intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách phi thuế quan

Xem 1-20 trên 746 kết quả Chính sách phi thuế quan
 • Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các công cụ chính sách trong thương mại quốc tế. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Chính sách thuế quan, chính sách phi thuế quan, quy định của WTO về rào cản kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tieu_vu02 02-06-2018 24 2   Download

 • Ngày nay, trong hoạt động mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia, hoạt động ngoại thương giữ vị trí vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ quan trọng để đạt được các mục tiêu của chính sách thương mại là dựa vào thuế quan và các biện pháp phi thuế quan. Ở Việt Nam, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, dưới sự quản lý điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách thuế quan và phi thuế quan ngày càng có...

  pdf77p ngochanh 29-07-2009 1590 557   Download

 • Trong xu thế hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, phạm vi của chính sách thương mại các quốc gia đang dần được mở rộng nhanh chóng để đẩy lùi những luồng gió mới từ bên ngoài. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề cũng như hàng rào phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại quốc tế.

  pdf94p paradise_12 07-01-2013 607 144   Download

 • Đề tài Rào cản phi thuế quan của Mỹ và kinh nghiệm cho Việt Nam trình bày về cơ sở lý luận về hàng rào phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế. Thực tiễn áp dụng các biện pháp phi thuế quan của Hoa Kỳ. Đề xuất các biện pháp phi thuế quan Việt Nam có thể sử dụng trong thời gian tới.

  pdf116p vespa_12 16-04-2014 254 75   Download

 • Vấn đề tam nông đang được Đảng, nhà nước và ngành nông nghiệp triển khai thực hiện nhằm tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chính sách miễn thuế nông nghiệp, chính sách miễn thủy lợi phí là những chính sách hướng tới vấn đề này.

  pdf0p hailedangbs 02-05-2013 81 11   Download

 • Bài viết Định hướng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế trên cơ sở phân tích thực trạng sẽ xác lập những định hướng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf7p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 51 5   Download

 • Bài viết đề cập đến những cơ hội và thách thức mới của Việt Nam khi phải thực hiện các quy định về thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định.

  pdf7p vistockholm2711 13-12-2019 31 1   Download

 • Bài viết phân tích những mặt tích cực và hạn chế của hệ thống các quy định về thuế quan và phi thuế quan trong chính sách thương mại của Mỹ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 9 0   Download

 • Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng sâu và rộng hơn vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tháng 7-1995, Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN và nhanh chóng tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA). Tháng 11-1998, Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ngày 13-7-2000, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ. và hiện nay đang tích...

  pdf93p ngochanh 28-07-2009 1600 527   Download

 • Mục đích Biết được chính sách TMQT là gì? Các loại chính sách TMQT đang được áp dụng hiện nay. Vận dụng các kiến thức đã học trong Kinh tế học để phân tích các tác động của các công cụ sử dụng trong chính sách TMQT (thuế quan và các hàng rào phi thuế quan) Nội dung của chương: Trình bày Khái niệm, đặc điểm của chính sách TMQT Phân tích những lý lẽ biện hộ cho việc thực thi chính sách tự do mậu dịch và chính sách bảo hộ mậu dịch Phân tích các công cụ chủ yếu được áp dụng trong...

  ppt49p napolenghia 22-03-2013 201 62   Download

 • Chương 5 Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, trong chương học này với mục tiêu tìm hiểu các hàng rào mậu dịch (thuế quan, phi thuế quan) và tác dụng điều tiết thương mại quốc tế của chúng. Cùng đi vào tìm hiểu chương học với những nội dung chính về: Chính sách thương mại quốc tế và hàng rào mậu dịch, thuế quan, các hàng rào phi thuế quan.

  pdf40p kevinle124 04-06-2014 178 50   Download

 • Tiểu luận trình bày cơ sở lý luận về những công cụ của chính sách thương mại quốc tế mà các chính phủ thường sử dụng để quản lý các hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình trong quan hệ thương mại với các quốc gia khác. Liên hệ về những quốc gia trên thế giới (Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc ) đã áp dụng các công cụ của chính sách thương mại quốc tế và tác động của nó tới các quốc gia.

  pdf31p huonggiang_12120 27-05-2020 50 14   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày phân tích cơ bản về thuế quan; tác động của thuế quan; các rào cản phi thuế quan nhằm hạn chế nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu (QUOTA); hạn ngạch nhập khẩu so sánh với thuế quan nhập khẩu; các rào cản hành chính, kỹ thuật...

  ppt20p chudang95 12-12-2019 39 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia thương mại quốc tế chính sách và thực tiễn tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Thẻ vàng của EU và cơ hội cho thủy sản Việt Nam, xu hướng bảo hộ thương mại bằng các biện pháp phi thuế quan, chính sách xuất khẩu cao su của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chính sách thương mại tự do và một số vấn đề cần điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf1178p vimaryland2711 05-04-2021 0 0   Download

 • Trong điều kiện ngày nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới và đang cuốn hút toàn thể nhân loại hoà vào dòng chảy của nó. Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra những thời cơ thuận lợi cho các quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đặt mỗi nước phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó vấn đề xoá bỏ hàng rào thuế quan nhằm thực hiện tự do hoá...

  pdf74p ngochanh 28-07-2009 489 250   Download

 • Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới: 1. Phân theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương Có các chính sách sau: - Chính sách mậu dịch tự do - Chính sách bảo hộ mậu dịch 2. Phân theo mức độ tiếp cận của nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới Có các chính sách sau: - Chính sách hướng nội - Chính sách hướng ngoại (hướng về xuất khẩu)...

  ppt25p nam10489 17-09-2010 490 150   Download

 • Thuế nhập khẩu: Là loại thuế đánh vào: Hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Hàng hóa từ khu phi thuế quan đưa vào thị trường trong nước. Có số thu đứng thứ 3 sau thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Gắn liền với thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

  ppt89p giangacd 23-06-2010 281 127   Download

 • Về mặt lịch sử thuế nhập khẩu là một hình thức hạn chế ngoại thương quan trọng nhất. Ngày nay, có nhiều loại rào cản thương mại khác (phi thuế quan) như: hạn ngạch nhập khẩu (import quotas), kiềm chế xuất khẩu tự nguyện (voluntary export restraints), chống chuyển giá (antidumping actions).

  ppt52p thduclinh 16-06-2010 192 58   Download

 • Bài giảng Chính sách ngoại thương bài 7: Công cụ chính sách thương mại trình bày về phân tích thuế quan theo cân bằng tổng thể ở nước nhỏ, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước lớn, phân tích thuế quan theo cân bằng riêng phần ở nước nhỏ, chi phí và lợi ích của thuế quan, trợ cấp xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn định xuất khẩu tự nguyện, chính sách thương mại khác. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf14p phuongpham357 26-07-2014 78 13   Download

 • Thuế quan Mức thuế suất Phi thuế quan Hạn chế số lượng Tương đương thuế quan Mặt hàng chịu thuế Quyền kinh doanh XNK Cách tính thuế Thời hạn nộp thuế Biện pháp kỹ thuật Biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại Biện pháp hành chính Biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời Biện pháp khác

  pdf9p nuber_12 27-08-2013 80 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách phi thuế quan
p_strCode=chinhsachphithuequan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2