Chính sách tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 131 kết quả Chính sách tín ngưỡng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nhận thức về tôn giáo và chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p dellvietnam 24-08-2012 420 178   Download

 • Đã từ lâu, ở mọi vùng quê trên đất nước Việt Nam thường diễn ra những ngày lễ hội gắn với các truyền thuyết và sự tích về các Nữ thần. Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy và có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, nó phát triển theo sự phát triển đa dạng của tín ngưỡng dân gian mà không theo một qui luật định sẵn nào. Tín ngưỡng thờ Mẫu được bảo tồn qua lễ hội, qua niềm tin và qua đời sống tâm linh để tồn...

  pdf90p dellvietnam 24-08-2012 340 164   Download

 • Đề 1 "Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội" cung cấp cho các bạn 2 câu hỏi có đáp án: Câu 1 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, câu 2 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giao, tín ngưỡng hiện nay và phương hướng nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới? Liên hệ việc thực hiện chính s...

  doc8p phiyen2508 10-04-2016 448 80   Download

 • Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một tất yếu lịch sử. Nó là sự kế thừa có phê phán và khắc phục hạn chế của những tư tưởng tiến bộ trong lịch sử tư tưởng nhân loại, qua các thời kỳ khác nhau. Có thể nói, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã có chiều dài lịch sử cùng với lịch sử hình thành và phát triển của giai cấp và đấu tranh giai cấp. Biết bao thế hệ các nhà tư tưởng, các nhà cách mạng ưu tú đã cống hiến, hy sinh...

  pdf13p dellvietnam 24-08-2012 77 34   Download

 • Câu 2 "Phân tích tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay. Từ đó rút ra nhận xét gì trong quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng hiện nay" giới thiệu đến các bạn tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p kidrubi 05-01-2016 100 31   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 71 22   Download

 • Từ nhiều ngàn năm qua, tín ngưỡng, tôn giáo luôn luôn ngự trị chi phối đời sống con người, xã hội, quốc gia, thế giới, cho dù bây giờ con người đã tiến bộ văn minh nhiều, khoa học kỹ thuật đã tiến triển rất cao nhưng ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo vẫn không hề giảm sút, thực tế nhân loại đang phải ngày đêm đương đầu với xung đột tín ngưỡng, tôn giáo, những nguy cơ xung đột nghiêm trọng và không lường.

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 95 21   Download

 • Khu vực Trung Đông vốn được mệnh danh là "ba châu năm biển" (châu Á, châu Âu, châu Phi và biển Arập, Địa Trung Hải, Hồng Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương), là đầu mối giao thông của thế giới, cộng với kết cấu dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo phức tạp, từ lâu nay chính là vùng đất các nhà quân sự phải chiếm cho được. Vì vậy, Trung Đông tự nhiên cũng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu mưu cầu phục hưng của Nga.

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 37 14   Download

 • Trên cơ sở làm rõ vai trò, vị trí của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt ở thời Trần, chỉ ra những tác động tích cực và bất cập của Phật giáo đối với xã hội thời đại này, luận án đề xuất những khuyến nghị và giải pháp nhằm giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách phát huy tích cực và hạn chế những bất cập của Phật giáo trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày nay.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 9 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu những chính sách kính trọng và ưu đãi của nhà Nguyễn (giai đoạn 1802 - 1884) đối với người cao tuổi trên các lĩnh vực: đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng (như hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt kinh tế; đề cao quyền lợi về chính trị, xã hội và tín ngưỡng) và bảo vệ danh dự, phẩm giá và sức khỏe đối với người cao tuổi; từ đó rút ra một số nhận xét về những chính sách kính trọng và ưu đãi trên.

  pdf14p thicrom300610 03-04-2018 4 2   Download

 • Bài viết Tổng bí thư Lê Duẩn với chính sách tôn giáo ở miền Nam trình bày nội dung trong chính sách của Tổng bí thư Lê Duẩn về các vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đang tồn tại tại miền Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng vào xem chi tiết.

  pdf4p hokhaikyky 16-04-2018 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Hà Nội trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước từ năm 1990 đến năm 2005 trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, tìm hiểu những kết quả đạt được và những mặt còn thiếu sót của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo.

  pdf20p truongtien_06 31-03-2018 1 0   Download

 • Bài viết Chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Châu Âu và Việt Nam trình bày: Đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, thực tiễn tín ngưỡng, tôn giao ở Việt Nam, đóng góp của tôn giáo đối với quá trình xây dựng đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p baoyencute 17-04-2018 6 0   Download

 • Bài viết Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngưỡng xác định được yếu tố nào ảnh hưởng công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo thì hoạt đến chính sách cổ tức có ý nghĩa rất quan trọng đối động của doanh nghiệp được người tiêu dùng, nhà đầu tư, bởi chính sách cổ tức liên quan đến hoạt động định giá chứng khoán,...

  pdf8p lauchiquay 19-04-2018 7 0   Download

 • Tôn giáo là một phạm trù thuộc thượng tầng kiến trúc. Tôn giáo ra đời và tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tôn giáo không chỉ thuần túy giải thích sự hình thành, phát triển của tự nhiên và xã hội; không chỉ hướng con người đến những giá trị của đời sống tinh thần và phương thức để thực hiện những ước muốn hạnh phúc của con người.

  pdf17p dellvietnam 24-08-2012 538 183   Download

 • Trong những năm qua, lợi dụng chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách phát tán tài liệu phản động, xuyên tạc, bóp méo sự thật về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, kêu gọi sự can thiệp giúp đỡ từ nước ngoài; tìm mọi cách mua chuộc lôi kéo, dụ dỗ, kích động quần chúng lạc hậu tham gia vào...

  pdf79p vascaravietnam 16-08-2012 79 37   Download

 • Cộng đồng tham gia quản lý rừng gắn liền với sự sinh tồn và tín ngưỡng là một trong những hình thức quản lý rừng đang thu hút sự quan tâm ở cấp Trung ương và địa phương. Xét về mặt lịch sử, ở Việt Nam, rừng cộng đồng đã tồn tại từ lâu ngưỡng của các cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. xuất phát từ yêu cầu quản lý rừng, một số địa phương cũng như ở Hòa Bình đã triển khai giao đất, giao rừng cho cộng đồng (làng bản , nhóm hộ...) quản lý,...

  pdf0p tam_xuan 06-03-2012 67 17   Download

 • nội dung chính của bài viết này bàn thêm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến sự đổi mới luật pháp và chính sách để đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực thi theo luật định và phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam.

  pdf12p bautroibinhyen16 16-02-2017 17 7   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 55 6   Download

 • Trước khi bình thường hóa, vấn đề này lại tập trung chủ yếu ở những người lính Mỹ mất tích trong chiến tranh, vấn đề Campuchia (trước năm 1989), vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng…. và diễn biến hòa bình. Ngay sau chiến tranh Việt Nam – Hoa Kỳ, tình hình thế giới rơi vào cục diện đối đầu hai phe trong chiến tranh lạnh

  pdf14p chaen_12 10-12-2013 19 6   Download

Đồng bộ tài khoản