Chủ nghĩa Mác - Leenin

Xem 1-20 trên 20 kết quả Chủ nghĩa Mác - Leenin
 • Học phần 1: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Leenin gồm chương Mở đầu, chương 1, 2, 3. Thời gian học 60 tiết...

  doc26p ttv_nhm_401 22-02-2012 699 176   Download

 • Hiện nay, ở nước ta, có một số ý kiến cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, cần phải bổ sung, phát triển học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo các ý kiến đó, học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có thiếu sót khi coi đấu tranh là tuyệt đối, mà không coi trọng sự thống nhất.

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 271 103   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin là một khoa học và do vậy, nó phải được đối xử như một khoa học. Trên thực tế, ở những mức độ khác nhau, việc nghiên cứu, nhận thức, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin chưa được đối xử như một khoa học. Vì vậy, để phát huy vai trò và đảm bảo sức sống của nó, chúng ta cần phải nhận thức lại di sản kinh điển. Có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau để nhận thức lại di sản kinh điển, trong đó vận dụng các nguyên tắc phương...

  pdf13p bengoan369 08-12-2011 102 17   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả. 4. Thái Bình Dương, Sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và giai cấp của Nguyễn ái Quốc trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930)...

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 154 60   Download

 • Một nhà duy vật chủ nghĩa do đó sẽ tìm lời giải thích không phải từ những tư tưởng, mà là từ bản thân những hiện tượng vật chất, dưới dạng những nguyên nhân vật chất và không phải là những sự can thiệp phi tự nhiên bởi chúa hay cái gì đại loại như thế. Và đây là một khía cạnh đặc biệt quan trọng của chủ nghĩa Marx, làm tách biệt một cách rõ ràng phương pháp này ra khỏi những phương pháp tư duy và logic được thiết lập trong xã hội Tư bản.

  doc10p traixame 09-01-2010 1108 265   Download

 • Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Leenin thì có 2 con đường quá độ lên chủ nghiia xã hội là quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp

  doc6p tkleanhhoang 25-11-2011 167 55   Download

 • Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ ai hay tổ chức nào. Trong lịch sử nhân loại đã xuất hiện lần lượt bốn hình thái kinh tế - xã hội đó là : Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa.

  doc50p saolaiek 01-06-2013 111 31   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'logic nội tại khách quan của chủ nghĩa mac - leenin - 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p caott8 18-06-2011 34 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'logic nội tại khách quan của chủ nghĩa mac - leenin - 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p caott8 18-06-2011 38 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'logic nội tại khách quan của chủ nghĩa mac - leenin - 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p caott8 18-06-2011 33 5   Download

 • Câu 1: Hãy phân tích hoàn c nh ra đ i, nôi dung và đ nh nghĩa V t Ch ả ờ ị ậ ất của Lenin? 1. Hoàn cảnh ra đời: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, trong vật lý học hiện đại xuất hiện những phát minh quan trọng đem lại cho con người những hiểu biết mới, sâu sắc về cấu trúc của thế giới vật chất. Năm 1895, Rơnghen phát hiện ra tia X Năm 1896, Béccơren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ. Năm 1897, Tômxơn phát hiện ra điện tử.

  doc4p bichbongbong 18-04-2013 64 11   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm triết học, mác leenin, nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin

  pdf0p skyblue12 01-11-2010 709 328   Download

 • Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường Đại hoc, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản ,có sữa chữa và bổ sung cuốn hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học

  pdf0p ntgioi120403 04-11-2009 624 211   Download

 • Lời mở đầu Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự nghiệp phát triển con người Việt Nam càng dễ đi đến phủ nhận vai trò và khả...

  pdf8p caott10 18-06-2011 49 14   Download

 • LờI NóI ĐầU Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người...

  pdf7p caott8 18-06-2011 41 10   Download

 • Tập 17 gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết vào thời gian từ tháng ba 1908 đến tháng sáu 1909. Nội dung tập này phản ánh cuộc đấu tranh của Leenin chống chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét lại trong nội bộ Đảng và trên trường quốc tế.

  pdf426p saodoivangem 25-12-2014 51 35   Download

 • Tuy nhiên cơ sở cho việc phát huy tính năng động chủ quan của ý thức là việc thừa nhận và tôn trọng tính khách quan của vật chất, của các quy luật tự nhiên và xã hội. Nếu như thế giới vật chất – với những thuộc tính và quy luật vốn có của nó – tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người thì trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực thể khách quan làm căn cứ cho mọi hoạt động của mình....

  pdf7p caott8 18-06-2011 48 16   Download

 • Theo Mác, người vô sản là ngừơi sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội hiện đại, nhưng lao động của họ lại bị tha hoá, lao động từ chỗ gắn bó với họ nay trở nên xa lạ nghiêm trọng hơn nữa chính nó đã thống trị họ, tình trạng bất hợp lý này cần phải được giải quyết. Với Mác, người vô sản là người tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới, có sứ mệnh và hoàn toàn có khả năng giải phóng mình, giải phóng xã hội để xây dựng xã hội mới...

  pdf7p caott10 18-06-2011 42 8   Download

 • tài liệu tham khảo Câu hỏi Triết học kèm đáp án

  doc7p fc_thanhnam 25-09-2010 533 223   Download

 • Về tư tưởng - Hiểu rõ bản chất của các cuộc cách mạng tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa để nhận thức đúng về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước mà Đảng ta đã lựa chọn, lãnh đạo nhân dân kiên trì thực hiện. Khẳng định tính quy luật cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mac Leenin ngày nay

  pdf53p maithuyhanh 28-09-2009 107 14   Download

Đồng bộ tài khoản