intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ đề mạng

Xem 1-20 trên 7014 kết quả Chủ đề mạng
 • Phần 1 cuốn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

  pdf162p bakerboys06 08-06-2022 1 0   Download

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những nội dung chính sau: Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; công cuộc cải tổ, cải cách và đổi mới của các nước XHCN sau những năm 70 của thế kỷ XX đến nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf109p runordie1 06-06-2022 2 0   Download

 • Đề tài "Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh" tập trung phân tích các nội dung về một số lí luận chung liên quan đến cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  doc22p xauxi93nth 23-06-2022 10 2   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến trình bày hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến được thiết kế, xây dựng để giải quyết một số bài toán mang tính chất đặc thù và có khả năng tự chủ trong sử dụng, bảo mật dữ liệu, tùy biến các chức năng, nhóm chức năng theo nhu cầu.

  pdf9p visusanwojcicki 22-06-2022 1 1   Download

 • Bài giảng chương 8 "Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa" tập trung trình bày các nội dung: khái niệm văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, đặc trưng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt63p minhngoclam 20-06-2022 32 1   Download

 • Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh" đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đang thực hiện tái cấu trúc ngân hàng, và quản trị rủi ro tín dụng là một yêu cầu cấp bách và được ưu tiên chú trọng.

  pdf133p chuheodethuong10 17-06-2022 6 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Máy tính "Nghiên cứu phương pháp ngăn chặn phát tán thông tin sai lệch đa chủ đề trên mạng xã hội" trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu và đưa ra hướng nghiên cứu bài toán ngăn chặn thông tin sai lệch; Ngăn chặn thông tin sai lệch đa chủ đề trên mạng xã hội.

  pdf69p viabigailjohnson 10-06-2022 3 2   Download

 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thực hiện theo chuyên ngành học; Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế; - Lập kế hoạch thực hiện đề tài; Sử dụng được các kỹ thuật đã học để làm đề tài;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p tomjerry001 09-06-2022 17 1   Download

 • Phần do kính yêu Bác, phần do yêu cầu công việc, nhà báo Kim Nhật đã bỏ tâm lực trong nhiều năm để tìm hiểu, sưu tập, nghiền ngẫm và viết nên 26 bài viết nhỏ trong tập sách còn khiêm tốn mang tên Bác Hồ - những câu chuyện cảm động. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf65p bakerboys06 08-06-2022 16 2   Download

 • Khác với hình dung của nhiều người, hình thức nữ giới được đặc biệt chú trọng trong các đề xuất cách tân, là điểm đặc biệt thú vị của “nữ quyền kiểu Tự Lực”, mà điển hình là chuyên đề lừng danh về Y phục phụ nữ của họa sĩ Le mur Nguyễn Cát Tường, làm dấy lên cả “một cuộc cách mạng” mà lịch sử thời trang Việt Nam ghi nhận như một mốc son hiếm có. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Các vấn đề về phụ nữ trong tác phẩm của Tự Lực văn đoàn" để biết thêm chi tiết.

  pdf219p bakerboys06 08-06-2022 5 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thầy giáo nhiều năm, đã từng đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng cho nên Người rất hiểu công lao to lớn và thầm lặng của người thầy. Một vấn đề mà Người hết sức quan tâm đó là vai trò và phẩm chất của người thầy giáo nhân dân trong sự nghiệp giáo dục. Tư tưởng của Người là cơ sở lý luận, là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 6 2   Download

 • Lâu nay chúng ta biết đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh - Nhà văn hoá, Hồ Chí Minh - Nhà thơ. Tuy nhiên có lẽ ít người được biết rằng, chúng ta còn có Hồ Chí Minh - Giáo sư đại học, một danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Rõ ràng sắc lệnh số 45/SL ngắn gọn, đến bây giờ đọc lại vẫn có thể “ngộ” ra nhiều bài học quí cho quyết sách xây dựng ngành đại học, nói rộng ra cho nền giáo dục Việt Nam đang có quá nhiều “vấn đề” hiện nay.

  pdf2p runordie2 07-06-2022 3 1   Download

 • Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ khi đi tìm đường cứu nước đến lúc đi xa, Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục ở một vị trí đặc biệt. Theo Người: Giáo dục là một trong những phương tiện quan trọng nhất để nâng cao năng lực và phẩm chất của con người, mà trước hết là nâng cao lòng yêu nước và hoàn thiện nhân cách. Trong bài viết này, GSVS Đào Thế Tuấn sẽ bàn thêm về các vấn đề liên quan đến Hồ Chí Minh và giáo dục Việt Nam.

  pdf4p runordie2 07-06-2022 5 1   Download

 • Điểm lại nội dung trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy tác phẩm được trình bày chặt chẽ, súc tích với 6 phần hòa quyện vào nhau, đó là: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Trong bài viết này, nhóm tác giả tập trung vào việc tìm hiểu, học tập quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 7 1   Download

 • Trong sự nghiệp giáo dục phải phát triển cá nhân có tính độc lập cao, tự hoàn thiện mình và tác động mạnh mẽ đến bước tiến cũng như số phận của cộng đồng và cả nhân loại. Vấn đề đặt ra không chỉ với Đại học Sư phạm Hà Nội mà toàn bộ ngành giáo dục nói chung là cần phải có một chiến lược giáo dục - đào tạo để phát huy nhanh chóng vai trò của cá nhân như một động lực phát triển đất nước và hạn chế mặt tiêu cực của xu thế đó. Bài viết này nêu ra một số quan điểm, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục - đào tạo với sứ mạng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 3 1   Download

 • Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên gắn bó với sự nghiệp giáo dục, nhất là sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà ngay từ những ngày đầu thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong suốt 30 năm với cương vị là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông đã làm được 4 việc lớn cho sự nghiệp giáo dục. Trong bài viết này tác giả chỉ đề cập đến một trong những đóng góp của ông, đó là: lãnh đạo việc xây dựng và phát triển giáo dục đại học trong những ngày đầu cách mạng và kháng chiến.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 7 1   Download

 • Việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, về giáo dục nói riêng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một cách toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng của nền giáo dục cách mạng. Trong phạm vi của báo cáo này tác giả đề cập tới một số nội dung tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; hình thành, xây dựng đội ngũ giáo viên cho nền giáo dục cách mạng.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 8 0   Download

 • Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉnh đốn Đảng làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ làm tròn nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng đoàn kết chặt chẽ hơn, là làm cho Đảng ta thực hành dân chủ rộng rãi và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, là làm Đảng ta trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 4 1   Download

 • Vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX, tình hình quốc tế có nhiều biến động hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh chính sách, trong khi đó ở Việt Nam khủng hoảng xã hội ngày càng sâu sắc, viện trợ các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt giảm, đất nước bị cấm vận… Bài viết trình bày những bài học kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam; Các vấn đề đặt ra về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 4 2   Download

 • Trong cuộc tìm kiếm nguồn năng lượng để phục vụ cho sự phát triển kinh tế, Myanmar trở thành một trọng điểm mới trong chiến lược quốc gia của Ấn Độ. Quan hệ hợp tác năng lượng giữa Ấn Độ với Myanmar trong những năm đầu thế kỷ XXI đạt nhiều thành tựu, chủ yếu trên lĩnh vực dầu khí và thủy điện, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ đề mạng
p_strCode=chudemang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2