Cepr

Xem 1-6 trên 6 kết quả Cepr
 • © 2008 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-02/2008 Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan TS. Phạm Thế Anh† Tóm tắt Bài viết này sẽ cố gắng khảo sát một cách tổng quan nhất mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế.

  pdf21p duykhoi027 23-10-2011 288 116   Download

 • Nội dung trình bày •Cuộc tranh luận về tăng giá điện •Tổng quan về ngành điện và EVN •Dự báo nhu cầu điện năng • Ảnh hưởng trực tiếp lên ngân sách hộ gia đình • Ảnh hưởng lên nền kinh tế •Một số thảo luận chính sách

  pdf12p thanhtai 12-06-2009 321 111   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của CEPR là các báo cáo được xuất bản hằng năm nhằm tổng kết những thành tựu và khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn ở mức chuyên sâu. Các vấn đề kinh tế đó được ngụ ý là những vấn đề quan trọng của năm đó và/hoặc có vai trò quan trọng trong những năm tới.

  pdf37p manutd1907 03-04-2013 48 14   Download

 • The Future of Banking Edited by Thorsten Beck A VoxEU.org eBook .The Future of Banking A VoxEU.org eBook .Centre for Economic Policy Research (CEPR) Centre for Economic Policy Research 3rd Floor 77 Bastwick Street London, EC1V 3PZ UK Tel: +44 (0)20 7183 8801 Fax: +4 (0)20 7183 8820 Email: cepr@cepr.org Web: www.cepr.org © Centre for Economic Policy Research, 2011 ISBN (eBook): 978-1-907142-46-8 .The Future of Banking A VoxEU.org eBook Edited by Thorsten Beck .

  pdf103p baobinh1311 25-09-2012 45 10   Download

 • During the three years that have elapsed since the collapse of Lehman Brothers in 2008 – an event which heralded the most serious global financial crisis since the 1930s – CEPR’s policy portal Vox, under the editorial guidance of Richard Baldwin, has produced 15 books on crisis-related issues written by world-leading economists and specialists. The books have been designed to shed light on the problems related to the crisis and to provide expert advice and guidance for policy makers on potential solutions.

  pdf103p namde01 08-04-2013 24 8   Download

 • Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá trình độ tổng hợp hóa và mức độ liên quan giữa các phân ngành Cơ khí tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008. Tuy nhiên, bài viết trước hết sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến khái niệm tổng hợp hóa kinh tế, mức độ liên quan giữa các ngành sản xuất để từ đó tạo cơ sở lí thuyết nền tảng để đánh giá các yếu tố này của ngành cơ khí TP.HCM.

  pdf10p nganga_06 06-10-2015 21 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản