Chuẩn dòng chảy năm

Xem 1-20 trên 206 kết quả Chuẩn dòng chảy năm
 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững, các hệ thống sông Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên

  pdf16p xingau5 14-08-2011 183 80   Download

 • CHUẨN DÒNG CHẢY NĂM 4.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM Chuẩn các đặc trưng chế độ thủy văn là giá trị trung bình nhiều năm của nó với thời đoạn tính toán đủ nhiều sao cho khi tăng chuỗi tính toán thì giá trị trung bình của chúng không thay đổi. Để tiện chọn lựa người ta thường lấy một số chẵn các chu kỳ thay đổi của đặc trưng đang xét. Thực tế để lấy chuẩn các đặc trưng chế độ thủy văn, độ dài chuỗi cần khoảng 40 - 60 năm.

  pdf23p doquyenhong 26-10-2011 123 37   Download

 • DAO ĐỘNG DÒNG CHẢY NĂM Trong qui hoạch lãnh thổ và thiết kế công trình thủy không chỉ cần biết được chuẩn dòng chảy năm, mà còn cần biết cả sự biến đổi của đại lượng đó theo cả thời gian lẫn không gian. Chuẩn dòng chảy năm là một đặc trưng dòng chảy mang tính chất xử lý thống kê của chuỗi thời gian, nên việc xét các dao động của nó liên quan mật thiết đến các kiến thức thống kê trong thủy văn.

  pdf14p doquyenhong 26-10-2011 89 21   Download

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1 - Tính toán dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày các khái niệm chung như khái niệm về dòng chảy năm, dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, các đặc trưng biểu thị.

  ppt16p mynhanvole91 08-07-2014 43 12   Download

 • Bản đồ chuẩn mưa năm và dòng chảy năm là một sản phẩm cần được tham khảo khi có những dự án liên quan tới việc quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tỉnh Quảng Bình, do mạng lưới quan trắc dòng chảy quá thưa, chỉ có 2 trạm đo lưu lượng nên việc xây dựng bản đồ dòng chảy gặp nhiều khó khăn.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 55 5   Download

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2 - Tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày cách tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế trong hai trường hợp (có đủ tài liệu đo đạc thủy văn và không có đủ tài liệu đo đạc thủy văn).

  ppt30p mynhanvole91 08-07-2014 189 36   Download

 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững.

  pdf0p chagiore 17-08-2011 157 29   Download

 • SỰ PHÂN PHỐI DÒNG CHẢY TRONG NĂM Dòng chảy trong sông không những thay đổi hàng năm mà còn thay đổi theo các thời kỳ trong năm. Quá trình thay đổi dòng chảy trong năm mang tính chất chu kỳ rõ rệt, hình thành các pha nước lớn nhỏ xen kẽ lẫn nhau, phụ thuộc vào tính chất tuần hoàn của các yếu tố khí hậu. Sự thay đổi có tính chu kỳ này được gọi là sự phân phối dòng chảy trong năm. Sự phân phối dòng chảy trong năm thường không phù hợp với yêu cầu dùng nước....

  pdf10p doquyenhong 26-10-2011 72 24   Download

 • PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NƯỚC Phương trình cân bằng nước thể hiện một định luật vật lý thông dụng nhất - "định luật bảo toàn vật chất" trong thủy văn. Phương trình cân bằng nước là công cụ rất hữu hiệu để đánh giá tài nguyên nước và phân tích tính toán dòng chảy sông ngòi.

  pdf7p doquyenhong 26-10-2011 64 19   Download

 • DÒNG CHẢY LỚN NHẤT Lũ là một pha của chế độ dòng chảy sông ngòi có lượng cấp nước lớn nhất trong năm. Ở vùng nhiệt đới nguồn cấp nước chủ yếu của sông ở pha nước này là do mưa. Dòng chảy lớn nhất là trị số lưu lượng tức thời hoặc trị số bình quân ngày đêm lớn nhất trong năm. Lũ do mưa được tạo thành trên các sông do sự đóng góp của các thể tích nước cơ sở trên các khu vực khác nhau của lưu vực với tỷ lệ khác nhau qua quá...

  pdf44p doquyenhong 26-10-2011 70 18   Download

 • DÒNG CHẢY BÉ NHẤT Lưu lượng nước bé nhất là một trong những đặc trưng thủy văn cơ bản, thường được sử dụng nhiều trong các qui hoạch xây dựng, tưới tiêu, sử dụng nước trong sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Dòng chảy bé nhất là chỉ tiêu để điều chỉnh sự phân phối dòng chảy trong năm, đặc biệt là đối với các công trình đòi hỏi sự vận hành liên tục như công nghiệp nặng, thủy điện v.v..

  pdf4p doquyenhong 26-10-2011 38 15   Download

 • DÒNG CHẢY RẮN Dòng nước với bất kỳ qui mô nào đều thực hiện một công mà giá trị của nó phụ thuộc vào lượng nước chảy và độ cao nước chảy trên đoạn đó. Một phần năng lượng đó được chi vào việc bào mòn và xói lở trên sườn dốc, bờ và đáy sông ngòi, vận chuyển sản phẩm theo dòng chảy. Sản phẩm vật chất rắn và chất hòa tan mang theo dòng nước được gọi là dòng chảy rắn. Có hai loại xói mòn cơ bản là xói sâu và xói ngang. Xói sâu đặc...

  pdf5p doquyenhong 26-10-2011 62 12   Download

 • MÔ HÌNH HOÁ TOÁN HỌC DÒNG CHẢY Mô hình hoá - đó là một phương pháp khoa học đầy hiệu lực giúp con người xâm nhập sâu vào bản chất của những hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội phức tạp. Mục đích mô hình hoá là tạo dựng hiện tượng sao cho thông qua việc nghiên cứu nó, con người thu nhận được những thông tin mới cần thiết.

  pdf37p doquyenhong 26-10-2011 49 12   Download

 • Tuy nhiên nếu hệ số biến đổi vào khoảng 0,7-1 đòi hỏi phải kéo dài chuỗi quan trắc tới 20-40 năm. Lưu lượng nước bé nhất với tần suất tính toán được xác định bằng việc sử dụng ba tham số Q, Cv , Cs như đã xác định với chuẩn dòng chảy năm.

  pdf0p chagiore 17-08-2011 54 4   Download

 • Như vậy dạng tổng quát của mô hình tự hồi quy bậc 1 là: Zt =a1Zt-1+a2Zt-2+... +apZt-p+ εt (3.101) Thành phần ngẫu nhiên Thành phần ngẫu nhiên chính là thành phần sai số hay phần dư giữa giá trị thực và giá trị tính được theo mô hình tự hồi qui. Thành phần này khi làm dự báo là sai số, còn khi tại chuỗi mô phỏng nó là số ngẫu nhiên. Việc xác định thành phần ngẫu nhiên εt tuỳ thuộc vào ý đồ và tiêu chuẩn mô phỏng của mô hình.

  pdf16p xingau5 14-08-2011 75 30   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 220:1995 qui định các nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong việc tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ do mưa rào phục vụ thiết kế các công trình thoát nước lâu dài trên sông, ven sông trong ngành giao thông vận tải thuộc vùng sông không chịu ảnh hưởng của thủy triều.

  doc7p thangnamvoiva5 01-12-2016 26 6   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình.Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do bốc xếp hàng hoá, do động đất, do dông lốc, do thành phần động lực của thiết bị sản xuất và phương tiện giao thông...gây ra không quy định tiêu trong chuẩn này được lấy theo các tiêu chuẩn khác tương ứng do nhà nước ban hành...

  pdf56p chinxd 02-06-2011 531 193   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 220-95: tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ.Ngành thủy lợi đã có tiêu chuẩn riêng cho tính tóan thiết kế thủy văn. Tuy nhiên, nếu sử dụng để tính tóan lũ qua các công trình đơn giản (như cống qua đường, tràn qua kênh,...) với lưu vực nhỏ hoặc rất nhỏ thì việc áp dụng nó khá "cồng kênh".

  pdf7p kieuphong21052 10-08-2010 478 121   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Phòng Cháy chữa cháy. TCN 5738:2000. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy tự động được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ v.v...

  pdf8p kieuphong21053 27-10-2010 199 95   Download

 • Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật Automatic fire alarm system – Technical requirements 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn nàp áp dụng cho các hệ thống báo cháy tự động được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ v.v...

  pdf8p luongquang83 26-03-2013 266 89   Download

Đồng bộ tài khoản