Chi square

Xem 1-20 trên 109 kết quả Chi square
 • Chapter 15 - Chi-square applications, when you have completed this chapter, you will be able to: Understand the nature and role of chi-square distribution, identify a wide variety of uses of the chi-square distribution, conduct a test of hypothesis comparing an observed frequency distribution to an expected frequency distribution,...

  ppt29p tangtuy09 21-04-2016 11 1   Download

 • Bài giảng "Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_11 15-01-2016 39 16   Download

 • (BQ) Part 1 book "Elementary statistics" has contents: Introduction to statistical inferences, inferences involving one population, inferences involving two populations, applications of chi square, analysis of variance, linear correlation and regression analysis, elements of nonparametric statistics.

  pdf397p bautroibinhyen23 02-04-2017 11 6   Download

 • (BQ) Part 2 book "Understandable statistics" has contents: Hypothesis testing, correlation and regression, chi square and F distributions, nonparametric statistics.

  pdf392p bautroibinhyen23 02-04-2017 10 5   Download

 • (BQ) Part 2 book "Elementary statistics - A step by step approach" has contents: Hypothesis testing, testing the difference between two means, two proportions, and two variances; correlation and regression, other chi square tests, analysis of variance,... and other contents.

  pdf505p bautroibinhyen20 06-03-2017 13 4   Download

 • (BQ) Part 2 book "Elementary statistics" has contents: Confidence intervals for one population mean, hypothesis tests for one population mean, inferences for two population means, inferences for population proportions, analysis of variance, inferential methods in regression and correlation, Chi-Square procedure.

  pdf447p bautroibinhyen23 02-04-2017 9 4   Download

 • (BQ) Part 2 book "Elementary statistics" has contents: Hypothesis testing with one sample, hypothesis testing with two samples, correlation and regression, chi square tests and the f-distribution, nonparametric tests.

  pdf412p bautroibinhyen27 11-05-2017 9 4   Download

 • (BQ) Part 2 book "Introductory statistics" hass contents: Confidence intervals for one population mean, inferences for two population means, inferences for population standard deviations, inferences for population proportions, Chi-Square procedures,...and other contents.

  pdf502p bautroibinhyen27 11-05-2017 15 4   Download

 • (BQ) Part 2 book "Introductory statistics" has contents: Inferences for two population means, inferences for population standard deviations, inferences for population proportions, chi square procedures, descriptive methods in regression and correlation, inferential methods in regression and correlation, analysis of variance.

  pdf454p bautroibinhyen23 02-04-2017 6 3   Download

 • Nội dung bài giảng "Phép kiểm chi bình phương" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm chi bình phương, bảng tính online, ODDS Ratio Online và bảng tính giá trị tới hạn của phân phối.

  pdf15p roongkloi1994 29-09-2017 10 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Elementary statistics" has contents: Introduction to statistical inferences, inferences involving one population, inferences involving two populations, applications of chi square, analysis of variance, linear correlation and regression analysis, elements of nonparametric statistics.

  pdf523p bautroibinhyen20 06-03-2017 6 2   Download

 • Chapter 13 - Chi-square tests. After mastering the material in this chapter, you will be able to: Test hypotheses about multinomial probabilities by using a chi-square goodness-of-fit test, perform a goodness-of-fit test for normality, decide whether two qualitative variables are independent by using a chi-square test for independence.

  ppt10p whocare_b 05-09-2016 8 1   Download

 • Chapter 15 - Nonparametric methods: Goodness-of-fit tests. When you have completed this chapter, you will be able to: Conduct a test of hypothesis comparing an observed set of frequencies to an expected distribution, list and explain the characteristics of the chi-square distribution, compute a goodness-of-fit test for unequal expected frequencies, conduct a test of hypothesis to verify that data grouped into a frequency distribution are a sample from a normal distribution,...

  ppt15p whocare_e 04-10-2016 6 1   Download

 • Chapter 11- Testing for differences. After reading this chapter, you should be able to: Explain the difference between descriptive and inferential statistics, use the four analytical steps to design and evaluate research designs and statistical findings, develop a hypothesis or research question and select the appropriate statistical test of difference (chi-square, t-test, ANOVA),...

  ppt27p luimotbuoc_4 11-11-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Research methodology - Methods and techniques" has contents: Chi-square test, testing of hypotheses-I (parametric or standard tests of hypotheses), analysis of variance and covariance, analysis of variance and covariance,...and other contents.

  pdf218p bautroibinhyen22 22-03-2017 6 1   Download

 • Chương 8 - Xử lý và diễn giải dữ liệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các loại phân tích thống kê, kiểm định tương quan, tiến trình phân tích, phân tích Chi-Square, phân tích hồi quy nhị biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p deja_vu8 10-05-2018 0 0   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: A note on packing chromatic number of the square lattice...

  pdf7p thulanh7 03-10-2011 31 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: Optimal Packings of 13 and 46 Unit Squares in a Square...

  pdf11p thulanh7 04-10-2011 26 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: The Number of Positions Starting a Square in Binary Words...

  pdf10p thulanh7 04-10-2011 31 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: Uniqueness of graph square roots of girth six...

  pdf5p thulanh7 05-10-2011 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản