Câu lệnh if

Xem 1-20 trên 123 kết quả Câu lệnh if
 • Mục tiêu trọng tâm trong chương 2 Các câu lệnh rẽ nhánh thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C trình bày về những nội dung lần lượt như sau: câu lệnh if, câu lệnh switch...bài giảng trình bày súc tích, có ví dụ minh họa, giúp học viên tiếp thu bài giảng dễ dàng.

  pdf9p narrow_12 17-07-2014 57 9   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 2 1   Download

 • I. CÁC PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN a. Cấu trúc chọn lựa IF : IF THEN ‘Khi điều kiện đúng ‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện ELSE ‘Khi điều kiện sai ‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện END IF - Trong câu lệnh không nhất thiết phải sử dụng ELSE, có thể bỏ qua nó tùy vào mục đích

  doc7p nguyenson1590 21-11-2012 562 85   Download

 • Câu lệnh Switch case trong c# (c sharp) . Khi có quá nhi ều điều kiện để chọn thực hiện thì dùng câu lệnh if sẽ rất rối rắm và dài dòng. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều cung cấp một dạng câu lệnh switch liệt kê các giá trị và chỉ thực hiện các giá trị thích hợp.

  doc3p hoang7991 26-09-2010 849 62   Download

 • Biểu thức được tính toán, nếu kết quả trùng với trường hợp nào thì các câu lệnh(statement sequence) tương ứng sẽ được thực thi. Thông thường biểu thức điều khiển chỉ là một biến.

  pdf24p sakuraphuong 31-05-2013 37 3   Download

 • 1. Dùng dữ liệu thay cho xử lý: mảng bool, mảng bit ... đánh dấu ứng cử viên đã dùng. 2. Dùng hàng rào giới hạn vùng xử lý: đặc trưng là bài mã đi tuần dùng ma trận (n+2)*(n+2) để dễ xử lý hơn. 3. Dùng câu lệnh IF để dễ dàng giới hạn dừng đệ quy: đặc biệt có ích khi xử lý bài map với dữ liệu mảng 2 chiều (IF i10 --- Tăng i, đưa j về 1 và exit). Đặt câu lệnh này trước quá trình đệ quy, với ý nghĩa là "điểm mốc" của đệ quy....

  doc5p caochichinh 09-12-2009 529 135   Download

 • Nội dung: Câu lệnh điều kiện if, Câu lệnh rẽ nhánh switch, Một số kinh nghiệm lập trình, Một số ví dụ minh họa.

  ppt32p thanhvan285 19-10-2010 232 51   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 5 - Các câu lệnh điều kiện giới thiệu tới các bạn những nội dung về các câu lệnh điều kiện If...then... else...; câu lệnh lựa chọn Case...Of.... Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf17p cocacola_10 07-12-2015 59 12   Download

 • Câu lệnh điều kiện if Câu lệnh rẽ nhánh switch Một số kinh nghiệm lập trình Một số ví dụ minh họa Câu lệnh đơn hoặc Câu lệnh phức (kẹp giữa { và }) Câu lệnh if (thiếu) void main() { if (a == 0) printf(“a bang 0”); if (a == 0) { printf(“a bang 0”); a = 2912; } }

  pdf0p muaythai10 18-11-2011 51 6   Download

 • Chương này trình bày về câu lệnh điều kiện và câu lệnh rẽ nhánh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p tangtuy05 23-03-2016 31 6   Download

 • Bài 3 "Các phép toán và các câu lệnh điều khiển" trình bày những nội dung: Biểu thức, các phép toán, ép kiểu (type casting), boxing and unboxing, cc (Câu lện if, câu lệnh switch), câu lệnh lặp (Câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do while). Mời tham khảo.

  ppt28p hihihaha5 27-12-2016 19 6   Download

 • Mỗi câu lệnh thực hiện một chức năng nào đó (như lệnh gán, lệnh xuất dữ liệu ra màn hình), câu lệnh có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: cv=2*r*M_PI; printf("\nChu vi = %10.2f \ \nDien tich = %10.2f",cv,dt);

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 42 5   Download

 • Chương 2 (Bài 03) của bài giảng Lập trình C++ trình bày những kiến thức về cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình C++. Trong bài học này sẽ giới thiệu những nội dung sau đây: Lệnh và khối lệnh, câu lệnh if, câu lệnh switch-case. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p namthangtinhlang_02 05-11-2015 19 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 2 trang bị cho người học những hiểu biết về các câu lệnh rẽ nhánh. Mục tiêu của bài này giúp người học: Hiểu và cài đặt được câu lệnh if, hiểu và cài đặt được câu lệnh if…else, hiểu và cài đặt được câu lệnh if lồng nhau, hiểu và cài đặt được câu lệnh if lồng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 35 3   Download

 • Bài giảng Chương 1: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java giới thiệu tới các bạn những nội dung về các kiểu dữ liệu cơ bản chuyển kiểu; toán tử và biểu thức; các kiểu dữ liệu tham chiếu; câu lệnh và khối lệnh; các cấu trúc điều khiển; câu lệnh if; câu lệnh if else; cấu trúc switch case; cấu trúc vòng lặp do while; cấu trúc vòng lặp for.

  ppt19p cocacola_09 27-11-2015 22 3   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh - ThS. Đặng Đình Phương" giới thiệu các câu lệnh trong lập trình như: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch. Một số kinh nghiệm lập trình và một số ví dụ minh họa.

  pdf24p nguyenhaiyen2311 04-09-2017 5 3   Download

 • Bài giảng chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 24 2   Download

 • Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về đọc ghi dữ liệu với tệp tin và cấu trúc lệnh rẽ nhánh. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Đọc ghi dữ liệu với tệp tin, cấu trúc lệnh rẽ nhánh, câu lệnh if, câu lệnh switch. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p tangtuy14 03-06-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Câu lệnh rẽ nhánh trình bày các nội dung: Câu lệnh điều kiện IF, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p thangnamvoiva20 17-09-2016 8 2   Download

 • Bài 5 giới thiệu về các câu lệnh lựa chọn. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm: Câu lệnh if, câu lệnh if-else, viết hàm đệ quy, câu lệnh switch-case. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy14 03-06-2016 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản