intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chiến tranh phá hoại

Xem 1-20 trên 126 kết quả Chiến tranh phá hoại
 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phan Thanh (1945-2015) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục phát triển kinh tế văn hoá-xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng miền Nam thống nhất đất nước; đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược; xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2009).

  pdf72p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập (1945-2009) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục phát triển kinh tế văn hoá- xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ của miền Bắc, chi việc cho cách mạng miền Nam, cùng cả nước đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2009).

  pdf64p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tô Mậu (1945-2008) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Lạc (1945-2010) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục phát triển kinh tế văn hoá-xã hội, chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng miền Nam, cùng cả nước đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954-1975); Đảng bộ lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1976-2010).

  pdf87p hoangnhanduc09 04-05-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Minh Chuẩn (1945-2008) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chi bộ lãnh đạo nhân dân khôi phục, phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1976-2008).

  pdf68p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mai Sơn (1945-2010) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người sức của cho cách mạng miền Nam góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hoangnhanduc09 04-05-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thiện (1945-2009) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho các mạng miền Nam 1955-1975; đảng bộ lãnh đạo thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới CNH-HĐH đất nước (1976-2009).

  pdf63p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Thượng (1945-2010): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người sức cả cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Đảng bộ lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thực hiện công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1976-2010).

  pdf66p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Hải Phòng (1955-2020): Phần 1 (Tập 4) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, cải tạo kinh tế, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955 - 1965); vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại và phong tỏa của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền bắc, giải phóng miền Nam (1965 - 1975); vượt khó khăn, tạo bước phát triển mới về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng (1975 - 1985).

  pdf355p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Phú Yên (1950-2015): phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hoạt động của thanh niên Phú Yên trước năm 1950; thanh niên xung phong Phú Yên trong kháng chiến chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Ebook Ninh Bình-Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hoà bình lập lại, xây dựng và củng cố quê hương về mọi mặt, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới; động viên và vũ trang toàn dân đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Ninh Bình-Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: củng cố hậu phương, tiếp tục chi viện tiền tuyến đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ; xây dựng quê hương vững mạnh, cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Ebook Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Sóc Trăng" phần 1 trình bày các nội dung chính như: An ninh Sóc Trăng góp phần chống địch bình định lấn chiếm buộc địch phải ký Hiệp định Pari, làm thất bại một bước chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của Mỹ-Nguỵ; An Ninh Sóc Trăng chống âm mưu phá hoại, Hiệp định Pari của địch tham gia tiến công nổi dậy góp phần giành thắng lợi hoàn toàn mùa xuân năm 1975. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Hương Sơn (1946-2020) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chi bộ (Đảng bộ) tiểu khu (phường) trong thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1975 - 1986); đảng bộ phường Hương Sơn trong thời kì đổi mới đất nước (giai đoạn 1986 - 1996); đảng bộ phường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 1996 - 2020). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Trung Thành (1963-2020) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương-con người và truyền thống; chi bộ (đảng bộ) Trung Thành trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (giai đoạn 1963 - 1975); đảng bộ Trung Thành trong thời kì xây dựng, bảo vệ tổ quốc (giai đoạn 1975 - 1986). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phúc Xuân (1946-2020): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quê hương, con người và truyền thống; chi bộ xã Phúc Xuân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); chi bộ, đảng bộ xã trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf130p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Nguyễn Uý (1930-1998) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Nguyễn Uý vừa xây dựng CNXH vừa góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại; Đảng bộ và nhân dân Nguyễn Uý góp phần cùng cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa; đảng bộ và nhân dân Nguyễn Uý trong sự nghiệp đổi mới (1986-2000). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn (1962-2018): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát điều kiện tự nhiên-xã hội và truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc xã Nam Sơn; chi bộ Đảng xã Nam Sơn được thành lập, lãnh đạo nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến chiến chống Mỹ cứu nước (1962-1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sà Phìn (1945-2015) gồm các nội dung chính như sau: Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội xã Sà Phìn; nhân dân các dân tộc xã Sà Phìn trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); chi bộ đảng và nhân dân xã Sà Phìn trong thời kỳ vừa xây dựng CNXH vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến (1960-2018)" ghi lại những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến đã đạt được kể từ khi nước ta giành được chính quyền (tháng 8/1945), đặc biệt là từ năm 1960 - thời điểm Chi bộ Đảng xã Tân Tiến được thành lập đến năm 2018.

  pdf103p hoangnhanduc 03-04-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chiến tranh phá hoại
p_strCode=chientranhphahoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2