intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 157 kết quả Chính sách tín ngưỡng
 • Cuốn sách gồm những câu hỏi và trả lời liên quan đến nhận thức về "đạo lạ", tà đạo; phân biệt "đạo lạ", tà đạo với tín ngưỡng, tôn giáo; những chủ trương, chính sách, pháp luật cần nắm vững và một số kinh nghiệm, giải pháp khi giải quyết vấn đề "đạo lạ", tà đạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf70p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

  pdf101p bakerboys01 13-04-2022 1 0   Download

 • Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 ngay sau đây.

  pdf113p bakerboys01 13-04-2022 6 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu phong tục, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của một số dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: dân tộc Tày, Nùng, Thái, Hà Nhì Đen, Mông, Ê Đê... Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày, Nùng; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Khmer Nam Bộ; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Thái; nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Hà Nhì Đen. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p cucngoainhan9 07-04-2022 5 2   Download

 • Cuốn sách trình bày khái niệm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng thời đi sâu giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể đang có ở nước ta, đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các biện pháp bài trừ mê tín dị đoan. Sách được chia thành 2 phần, trong phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về nội dung tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf117p cucngoainhan9 07-04-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan" cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về chính sách chủ trương về tín ngưỡng, tôn giáo và việc bài trừ mê tín dị đoan. Những nội dung chính trong phần 2 gồm có: Chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; một số đề xuất trong hoạt động bài trừ mê tín dị đoan; vận dụng lý trí - cách thức tốt nhất chống mê tín dị đoan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p cucngoainhan9 07-04-2022 4 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu tổng quát về khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Đánh giá lại hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo trong thời kỳ mới, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  pdf122p badbuddy09 29-03-2022 11 0   Download

 • Cuốn sách “Đối mặt với thế giới hoảng loạn” là tập hợp các cuộc trao đổi mà Krishnamurti nói về những phản ứng hợp lý trước những khó khăn rắc rối trong mọi thời đại. Nội dung sách được chia thành 2 phần.

  pdf143p cucngoainhan7 21-03-2022 2 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển văn hóa; Thực trạng thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

  pdf89p viericschmid 13-01-2022 15 6   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công "Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay" trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về tôn giáo và công tác tôn giáo ở Cao Bằng hiện nay; Thực trạng thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Cao Bằng hiện nay; Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Cao Bằng.

  pdf78p viericschmid 13-01-2022 6 4   Download

 • Đề tài này nghiên cứu vai trò, vị trí của cây tính tẩu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng cũng như sự biến đổi chức năng của nó dưới sự tác động của các chủ trương chính sách của nhà nước qua các thời kỳ, từ đó làm cơ sở bàn luận về vị thế của tính tẩu trong đời sống văn hóa của người Tày Tuyên Quang theo diễn trình lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh giao lưu hội nhập quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf253p vijeffbezos 31-10-2021 17 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần khắc phục những hạn chế trong nghiên cứu khoa học về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của cá nhân, tổ chức tôn giáo trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, nhằm bổ sung, hoàn thiện và phát triển các quan điểm, chính sách đã có, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo ở Việt Nam trong tình hình hình hiện nay.

  pdf102p tomjerry001 19-10-2021 21 10   Download

 • Bài viết này tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ các lý thuyết được phát triển gần đây về chức năng xã hội của tôn giáo để phân tích và làm rõ vai trò của cộng đồng Baha’i trong thực hiện chức năng xã hội trên địa bàn thủ đô. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf24p quakhumetmoi 01-10-2021 12 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích quá trình hình thành và phát triển; Tính chất và thực trạng hoạt động của Hội ĐKSSYN vùng Tây Nam Bộ. Luận án đề xuất các quan điểm, đưa ra một giải pháp; Đồng thời kiến nghị nhằm phát huy vai trò tích cực của Hội ĐKSSYN trong đời sống xã hội vùng Tây Nam Bộ.

  pdf206p vijenlice2711 18-07-2021 19 8   Download

 • Luận án hệ thống hóa được các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành trong cộng đồng người Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Luận án chỉ ra một bức tranh tổng quan về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc hiện nay và xu hướng biến đổi của nó; Cung cấp một số luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc.

  pdf191p vijenlice2711 18-07-2021 26 9   Download

 • (NB) Bài giảng Tôn giáo và Tín ngưỡng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng và tôn giáo; Các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo; Tổ chức tham quan thực tế.

  pdf26p behodethuonglam 12-07-2021 48 7   Download

 • Luận văn trình bày những nội dung chính sau: Những vấn quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và cơ sở lý luận về thực chính sách tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách tôn giáo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

  pdf89p vijensoo2711 04-07-2021 12 6   Download

 • Luận văn hướng tới hai mục đích chính đó là đánh giá thực trạng thực hiện chính sách tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo.

  pdf69p vijensoo2711 04-07-2021 7 4   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tunelove 12-06-2021 25 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách tín ngưỡng
p_strCode=chinhsachtinnguong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2