intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc giao thức

Xem 1-20 trên 4488 kết quả Cấu trúc giao thức
 • "Tiểu luận Các công nghệ mạng truyền thông tiên tiến: Tìm hiểu về VXLAN" có nội dung gồm 4 chương trình bày: tổng quan về VXLAN, triển khai các giao thức, một số công nghệ sử dụng trong VXLAN, mô hình và cách thức triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p vukhoi22 16-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích tổng hợp dữ liệu liên quan chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Kết quả cho thấy chuyển đổi số trong giáo dục đại học dựa trên các tiền đề và những thách thức xuất phát từ bối cảnh hiện nay. Kết quả phân tích cũng xác định chuyển đổi số trong giáo dục đại học là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 7 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu về nhu cầu và thực trạng chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành nhu cầu cấp thiết của các cơ sở giáo dục nghiệp. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết đưa ra một vài phân tích, đánh giá về sự cần thiết phải xây dựng học liệu điện tử, thực trạng nguồn học liệu điện tử ở các cơ sở giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng học liệu điện tử nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lí luận về quản lý hoạt động KTNB trường THPT; thực trạng quản lý hoạt động KTNB trường THPT quận Bình Thạnh, TP.HCM; biện pháp quản lý hoạt động KTNB trường THPT quận Bình Thạnh, TP.HCM.

  pdf204p bakerboys03 02-05-2022 2 1   Download

 • Đối với giáo dục thường xuyên, việc nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, phù hợp với điều kiện học tập của học viên nhất là trong bối cảnh đại dịch càng có vai trò, ý nghĩa quan trọng. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình Trường học ảo đáp ứng nhu cầu học tập của học viên giáo dục thường xuyên và đưa ra một số đề xuất kiến nghị cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ở trường đại học; thực trạng quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, một số biện pháp quản lý thực hiện chương trình đào tạo hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh ở Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

  pdf122p bakerboys03 02-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết đặc biệt tập trung vào nghiên cứu phản ứng của chính quyền Đàng Trong trong quan hệ bang giao với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á (chủ yếu là Xiêm, Vạn Tượng và Chân Lạp) và các quốc gia phương Tây cho đến nửa cuối thế kỷ XVIII. Để thực hiện mục tiêu trên, bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử, logic kết hợp với phương pháp hệ thống cấu trúc dựa trên các nguồn tài liệu liên quan.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Cơ sở hóa tinh thể có nội dung gồm 6 chương trình bày về: chất kết tinh với bản chất dị hướng, mặt tinh thể; hình thái tinh thể; hình học cấu trúc tinh thể; khái niệm cơ bản của hóa học tinh thể; đặc điểm cấu trúc tinh thể thực; hóa học tinh thể của một số khoáng vật tạo đá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf298p trvinhthien 02-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày một hệ thống phát hiện và nhận diện biển báo giao thông Việt Nam thời gian thực dựa trên kiến trúc MobileNet kết hợp với SSD trên board Jetson Nano. Với đặc tính và cấu hình nổi trội của mô hình, sự kết hợp giữa MobileNet và SSD mang lại độ chính xác cao và thời gian triển khai nhanh chóng trên các hệ thống có hạn chế phần cứng.

  pdf6p vistephenhawking 26-04-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Vận hành cần trục (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Trung cấp) trình bày một số nội dung sau: Giới thiệu về cần trục bánh lốp, bảo dưỡng cần trục bánh lốp, đi số nguội, đi số nóng tại chỗ, di chuyển cần trục bánh lốp đến vị trí xác định, điều khiển cần trục không tải, cẩu hàng có kích thước lớn, vận hành cần trục bánh xích, giới thiệu về cần trục bánh xích, bảo dưỡng cần trục bánh xích, vận hành cần trục bánh xích thực hiện một chu trình làm việc,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf88p cucngoainhan0 08-04-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Vận hành cần trục (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) trình bày một số nội dung sau: Giới thiệu về cần trục bánh lốp, bảo dưỡng cần trục bánh lốp, đi số nguội, đi số nóng tại chỗ, di chuyển cần trục bánh lốp đến vị trí xác định, điều khiển cần trục không tải, cẩu hàng có kích thước lớn, vận hành cần trục bánh xích, giới thiệu về cần trục bánh xích, bảo dưỡng cần trục bánh xích, vận hành cần trục bánh xích thực hiện một chu trình làm việc,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf86p cucngoainhan0 08-04-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Tin học ứng dụng – Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cách tiếp cận thông tin và kiểm tra hiểu biết của các thông điệp; truyền thông trong giao tiếp; nhận thức trong giao tiếp; ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf98p cucngoainhan0 08-04-2022 4 1   Download

 • Cuốn giáo trình “Thực hành sửa chữa máy in” dành cho học sinh sinh viên trình độ Trung cấp, Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I ra đời. Với mong muốn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hướng dẫn bảo trì sửa chữa máy in, cuốn sách được xây dựng với những nội dung sau: Bài 1: Cấu trúc của máy in; Bài 2: Quá trình khởi động của máy in laser; Bài 3: Hoạt động của khối quang; Bài 4: Hoạt động của máy in; Bài 5: Hoàn thiện, lắp ráp chạy một máy in. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p cucngoainhan0 08-04-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình chiếu trục đo, hình chiếu của vật thể, hình cắt - mặt cắt, bản vẽ thi công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p cucngoainhan0 08-04-2022 1 0   Download

 • Bài viết trình bày xác định các rào cản trong việc tuân thủ các khuyến cáo của các HDĐT đối với kê đơn điều trị nội trú bệnh nhân HCMVC tại Bệnh viện Hữu Nghị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng là các bác sĩ tại các Khoa tham gia vào điều trị HCMVC tại Bệnh viện Hữu nghị, sử dụng phương pháp định tính, hình thức phỏng vấn sâu thông qua bộ câu hỏi bán cấu trúc.

  pdf7p vistephenhawking 22-04-2022 8 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp kiến thức về cấu trúc của giao tiếp. Những nội dung chính trong phần này gồm có: Cách tiếp cận thông tin và kiểm tra hiểu biết của các thông điệp; truyền thông trong giao tiếp; nhận thức trong giao tiếp; ảnh hưởng, tác động qua lại trong giao tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf69p cucngoainhan9 08-04-2022 5 1   Download

 • Thanh toán điện tử (TTĐT) là phương thức thanh toán được tiến hành ngay trên mạng Internet. Trong nền kinh tế số, nhu cầu về TTĐT càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi tính tiện lợi của nó khi không cần đến tiền mặt trong giao dịch, cùng các công nghệ an toàn, thuận tiện cho người sử dụng. Bài viết cho thấy mức độ quan tâm và sử dụng đối với mỗi loại hình TTĐT đó, qua đó đánh giá và đề xuất ý kiến nhằm thúc đẩy TTĐT ở Việt Nam.

  pdf11p vithales 19-04-2022 9 0   Download

 • Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) là phương pháp phân tích thống kê thế hệ thứ hai đang rất phổ biến trong các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới và dần nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học giáo dục Việt Nam trong vài năm gần đây. Mục đích của nghiên cứu này là so sánh kết quả kiểm định mô hình đo lường giữa hai cách tiếp cận CB-SEM và PLS-SEM dựa trên bộ dữ liệu khảo sát về mô hình đánh giá hiệu quả của hình thức bồi dưỡng giáo viên trực tuyến.

  pdf16p vithales 19-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn dựa trên những quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời, dựa trên phương pháp sư phạm tích cực với kết cấu lôgíc, chặt chẽ, kết hợp giữa những hình ảnh minh họa trực quan với những phần lý thuyết, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh, sinh viên được thuận lợi, có hệ thống, nắm được kiến thức cơ bản về những tín hiệu giao thông khi đi trên đường, những điều cần biết khi tham gia giao thông đường bộ và các nhóm hành vi vi phạm thường gặp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

  pdf85p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cấu trúc giao thức
p_strCode=cautrucgiaothuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2