intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính phủ quy định

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chính phủ quy định
 • Giáo trình Thổ nhưỡng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tính chất, đặc điểm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất từ đó mà có thể quy hoạch cây trồng cho phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

  pdf53p canhdongco25 02-08-2022 2 2   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của tập 2 giáo trình Múa sẽ trình bày quy trình biên soạn các động tác múa. Phần này gồm có 4 nội dung chính, đó là: Xác định bài hát và tìm hiểu bài hát để biên soạn múa phụ họa, lên ý tưởng dàn dựng, biên soạn múa phụ họa, một số gợi ý về biên soạn múa phụ họa cho các bài hát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p bakerboys07 05-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong cơ quan quản lý hành chính (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) nhằm giúp học viên trình bày được quy định về tổ chức, quản lý công tác văn thư ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề chung về công tác văn thư trong các cơ quan quản lý hành chính; công tác văn thư ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;...

  pdf41p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong cơ quan quản lý hành chính (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) nhằm giúp học viên trình bày được quy định về tổ chức, quản lý công tác văn thư ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: công tác văn thư ở ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công tác văn thư ở ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,...

  pdf118p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Dự thảo Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 ÷ 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo Quyết định số 1743 / QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thay thế các quy hoạch phát triển cụ thể của các năng lượng, như điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo. Bài viết Một số vấn đề trao đổi về quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia trình bày ý kiến đóng góp của các chuyên gia Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam đối với Dự thảo.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 9 2   Download

 • Bài viết Xác định nồng độ ion đồng trong xử lý nguồn nước bằng phép đo phổ hấp thụ nghiên cứu đề xuất dự báo phụ tải cho khu vực Hà Nội với các đặc điểm: Xét yếu tố ảnh hưởng chính GDP (%); Sử dụng thuật toán hồi qui tuyến tính trong machine learning để dự báo.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề" giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của giáo dục. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, với 69 câu hỏi đáp hay. Trong đó, Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần thứ nhất: hỏi đáp về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, một số khái niệm về giáo dục và đào tạo dạy nghề.

  pdf56p ngoccthanh 27-06-2022 9 1   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p britaikridanik 22-06-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Tiện, phay CNC nâng cao (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: cài đặt được chính xác thông số phôi, dao khi gia công; vận hành thành thạo máy tiện phay CNC để phay rãnh xoắn, trục vít đúng quy trình quy phạm, đạt cấp chính xác 7-6, độ nhám cấp 7-9, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn cho người và máy; sửa và bổ sung các lệnh phân độ cho phù hợp với phần mềm điều khiển từ chương NC xuất bằng CAD/CAM;...

  pdf47p charaznable 06-06-2022 18 5   Download

 • Giáo trình Nguội cơ bản (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được công dụng và phạm vi sử dụng của các loại dụng cụ gia công cầm tay của nghề; lựa chọn được các loại giũa, đục và các dụng cụ cần thiết phù hợp cho gia công nguội cơ bản; xác định được chuẩn vạch dấu, chuẩn đo, chuẩn gá chính xác phù hợp hình dáng chi tiết gia công; xây dựng được quy trình gia công hợp lý và hiệu quả cao;...

  pdf101p charaznable 06-06-2022 12 3   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật phòng, chống bạo lực gia đình" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời gian và hiệu lực của Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định những vấn đề gì; Thế nào là hành vi bạo lực gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 8 2   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 16 2   Download

 • Bài viết bàn về tính độc lập của Tòa án theo yêu cầu cải cách tư pháp hình sự - nhìn từ một số quy định của Hiến pháp năm 2013. Trong đó, tập trung làm rõ ba vấn đề: Thứ nhất, sự độc lập của Tòa án - tư pháp với lập pháp - Quốc hội và hành pháp - Chính Phủ; Thứ hai, mối quan hệ giữa Tòa án và Viện Kiểm sát khi Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; Thứ ba, thẩm quyền giải thích pháp luật là hoạt động gắn liền với hoạt động tư pháp và cần phải được quy định cho Tòa án.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 20 1   Download

 • Nghiên cứu sẽ tập trung vào đánh giá kết quả phân loại các lớp phủ và bề mặt không thấm để khẳng định tính hiệu quả và độ tin cậy của phương pháp thực hiện. Diện tích của bề mặt không thấm năm 2021 là cơ sở để so sánh với các diện tích bề mặt không thấm của các năm trước đó cung cấp được sự mở rộng diện tích bề mặt không thấm trong quá trình đô thị hóa ở thành phố lớn nhất nước ta giúp cho các nhà quy hoạch thành phố đưa ra các chính sách quy hoạch phát triển bền vững đô thị.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết trình bày các quy định liên quan đến quyền tác giả trong các văn bản pháp luật Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết khái quát các hoạt động thư viện phù hợp các quy định pháp luật nói trên.

  pdf13p vithales 20-04-2022 17 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả giới thiệu một số nội dung chính của Quy định chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ thông tin cá nhân trong so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện các hoạt động thương mại trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu hoặc có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của công dân hoặc người thường trú trên lãnh thổ của Liên minh châu Âu.

  pdf9p viplato 05-04-2022 10 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và tìm hiểu các chuẩn mực, chế độ, cùng như những quy định pháp luật liên quan đến CTKT các ƯTKT trên BCTC; tìm hiểu quy trình kiểm toán các ƯTKT tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel; so sánh CTKT các ƯTKT thực tế và CTKT theo quy định của bộ tài chính - Đ; đánh giá CTKT cũng như các thủ tục kiểm toán được áp dụng thực tế tại Immanuel có phù hợp với thực tế của từng đơn vị được kiểm toán hay không. Từ đó đưa ra kết luận và những kiến nghị thích hợp nhằm hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản ƯTKT tại Immanuel.

  pdf88p badbuddy10 02-04-2022 27 4   Download

 • Bài viết phân tích, bình luận một số điểm trong nhận thức lí luận, quy định của pháp luật hiện hành về khái niệm và nguyên tắc, các hình thức phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và uỷ quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; chỉ ra những điểm mới được sửa đổi, bổ sung có liên quan; nêu ý kiến nhận xét, gợi mở nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và uỷ quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

  pdf15p viottohahn 28-03-2022 23 2   Download

 • Bài viết phân tích khung pháp luật quốc tế về quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số và quá trình nội luật hoá các quy định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam; chỉ ra những rào cản trong thực tiễn thực hiện quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện quyền tham chính của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf16p viottohahn 28-03-2022 10 0   Download

 • Ngày 17/03/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự (Luật THADS), sau đây gọi là NĐ33/2020/NĐ-CP. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ một bước các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành án dân sự hiện nay. Bài viết này góp phần phân tích, làm rõ một số điểm mới của Nghị định nêu trên.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính phủ quy định
p_strCode=chinhphuquydinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2