intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược xây dựng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chiến lược xây dựng
 • Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh "Phát triển thị trường vật liệu xây không nung đồng bằng sông Cửu Long" trình bày các nội dung chính sau: Phân tích tác động định hướng thị trường của nhà sản xuất và khách hàng doanh nghiệp; đánh giá hỗ trợ của chính phủ tác động đến năng lực đổi mới, định hướng thị trường của nhà sản xuất trong phát triển thị trường vật liệu xây không nung ở đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf282p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện (1945-2020)" được biên soạn khá công phu, ghi lại những nét cơ bản về truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. 75 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách, Phú Thiện hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

  pdf595p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Môi trường và sức khỏe vật nuôi trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý, cách xây dựng các chiến lược, quản lý dịch bệnh trên vật nuôi khi có dịch bệnh xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • "Một số nghiên cứu về xác định biotype của bọ phấn trắng thuốc lá Bemisia tabaci truyền bệnh vi-rút khảm lá sắn tại Việt Nam" nhằm làm sáng tỏ rằng biotype của B. tabaci là nguyên nhân lây truyền SLCMV ở Việt Nam là cơ sở để xây dựng các chiến lược quản lý bền vững SLCMV. Sử dụng một phần gen cytochrome oxidase 1 (COI) của ty thể với cặp mồi 2195Bt (5'-TGRTTTTTTGGTCATCCRGAAGT-3') và CO12/Bt-sh2 (5'-TTTACTGCACTTTCTGCC-3'), phát hiện ra biotype Asia II 1 của B. tabaci có thể truyền SLCMV.

  pdf8p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Luận án "Đấu tranh quân sự trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1965-1968" được thực hiện với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ hoạt động đấu tranh quân sự trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1965-1968, từ đó rút ra những nhận xét và kinh nghiệm về đấu tranh quân sự để vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p colinhthu 01-08-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) nhằm giúp học viên phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường; nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Cơ chế tự chủ đại học từ chính sách đến thực tiễn vấn đề, nghiên cứu hệ thống và giải pháp trình bày phát triển nghiên cứu hệ thống giáo dục để xây dựng chính sách, chiến lược và xây dựng luật.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giới thiệu những khái niệm cơ bản về Marketing, nghiên cứu hành vi mua của khách hàng là người tiêu dùng, khách hàng là tổ chức, tầm quan trọng của việc phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hình ảnh của doanh nghiệp trên đoạn thị trường đó, đồng thời hình thành kỹ năng tính giá sản phẩm theo các phương pháp khác nhau, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và xây chương trình quảng cáo cho doanh nghiệp.

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp;...

  pdf57p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 10)" trình bày các nội dung: Biến hậu phương của địch thành tiền phương của ta (1948-1950), Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và củng cố hậu phương, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện (1948-1950). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf306p bakerboys08 15-07-2022 5 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 12" trình bày các nội dung: Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện cách mạng miền Nam và giúp đỡ cách mạng Lào (1961 - 1965); quân và dân miền Nam đánh thắng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf275p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 13)" trình bày các nội dung: Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ (1965 -1968); đánh thắng chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam (1965 - 1968); khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys08 15-07-2022 2 2   Download

 • Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 ebook Quản trị chiến lược kênh phân phối (2012) gồm có các chương sau: Xây dựng các kênh phân phối, quản lý kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động, sử dụng marketing hỗn hợp trong quản lý kênh, phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá hoạt động của thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf221p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Phần 1 giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh trình bày các nội dung: Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p bakerboys07 05-07-2022 2 0   Download

 • Dự thảo "Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030" được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020, đề ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hailitrang02111984 20-07-2022 69 1   Download

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên xây dựng được các bước trong nghiên cứu soạn thảo một dự án; giải thích được các chỉ tiêu trong bản đề án dự án; vận dụng kiến thức đó học từ các môn marketing, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp để phân tích các chỉ tiêu trong bản đề án dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p hayatogokudera 18-07-2022 17 3   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng với mục tiêu giúp các bạn có thể nâng cao sự hiểu biết về khách hàng và tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng; Phân tích các nhân tố chính trong việc chăm sóc khách hàng; Trình bày được các quy trình, phương pháp chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p dongcoxanh25 12-07-2022 12 5   Download

 • Bài viết Du lịch Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hoá: Cơ hội và thách thức trình bày cơ hội của du lịch Việt Nam trong hội nhập Quốc tế; Thách thức của du lịch Việt Nam trong hội nhập Quốc tế; Một số đề xuất về việc nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chiến lược xây dựng
p_strCode=chienluocxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2