Cấu trúc oop

Xem 1-20 trên 21 kết quả Cấu trúc oop
 • Bài giảng Chương 2: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng OOP sẽ giới thiệu tới các bạn tổng quan về các kỹ thuật lập trình: Lập trình cổ điển, lập trình cấu trúc, lập trình hướng đối tượng; một số khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng.

  ppt25p codon_02 29-11-2015 14 1   Download

 • Tổng quan: Lập trình hướng đối tượng. Lập trình định hướng đối tượng. Object Oriented Programming (OOP). Được xem là: Cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn. Giúp tăng năng suất. Dễ dàng bảo trì, sửa đổi, nâng cấp. Mục đích: Giảm bớt thao tác viết trình. Mô tả chân thực thế giới thực. Vậy OOP khó học hay dễ học ?

  ppt29p saobangmonkey 26-09-2010 205 89   Download

 • Để hiểu oop là gì, trước hết chúng ta nhìn lại lịch sử của các kỹ thuật lập trình, đồng thời xem xét các nhược điểm của các kỹ thuật lập trình trước khi oop ra đời. Nhìn chung, có thể chia các kỹ thuật lập trình thành 3 loại, sự xuất hiện của các kỹ thuật lập trình này theo tứ tự : lập trình tuyến tính, lập trình có cấu trúc, lập trình hướng đối tượng.

  pdf3p leethong 24-10-2010 163 77   Download

 • ADT : Khaí quát hóa một tập đối tượng thành một kiểu dữ liệu. ADT có thể là một cấu trúc hoặc một class. Object = các thuộc tính mô tả (thành phần dữ liệu)+ các hành vi (thành phần hàm) class: ADT cho một tập các đối tượng tương tự nhau (cùng data, cùng functions). Instance: Một mô tả của đối tượng trong bộ nhớ của chương trình. Ba khái niệm cơ bản trong OOP: Đóng gói, Thừa kế, đa hình.

  ppt80p tuan_mit 12-05-2011 158 61   Download

 • Lập trình tuyến tính : Còn gọi là lập trình phi cấu trúc; Giải quyết các bài toán tương nhỏ, đối đơn giản. Đặc điểm: Chỉ gồm một chương trình chính, Gồm một dãy tuần tự các câu lệnh, Chương trình ngắn, ít hơn 100 dòng.

  ppt29p anhdbk 09-11-2010 104 26   Download

 • Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản ở chỗ, một chương trình hướng đối tượng được thiết kế xoay quanh dữ liệu mà chúng ta có thể làm việc trên đó, hơn là theo bản thân chức năng của chương trình

  pdf165p trasua_123 30-12-2012 46 15   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 Tổng quan về OOP nhằm giới và ôn tập lập trình có cấu trúc/thủ tục, lập trình hướng đối tượng (OOP), đối tượng và lớp trong OOP và một số khái niệm khác trong OOP, sai bài giảng có bài tập trắc nghiệp giúp sinh viên ôn tập, củng cố kiến thức.

  pdf86p slow_12 26-06-2014 65 8   Download

 • Bài giảng Chương 7: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với mục tiêu giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối (HĐT) tượng; các đặc điểm, đặc trưng của lập trình hướng đối tượng.

  ppt24p codon_02 29-11-2015 16 3   Download

 • Bài thuyết trình Tổng quan về lập trình hướng đối tượng nêu lên lập trình cấu trúc (khái quát, đặc điểm), lập trình hướng đối tượng (khái niệm,lớp, sự đóng góp, tính kế thừa, tính đa hình,...), ứng dụng OOP.

  pdf21p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 13 1   Download

 • Máy tính số là thiết bị có thể thực hiện 1 số hữu hạn các chức năng cơ bản(tập lệnh), cơ chế thực hiện các lệnh là tự động từ lệnh đầu cho đến lệnh cuối cùng. Danh sách các lệnh được thực hiện này được gọi là chương trình. Bất kỳ công việc nào cũng có thể chia thành trình tự nhiều công việc nhỏ hơn. Trình tự các công việc nhỏ này được gọi là giải thuật giải quyết công việc ngoài đời...

  pdf175p khanhbang 11-06-2009 2316 714   Download

 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng. Đặc biệt trong các ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 (như java hay c#)

  pdf111p levanvy1990 02-04-2011 316 150   Download

 • Bài giảng Ôn tập Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày sơ lược về các nội dung đã học trong 5 bài học trước: tổng quan về OOP, lớp & đối tượng, hàm và hàm đa năng trong OOP, đa năng hóa toán tử, sSự kế thừa và tính đa hình sau đó có bài tập trắc nghiệ, giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết này.

  pdf41p slow_12 26-06-2014 245 68   Download

 • Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Tin học Chương 3 : Tổng quát về lập trình Visual Cấu trúc của 1 ứng dụng được lập trình cấu trúc Chương trình = cấu trúc dữ liệu + giải thuật module (package) entry 'start' global data local data of module local data of function

  pdf29p ad_uit 25-01-2011 132 55   Download

 • Nắm vững một số định nghĩa trong OOP bao gồm: Trừu tượng hóa dữ liệu.Lớp, đối tượng, thể hiện.Thông điệp và gửi thông điệp.Tính bao đóng. Tính kế thừa.Tính đa hình

  ppt18p ptitd04_vt 28-05-2012 139 42   Download

 • Lập trình hướng đối tượng Công nghệ hướng đối tượng Ngôn ngữ lập trình Java Ví dụ và bài tập Lịch sử phát triển của các NNLT . Hợp ngữ (Assembly language): Là một ngôn ngữ lập trình tuần tự, gần với tập các lệnh mã máy của CPU. ▫ Khó nhớ, khó viết, nhất là với những bài toán phức tạp. ▫ Khó sửa lỗi, bảo trì.

  pdf57p nguyenvanhabk1 03-09-2012 75 30   Download

 • Instance: Một mô tả của đối tượng trong bộ nhớ của chương trình.Ba khái niệm cơ bản trong OOP: Đóng gói, Thừa kế, đa hình.Đóng gói (encapsulation) : Gói dữ liệu + hành vi (code)

  ppt67p ptitd04_vt 28-05-2012 92 29   Download

 • Nội dung của chương 3 Hàm và hàm đa năng trong OOP thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về các nội dung chính: hàm và hàm đa năng trong OOP, các hàm (phương thức) truy vấn, hàm khởi tạo sao chép (copy constructor), hàm với đối số ngầm định, hàm tĩnh và dữ liệu tĩnh (static).

  pdf53p slow_12 26-06-2014 26 3   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu và ôn tập trình bày 4 nội dung chính: Đề cương môn học; chuẩn và quy ước lập trình; ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ; bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p namthangtinhlang_02 05-11-2015 32 2   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các phương pháp lập trình, một số khái niệm cơ bản, các đặc điểm quan trọng của OOP, một số thuật ngữ OOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p nomoney3 10-02-2017 6 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 Sự kế thừa và tính đa hình nhằm trình bày về khái niệm kế thừa, kế thừa đơn, kế thừa đa hình, tính đa hình trong kế thừa...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về kế thừa và tính đa hình.

  pdf52p slow_12 26-06-2014 34 4   Download

Đồng bộ tài khoản