intTypePromotion=3

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hằng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:28

0
41
lượt xem
7
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật " trình bày kiến thức về phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật và các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

 1. LỚP QTKD 4 MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN WELCOME TO GROUP 2 By:  28/09/2018
 2. CHƯƠNG  3: PHÉP BI Ệ N CH ỨNG DUY VẬT
 3. 3.4.CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
 4. VD:­QL Vạn vật hấp dẫn ­QL bảo toàn khối lượng ­QL bảo toàn năng lượng
 5. Là cái vốn có của sự vật, có tính khách quan. Là 1 phạm trù triết  hoc chỉ tính quy  Là 1 phạm trù  định khách quan  triết học chỉ tính  vốn có của sự vật  quy định khách  hiện tượng; là sự  quan vốn có của  thống nhất hữu cơ  sv về mặt số  các thuộc tính làm  lượng, quy mô,  cho sv là nó( không  trình độ, nhịp  phải là cái khác) điệu của sự vận  động và phát  triển như thuộc  tính của sv. => Vai trò: Vạch ra cách thức vận động, phát  triển của sự vật TG.
 6.    VD của CHẤT: • Chất của một người cụ thể chỉ được bộc lộ thông qua mối  quan hệ với người khác . Ví dụ: Anh A sống tốt vì anh A giúp đỡ mọi người .  • Chất của sự vật bộc lộ thông qua những thuộc tính của nó         Ví dụ: ngoài những thuộc tính giống loài vật con người có  thuộc tính khác với loài vật là: Biết chế tạo và sử dụng công  cụ lao động .   •  Chất của sự vật không chỉ quy định bởi chất của các yếu  tố cấu thành mà còn tạo bởi phương thức liên kết .      Ví dụ: cũng là các phân tử các bon nhưng phương thức liên  kết của than trì khác với phương thức liên kết của kim cương  => KL: Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ,Không tách 
 7.    VD của LƯỢNG: • Có thể xác định lượng bằng những đơn vị đo lường cụ thể,  chính xác như: chiều dài, khối lượng • Những tính quy định về lượng chỉ biểu thị dưới dạng cụ  thể, khái quát như: trình độ, sự giác ngộ cách mạng của 1  người; trình độ phát triển của 1 xã hội; tình cảm của con  người
 8. VD các câu Ca Dao­ Tục Ngữ Việt Nam : 1.Một cây làm chẳng nên non  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao  2.Góp gió thành bão góp cây thành rừng   3.Chín quá hóa nẫu   4.Có chí thì nên  5.Có công mài sắt có ngày nên kim 
 9. Chất mới ra đời => lượng mới  Tính phổ biến của quy  phát triển luật: Diễn ra trên tất cả các  lĩnh vực
 10. THỐNG  NHẤT như thế nào? Chất và Lượng là 2 mặt cấu thành  của 1 sự vật, hiện tượng. Chất không tách rời Lượng và ngược  lại. Lượng và Chất tồn tại, tác động qua  lại với nhau. SỰ THỐNG NHẤT
 11. Theo Ph.Ăngghen: “Mọi chất lượng đều có vô vàn những  mức độ khác nhau về số lượng, thí dụ những màu sắc, độ  cứng và độ mềm, độ bền… và mặc dù các mức độ ấy  khác nhau về chất nhưng chúng đều có thể đo được và  nhận thức được” VD: Trong bậc học của Việt Nam,học sinh từ lớp 1 đến  12 vẫn là học sinh =>Mối liên hệ chặt chẽ giữa chất và  lượng
 12. BIẾN ĐỔI á trình liên tục diễn ra => phương thức p
 13. • Bất kì sự vật nào cũng là thể thống nhất  của 2 mặt : lượng và chất. Chúng gắn bó  hữu cơ , quy định lẫn nhau.Trong đó:  lượng thường xuyên biến đổi, chất tương  đối ổn định.Lượng biến đổi đến một mức  độ nhất định sự vật chuyển hóa, chất mới  ra đời thay thế chất cũ • Sự chuyển hoá có thể diễn ra sau một  quá trình tích luỹ những thay đổi về  lượng trong một khoảng giới hạn nhất  định, mới dẫn tới sự thay đổi về chất .  
 14. - Độ là một phạm trù triết học, để chỉ khoảng giới hạn mà  trong đó, sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về  chất của sự vật .      Phạm trù Độ cũng nói lên sự thống nhất  giữa chất và lượng của sự vật. • VD1 : Trạng thái ("chất") của nước tương ứng với nhiệt độ to  C ("lượng") của nó. Trong khoảng OoC    => khoảng từ OoC đến 100oC là đo tồn tại của nước ở trạng thái  lỏng. (Lưu ý : phạm trù độ trong triết học khác với khái niệm độ  trong đời sống hằng ngày). Tại điểm giới hạn (trong VD trên là  OoC và 100oC). • VD2:  Học sinh => sinh viên             Cần: tri thức + đạo đức => Lượng biến đổi chất biến đổi phải có điều kiện.
 15. • Độ tiếp tục biến  đổi tới một giới  hạn nhất định để  làm thay đổi về  chất, sự thay đổi 
 16. Chất mới ra đời thì lượng  mới phát triển như thế  nào?   Vật mới ra đời => chất mới quy  định 1 lượng mới tương ứng về :  quy mô, tốc độ, trình độ…=> thiết  lập sự thống nhất giữa chất và  lượng ở trình độ mới.
 17. VD: Nước ở trạng thái lỏng với V= 1 lít =1dm3          còn tt khí thì V lớn hơn => vận tốc phân tử lớn hơn              
 18. - Sự vật phát triển thông qua những độ  khác nhau, do đó tạo thành một đường  nút của những quan hệ về độ trong quá  trình phát triển. Tại điểm nút, sự thay đổi  vế chất của sự vật được gọi là bước  nhảy .    - Bước nhảy là một phạm trù triết học  dùng để chỉ sự chuyển hoá về chất của  sự vật. Sự chuyển hoá được thực hiện là  do sự thay đổi về lượng trước đó của sự  vật gây ra 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản