;

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 413 53   Download

 • Lý luận về cấu thành tội phạm trong khoa học luật hình sự Dư luận xã hội tác động đến chủ thể hàng ngày, hàng giờ, ở mọi nơi, mọi lúc, diễn ra lâu dài, dai dẳng, thậm chí trở thành “bia miệng ngàn năm”. Sự xấu hổ và lòng tự trọng khiến không ai có thể bỏ qua dư luận xã hội, đặc biệt đối với những người trọng danh dự thì sự tác động của dư luận càng trở nên có hiệu quả....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 77 16   Download

 • Hệ thống chính trị là một hệ thống cơ cấu gồm nhà nước, các đảng phái, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động trên khuôn khổ pháp luật hiện hành được chế định theo tư tưởng của giai cấp cầm quyền và tất nhiên là nó có sự tác động vào kinh tế xã hội duy trì và phát triển xã hội đó Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của...

  doc13p banggia_nana 01-03-2012 333 94   Download

 • 1.Kiến thức. HS hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận 2. Kĩ năng. HS biết sử dụng đúng đắn quyền tự do ngôn luận theo qui định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của công dân. 3. Thái độ. Nâng cao nhận thức về tự do và ý thức tuân theo pháp luật trong HS. Phân biệt dược thế nào là tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận để phục vụ mụch đích xấu. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên: Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận, phiếu học tập, máy chiếu...

  pdf8p abcdef_25 11-09-2011 264 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thảo luận mac-lenin quy luận & lượng chất', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt48p duonggadget 17-09-2011 261 84   Download

 • Quan niệm về doanh nghiệp - một số vấn đề về phương pháp luận Trên cơ sở đó, mỗi người tự xây dựng phương châm ứng xử cho mình trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tự nguyện, tự giác thực hiện hành vi theo yêu cầu, đòi hỏi của các chuẩn mực đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, dư luận xã hội là biện pháp tác động hết sức mạnh mẽ đến hành vi đạo đức của các chủ thể....

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 47 2   Download

 • Trong khoa học cũng như trong thực tiễn hiện nay, khái niệm “Thông tin” là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi, đồng thời nó cũng lại gây ra nhiều cuộc thảo luận, tranh cãi, với nhiều quan điểm khác nhau: Về thực thể thông tin, về những dấu hiệu, những hình thức biểu hiện, những quan hệ của nó đối với các quy luật và phạm trù triết học, về vai trò của nó trong quản lý, trong đời sống và trong sự phát triển của xã hội. Về những vấn đề này đã có...

  pdf7p dem_thanh 21-12-2012 27 4   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày kết quả của 6 chủ đề chính được lựa chọn đưa ra thảo luận: chiến lược việc làm Việt Nam trong khuôn khổ tăng trưởng và hội nhập, luật lao động, đối thoại xã hội và tính cạnh tranh, sự linh hoạt và an sinh xã hội trong thị trường lao động, kĩ năng vì ngày mai, xúc tiến việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, việc làm và tác động của toàn cầu hóa.

  pdf28p kloi1234 20-09-2017 112 3   Download

 • NGỮ VĂN 8... BÀI 10: VĂN BẢN.THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI. ĐẤT NĂM 2000..Quan sát trên màn.hình, em có nhận.xét gì về những.bức ảnh đó ?.. Giới thiệu bài:. Ai cũng thừa nhận rằng dù mình có rất.nhiều tiền mà sống trong hoàn cảnh lúc nào.mũi cũng ngửi thấy mùi không thích thú do ô.nhiễm gây ra, mắt nhìn thấy những quang.cảnh không đẹp do rác thải gây ra thì làm sao.sống vui được.. Nếu chỉ hoàn toàn lo phát triển kinh tế.mà không chú ý đến chất lượng của sự phát.triển thì không đem lại kết quả mỹ mãn…. ( TuoiTre Online )...

  ppt35p anhtrang_99 07-08-2014 1079 134   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Câu hỏi thảo luận luật dân sự
p_strCode=cauhoithaoluanluatdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2