intTypePromotion=3

Chiến sĩ công an

Xem 1-20 trên 234 kết quả Chiến sĩ công an
 • Tài liệu Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân gồm 122 ca khúc, phác họa bức tranh toàn cảnh về những hoạt động của ngành Công an trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước trên nữa thế kỉ qua. Phần 1 sau đây với 64 ca khúc đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p talata_10 27-03-2015 76 16   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chúng ta là người chiến sĩ Công an nhân dân sau đây với 58 ca khúc tiếp theo, ngợi ca người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua mỗi bài hát chúng ta còn thấy được sư hi sinh thầm lặng, về hoạt động của các chiến sĩ Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p talata_10 27-03-2015 60 16   Download

 • Tài liệu Konrad Buettuer - Một chiến sĩ công an Đức bảo vệ Bác Hồ kể chuyệnsẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều chi tiết cảm động về quan hệ của Bác với các bạn quốc tế, thể hiện tình cảm chân thành, trong sáng, gần gũi của vị lãnh tụ kính yêu đối với những người đồng chí, anh em, những người bạn của nhân dân Việt Nam. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf64p uocvongxua04 22-07-2015 69 15   Download

 • Năm 2001, được sự giới thiệu của một người bạn, nhà báo Trần Đương có dịp gặp gỡ và nói chuyện ông Côn-rát Buýt-nơ, nguyên sĩ quan an ninh bảo vệ Bác Hồ trong chuyến thăm lịch sử đó. Từ các tư liệu ghi chép được, nhà báo Trần Đương viết cuốn Konrad Buetter - Một chiến sĩ công an Đức bảo vệ Bác Hồ kể chuyện. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf54p uocvongxua04 22-07-2015 57 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về công vụ, đạo đức công vụ, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam hiện nay, luận án khảo sát thực trạng, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thời gian tới.

  pdf171p phongtitriet000 08-08-2019 31 6   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi tới các bạn bài viết thủ tục đăng ký kết hôn với chiến sĩ công an nhân dân để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ những điều kiện, thủ tục giấy tờ khi đăng ký kết hôn với chiến sĩ công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 30-07-2018 20 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Công an nhân dân và công tác xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về việc phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, vị trí, nhiệm vụ của các trường công an trong việc đào tạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều của Bác Hồ kính yêu, ra sức xâ...

  pdf63p visasuke2711 02-05-2019 4 0   Download

 • Mẫu số 01 TỜ KHAI CỦA SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VỀ THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân) Họ và tên sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 140 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về công vụ, đạo đức công vụ, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam hiện nay, luận án khảo sát thực trạng, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thời gian tới.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 9 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ công an trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p dellvietnam 24-08-2012 179 65   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2010/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ THÔI VIỆC, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị ...

  pdf30p vienthieu 31-12-2010 84 8   Download

 • Cũng giống như việc kết hôn với chiến sĩ Công an nhân dân, để tính chuyện lâu dài với chiến sĩ bộ đội của quân đội bạn nên tìm hiểu kĩ các thủ tục đăng ký kết hôn để tránh được những rắc rối trong hôn nhân sau này. TaiLieu.VN xin gửi tới bạn đọc bài viết thủ tục đăng ký kết hôn với chiến sĩ quân đội để các bạn cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký kết hôn với bộ đội.

  doc2p 2468vuhanh 30-07-2018 49 0   Download

 • Luật Công an nhân dân năm 2005 trình bày những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền hạn, chế độ và chính sách đối với Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf32p thuongdanguyetan08 16-04-2019 8 0   Download

 • Quyết định 532/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc ban hành quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân

  doc6p dangngoclan 19-08-2009 105 11   Download

 • BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong lực lượng Công an toàn quốc Năm ………… (Ban hành theo Thông tư số: 08 /2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 56 4   Download

 • Quyết định số: 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf3p cuonghuyen0628 13-11-2015 18 0   Download

 • Lực lượng Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf115p vascaravietnam 15-08-2012 136 48   Download

 • Luận cứ bào chữa vụ án “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” Vì biết được Nguyễn Kim Trí qua làm ăn, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bình Phước đã có mối quan hệ xã hội rộng rãi với nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là công an huyện Đồng Phú, nên Nguyễn Thị Thuỷ đã đến năn nỉ khóc lóc nhờ “chạy” giùm cho chồng y thị là Đàm Đình Hùng (đang bị tạm giữ điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản” tại Côn...

  pdf10p butmauden 02-11-2013 219 30   Download

 • MỤC TIÊU: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến, thể hiện tình cảm thương yêu của người chiến sĩ công an với các cháu HS miền Nam. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài, hiểu hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

  pdf6p phalinh10 21-07-2011 328 30   Download

 • Thủ tục hành chính, thủ tục công an tỉnh, Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  doc2p duyphuong1204 30-12-2009 130 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chiến sĩ công an
p_strCode=chiensicongan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản