intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 136 kết quả Chính sách tín ngưỡng
 • Cuốn sách "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam" nhằm góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với bạn bè quốc tế; xây dựng các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của nhân loại với trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ. Phần 2 của cuốn sách sẽ trình bày về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p koxih_kothogmih8 03-10-2020 4 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nhận thức về tôn giáo và chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p dellvietnam 24-08-2012 505 186   Download

 • Đã từ lâu, ở mọi vùng quê trên đất nước Việt Nam thường diễn ra những ngày lễ hội gắn với các truyền thuyết và sự tích về các Nữ thần. Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy và có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, nó phát triển theo sự phát triển đa dạng của tín ngưỡng dân gian mà không theo một qui luật định sẵn nào. Tín ngưỡng thờ Mẫu được bảo tồn qua lễ hội, qua niềm tin và qua đời sống tâm linh để tồn...

  pdf90p dellvietnam 24-08-2012 514 179   Download

 • Đề 1 "Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội" cung cấp cho các bạn 2 câu hỏi có đáp án: Câu 1 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, câu 2 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giao, tín ngưỡng hiện nay và phương hướng nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới? Liên hệ việc thực hiện chính sách trên ở địa phương đơn vị đồng chí?...

  doc8p phiyen2508 10-04-2016 1156 112   Download

 • Câu 2 "Phân tích tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay. Từ đó rút ra nhận xét gì trong quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng hiện nay" giới thiệu đến các bạn tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p kidrubi 05-01-2016 225 45   Download

 • Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một tất yếu lịch sử. Nó là sự kế thừa có phê phán và khắc phục hạn chế của những tư tưởng tiến bộ trong lịch sử tư tưởng nhân loại, qua các thời kỳ khác nhau. Có thể nói, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã có chiều dài lịch sử cùng với lịch sử hình thành và phát triển của giai cấp và đấu tranh giai cấp. Biết bao thế hệ các nhà tư tưởng, các nhà cách mạng ưu tú đã cống hiến, hy sinh...

  pdf13p dellvietnam 24-08-2012 112 40   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới. Nó vừa bảo vệ lợi ích của cách mạng, vừa bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm xây dựng các tổ chức tôn giáo thực sự đóng vai trò phục vụ cho yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân và đồng hành cùng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn đón đọc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 115 25   Download

 • Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới, cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và không lường. Trên thực tế, ngay cả những cá nhân, gia đình, xã hội, quốc...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 118 22   Download

 • Khu vực Trung Đông vốn được mệnh danh là "ba châu năm biển" (châu Á, châu Âu, châu Phi và biển Arập, Địa Trung Hải, Hồng Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương), là đầu mối giao thông của thế giới, cộng với kết cấu dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo phức tạp, từ lâu nay chính là vùng đất các nhà quân sự phải chiếm cho được. Vì vậy, Trung Đông tự nhiên cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu mưu cầu phục hưng của Nga. Trung Đông có tầm quan trọng đối...

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 61 16   Download

 • Nội dung của đề cương bao gồm: chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo (5 tiết); tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam; một số tôn giáo ở Việt Nam; một số hình thức tín ngưỡng ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng.

  doc33p khidoichuoi 29-02-2020 40 5   Download

 • Trên cơ sở làm rõ vai trò, vị trí của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt ở thời Trần, chỉ ra những tác động tích cực và bất cập của Phật giáo đối với xã hội thời đại này, luận án đề xuất những khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách phát huy tích cực và hạn chế những bất cập của Phật giáo trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày nay.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 38 4   Download

 • Bài viết Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngưỡng xác định được yếu tố nào ảnh hưởng công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo thì hoạt đến chính sách cổ tức có ý nghĩa rất quan trọng đối động của doanh nghiệp được người tiêu dùng, nhà đầu tư, bởi chính sách cổ tức liên quan đến hoạt động định giá chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lauchiquay 19-04-2018 64 4   Download

 • Bài viết này nghiên cứu những chính sách kính trọng và ưu đãi của nhà Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1884) đối với người cao tuổi trên các lĩnh vực: đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng (như hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt kinh tế; đề cao quyền lợi về chính trị, xã hội và tín ngưỡng) và bảo vệ danh dự, phẩm giá và sức khỏe đối với người cao tuổi; từ đó rút ra một số nhận xét về những chính sách kính trọng và ưu đãi trên.

  pdf14p thicrom300610 03-04-2018 39 3   Download

 • Bài viết Chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Châu Âu và Việt Nam trình bày: Đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, thực tiễn tín ngưỡng, tôn giao ở Việt Nam, đóng góp của tôn giáo đối với quá trình xây dựng đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p baoyencute 17-04-2018 51 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Hà Nội trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước từ năm 1990 đến năm 2005 trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, tìm hiểu những kết quả đạt được và những mặt còn thiếu sót của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo.

  pdf20p truongtien_06 31-03-2018 10 1   Download

 • Bài viết Tổng bí thư Lê Duẩn với chính sách tôn giáo ở miền Nam trình bày nội dung trong chính sách của Tổng bí thư Lê Duẩn về các vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đang tồn tại tại miền Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng vào xem chi tiết.

  pdf4p hokhaikyky 16-04-2018 35 1   Download

 • Bài viết trình bày sự cần thiết của việc phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Lênin trong việc hoàn thiện quan điểm và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, hoàn thiện hệ thống luật pháp về tôn giáo, tăng cường đầu tư và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc có các tôn giáo và chống lại các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

  pdf10p viuzumaki2711 09-05-2019 21 1   Download

 • Xuất phát từ đặc điểm về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ, từ lối sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, ngay từ những năm đầu thực hiện đổi mới đất nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Những chính sách này đã đem lại nhiều đổi thay cho vùng Tây Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực.

  pdf6p visamurai2711 23-07-2019 14 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sẽ vận dụng khái niệm của Nye để chỉ ra những biểu hiện sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương- một tín ngưỡng vừa vinh dự được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

 • Tôn giáo là một phạm trù thuộc thượng tầng kiến trúc. Tôn giáo ra đời và tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôn giáo không chỉ thuần túy giải thích sự hình thành, phát triển của tự nhiên và xã hội; không chỉ hướng con người đến những giá trị của đời sống tinh thần và phương thức để thực hiện những ước muốn hạnh phúc của con người. Xã hội càng phát triển, tri thức khoa học mở ra cho nhân loại khả năng nối dài các giác quan để nhận...

  pdf17p dellvietnam 24-08-2012 908 200   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách tín ngưỡng
p_strCode=chinhsachtinnguong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2