intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - TS. Trần Mai Ước

Chia sẻ: Linda Lisagolden | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:280

0
193
lượt xem
31
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - TS. Trần Mai Ước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin do TS. Trần Mai Ước biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức sau đây: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - TS. Trần Mai Ước

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH<br /> BANKING UNIVERSITY<br /> 36 TOÂN THAÁT ÑAÏM QUAÄN 1 TP. HCM<br /> ÑT: 08. 38971629 – FAX: 08. 38212584<br /> <br /> MOÂN HOÏC<br /> <br /> Những Nguyên Lý<br /> Cơ Bản Của Chủ<br /> Nghĩa Mác-Lênin<br /> TS. Trần Mai Ƣớc<br /> <br /> 1<br /> Copyright © 2010<br /> <br /> Thông tin giảng viên<br /> • Trần Mai Ước, Tiến sỹ<br /> • Nguyên Trưởng khoa LLCT, trường Đại học Ngân hàng<br /> TP.HCM<br /> • Hiện là Chánh Văn phòng, kiêm Trợ lý BGH, trường Đại<br /> học Ngân hàng TP.HCM<br /> • Giảng viên thỉnh giảng các trường: Đại học Kinh tế - Luật;<br /> Đại học KHTN; Đại học Giao thông vận tải TP.HCM; Đại<br /> học Mở TP.HCM; Đại học Quốc tế, ĐHQG Tp.HCM.<br /> • Một số môn giảng dạy chính: Triết học, Logic học, Phương<br /> pháp nghiên cứu khoa học<br /> • Địa chỉ email: maiuocven@yahoo.com<br /> 2<br /> <br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> 1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia<br /> các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh,<br /> Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004.<br /> 2. Bộ giáo dục và đào tạo: Giáo trình những nguyên lý cơ bản<br /> của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb CTQG, Hà Nội 2009.<br /> 3. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình triết học Mác-Lênin, Nxb<br /> CTQG, Hà Nội, 2006.<br /> <br /> 4. Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006.<br /> 5. Bộ giáo dục và đào tạo, Đại cương lịch sử triết học Trung<br /> Quốc, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004.<br /> 6. Sách, báo, tạp chí chuyên ngành khác ….<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2