intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu lệnh truy tìm dữ liệu

Xem 1-20 trên 20 kết quả Câu lệnh truy tìm dữ liệu
 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Cơ sở dữ liệu SQL" trình bày các câu lệnh trong SQL, các câu lệnh định nghĩa dữ liệu, các câu lệnh truy tìm dữ liệu, câu lệnh SQL với những tình huống phổ biến. hi vọng đây sẽ là một tài liệu rất hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf22p tsmttc_007 12-09-2015 46 2   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu chương 3: Ngôn ngữ SQL trình bày nội dung về định nghĩa dữ liệu, các câu lệnh truy tìm dữ liệu, câu lệnh SQL, các câu lệnh truy vấn lồng, các câu lệnh cập nhật dữ liệu. Tham khảo tài liệu để nắm bắt môn chi tiết môn học.

  ppt22p lamtran89 11-07-2014 99 10   Download

 • SQL là Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc SQL cho phép bạn truy xuất một cơ sở dữ liệu SQL là một ngữ theo chuẩn ANSI SQL có thể thực hiện các truy vấn đến một cơ sở dữ liệu SQL có thể truy tìm dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu SQL có thể chèn các mẩu tin mới vào trong một cơ sở dữ liệu SQL có thể xóa các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu.

  pdf21p lqvang02 19-02-2013 77 6   Download

 •  Truy vấn dữ liệu     .Mục tiêu Tìm hiểu các câu lệnh T­SQL để truy vấn dữ  liệu Tìm hiểu các câu lệnh T­SQL có điều kiện truy vấn 

  ppt25p hoangminhitvn 23-08-2011 59 9   Download

 • Chương 3 trình bày những kiến thức về lập trình với cơ sở dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về: Biến cục bộ, biến hệ thống, các câu lệnh truy vấn dữ liệu, các hàm thường dùng, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, biến kiểu dữ liệu cursor. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p youcanletgo_02 07-01-2016 34 2   Download

 • Tốiưu hoá Biến đổi biểu thức ĐSQH để tìm 1 biểu thức hiệu quả Tối ưu dựa trên cấu trúc và nội dung của dữ liệu Nâng cao hiệu quả thực hiện câu hỏi trên 1 hay nhiều tiêu chí: thời gian, sử dụng bộ nhớ, ... Lưu ý: Không nhất thiết phải tìm biểu thức tối ưu nhất Chú ý tới tài nguyên sử dụng cho tối ưu

  pdf25p nguyenvanhabk1 03-09-2012 67 9   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 giới thiệu cấu trúc, kỹ thuật soạn kịch bản lệnh T-SQL, đối với các hệ quản trị CSDL Foxfro, Access thì câu lệnh thực hiện truy vấn, khai thác CSDL là ngôn ngữ truy vấn SQL (Structure Query Language), các lệnh được thực hiện theo từng câu lệnh mà không thực hiện theo kịch bản hoặc theo tập hợp nhiều câu lệnh với nhau. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf89p codon_08 15-03-2016 49 5   Download

 • ACL là một danh sách các câu lệnh được áp đặt vào các cổng (interface) của router. Danh sách này chỉ ra cho router biết loại packet nào được chấp nhận (allow) và loại packet nào bị hủy bỏ (deny). Sự chấp nhận và huỷ bỏ này có thể dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích hoặc chỉ số port.

  ppt18p ak_dragonjc 16-11-2012 90 14   Download

 • PowerShell là một công cụ khá mạnh, nó giúp người dùng dễ dàng thực hiện thay đổi cấu hình. Nhưng lưu ý sau khi hoàn thành cấu hình bạn nên sử dụng biến số confirm để kiểm tra những cài đặt này. 1. Thông báo mọi thiết bị USB được cài đặt PowerShell là một công cụ điều khiển Windows Management Instruments (WMI). Bạn có thể sử dụng PowerShell để yêu cầu WMI truy tìm các thiết bị kết nối USB được cài đặt vào một hệ thống cục bộ hay từ xa, sử dụng lệnh sau: gwmi Win32_USBControllerDevice -computername...

  pdf5p vinhlactran 07-01-2010 112 13   Download

 • Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn công nghiệp được công cụ quản trị dữ liệu của Microsoft (Microsoft jet database engine) sử dụng. Tài liệu này sẽ trình bày cấu trúc cơ bản của SQL, và cách thức sử dụng nó cho việc tạo, bảo trì và sửa đổi CSDL,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.

  pdf24p luungoc91 01-04-2014 116 11   Download

 • Giới thiệu SQL là một ngôn ngữ khai báo theo nghĩa là chỉ mô tả dữ liệu quan trọng trong chương trình, không mô tả thuật toán để thu thập dữ liệu. Vì vậy, thường có nhiều cách để đáp ứng một câu lệnh SQL cụ thể. Những cách khác nhau này được gọi là các đường dẫn truy cập hoặc các kế hoạch truy cập. Để đơn giản, bài này đề cập đến một cách cụ thể để đáp ứng một câu lệnh SQL như là đường dẫn truy cập. Mặc dù các đường dẫn truy cập khác nhau...

  pdf20p buncha_1 11-05-2013 54 4   Download

 • Bài 19 Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn có thể: Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp  Tìm hiểu cấu trúc (structure) và công dụng của chúng  Định nghĩa cấu trúc  Khai báo các biến kiểu cấu trúc  Tìm hiểu cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc  Tìm hiểu cách khởi tạo cấu trúc  Tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc với câu lệnh gán  Tìm hiểu cách truyền tham số kiểu cấu trúc  Sử dụng mảng cấu trúc  Tìm hiểu cách khởi tạo các mảng cấu...

  pdf18p tengteng14 21-12-2011 45 2   Download

 • Giới thiệu Trong bài đầu tiên của loạt bài này, Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 1: Tìm hiểu về các đường dẫn truy cập, đã giới thiệu khái niệm về một đường dẫn truy cập. Với một câu lệnh SQL cụ thể, thường có nhiều sự lựa chọn đường dẫn truy cập, và các đường dẫn truy cập khác nhau thường có đặc điểm hiệu năng khác nhau. Trước khi thực hiện SQL, trình tối ưu hóa DB2 ước tính giá của các đường dẫn truy cập ứng cử viên và chọn đường dẫn có giá ước...

  pdf29p buncha_1 11-05-2013 48 2   Download

 • Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn Crosstab: Thực hiện thống kê trên CSDL. Truy vấn hành động (Action Query): Cho phép cập nhật CSDL gồm bổ sung, loại bỏ hay thay đổi. Truy vấn định nghĩa dữ liệu, truy vấn hợp.

  ppt103p huynhbahoc 19-11-2012 360 62   Download

 • Chương 6 PHP & MySQL thuộc bài giảng Mã nguồn mở. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kết nối database server, truy cập CSDL và thực thi câu lệnh, xử lý tiếng việt trong MySQL & PHP, phân trang dữ liệu.

  ppt18p minhmuimui 28-10-2014 62 9   Download

 • Bài giảng Mã nguồn mở: Chương 6 PHP & MYSQL nhằm trình bày các nội dung chính như: kết nối database server, truy cập cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh, xử lý tiếng Việt trong MySQL & PHP, phân trang dữ liệu...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu PHP & MYSQL hơn.

  pdf18p slow_12 26-06-2014 59 7   Download

 • Tìm hiểu cách làm việc của bộ nhớ Cache (Phần 3) Cách làm việc Khối tìm nạp của CPU sẽ tìm kiếm chỉ lệnh kế tiếp để được thực thi trong Cache chỉ lệnh L1. Nếu không có ở đó thì nó sẽ tìm kiếm trên Cache L2. Sau khi đó nếu cũng không có thì nó sẽ phải truy cập vào bộ nhớ RAM để nạp chỉ lệnh. Chúng tôi gọi là một “hit” khi CPU nạp một chỉ lệnh đã được yêu cầu hoặc dữ liệu từ Cache, và gọi là một “miss” nếu chỉ lệnh hoặc dữ liệu được yêu...

  pdf8p maicon24 26-07-2010 132 52   Download

 • Bộ chuyển đổi của chúng tôi với các dữ liệu cần thiết có thể dẫn đến một số lượng tốt mã, đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng các truy vấn tham số. Hãy nhớ lại trong chương 22 là một truy vấn tham số cho phép chúng ta xây dựng một câu lệnh SQL bằng cách sử dụng một tập hợp của các đối tượng tham số.

  pdf140p kimku13 24-10-2011 38 4   Download

 • Biểu thức LINQ được xây dựng từ các khoản truy vấn có cảm giác tương tự như điều khoản trong các câu lệnh SQL ở cấp cơ sở dữ liệu. Với sự ngoại lệ của Từ khoản, mà phải xuất hiện đầu tiên, các điều khoản khác thường có thể xuất hiện trong bất kỳ thứ tự trong phạm vi truy vấn.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 35 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10254:2013 quy định cụ thể một tập lệnh cơ bản dành cho tìm kiếm tương tác dữ liệu của các hệ thống tìm tin và các loại câu trả lời mong đợi từ hệ thống xử lý. Tiêu chuẩn này được biên soạn để phục vụ các nhà thiết kế và người dùng các hệ thống tìm tin, bao gồm cả mục lục thư viện bằng máy tính và các phương tiện tìm kiếm và truy cập cơ sở dữ liệu bằng máy tính.

  doc26p thangnamvoiva18 05-09-2016 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Câu lệnh truy tìm dữ liệu
p_strCode=caulenhtruytimdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2