intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuẩn dòng chảy năm

Xem 1-20 trên 248 kết quả Chuẩn dòng chảy năm
 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững, các hệ thống sông Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên

  pdf16p xingau5 14-08-2011 226 81   Download

 • CHUẨN DÒNG CHẢY NĂM 4.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM Chuẩn các đặc trưng chế độ thủy văn là giá trị trung bình nhiều năm của nó với thời đoạn tính toán đủ nhiều sao cho khi tăng chuỗi tính toán thì giá trị trung bình của chúng không thay đổi. Để tiện chọn lựa người ta thường lấy một số chẵn các chu kỳ thay đổi của đặc trưng đang xét. Thực tế để lấy chuẩn các đặc trưng chế độ thủy văn, độ dài chuỗi cần khoảng 40 - 60 năm. Chuẩn dòng chảy năm là giá trị trung...

  pdf23p doquyenhong 26-10-2011 164 38   Download

 • DAO ĐỘNG DÒNG CHẢY NĂM Trong qui hoạch lãnh thổ và thiết kế công trình thủy không chỉ cần biết được chuẩn dòng chảy năm, mà còn cần biết cả sự biến đổi của đại lượng đó theo cả thời gian lẫn không gian. Chuẩn dòng chảy năm là một đặc trưng dòng chảy mang tính chất xử lý thống kê của chuỗi thời gian, nên việc xét các dao động của nó liên quan mật thiết đến các kiến thức thống kê trong thủy văn. Các khái niệm về xác suất và tần suất đảm bảo càng có ý...

  pdf14p doquyenhong 26-10-2011 118 22   Download

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.1 - Tính toán dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày các khái niệm chung như khái niệm về dòng chảy năm, dòng chảy chuẩn, dòng chảy năm thiết kế, các đặc trưng biểu thị.

  ppt16p mynhanvole91 08-07-2014 94 14   Download

 • Giáo trình Tính toán thủy văn thông tin đến các bạn những kiến thức về nội dung và phương pháp nghiên cứu tính toán thủy văn; sự hình thành dòng chảy; phương trình cân bằng nước; chuẩn dòng chảy năm; dao động dòng chảy năm; sự phân phối dòng chảy trong năm; dòng chảy lớn nhất; dòng chảy bé nhất; dòng chảy rắn; mô hình hóa Toán học dòng chảy... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức, hỗ trợ công tác học tập và nghiên cứu.

  pdf0p nhieu2621989 22-06-2020 18 2   Download

 • Bản đồ chuẩn mưa năm và dòng chảy năm là một sản phẩm cần được tham khảo khi có những dự án liên quan tới việc quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tỉnh Quảng Bình, do mạng lưới quan trắc dòng chảy quá thưa, chỉ có 2 trạm đo lưu lượng nên việc xây dựng bản đồ dòng chảy gặp nhiều khó khăn.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 90 8   Download

 • Bài giảng Thủy văn công trình: Chương 4.2 - Tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế có nội dung trình bày cách tính toán trị số dòng chảy năm thiết kế trong hai trường hợp (có đủ tài liệu đo đạc thủy văn và không có đủ tài liệu đo đạc thủy văn).

  ppt30p mynhanvole91 08-07-2014 431 45   Download

 • ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Thanh Sơn NXB GIÁO DỤC 2005 Từ khoá: Lưu vực, sông ngòi, đo đcạc, tần suất, chuẩn dòng chảy năm, mặt dệm, dao động dòng chảy năm, phân phối dòng chảy năm, cường độ tới hạn, vi phân, dòng chảy kiệt, tài nguyên nước, môi trường, phát triển bền vững.

  pdf0p chagiore 17-08-2011 197 29   Download

 • SỰ PHÂN PHỐI DÒNG CHẢY TRONG NĂM Dòng chảy trong sông không những thay đổi hàng năm mà còn thay đổi theo các thời kỳ trong năm. Quá trình thay đổi dòng chảy trong năm mang tính chất chu kỳ rõ rệt, hình thành các pha nước lớn nhỏ xen kẽ lẫn nhau, phụ thuộc vào tính chất tuần hoàn của các yếu tố khí hậu. Sự thay đổi có tính chu kỳ này được gọi là sự phân phối dòng chảy trong năm. Sự phân phối dòng chảy trong năm thường không phù hợp với yêu cầu dùng nước....

  pdf10p doquyenhong 26-10-2011 124 25   Download

 • PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NƯỚC Phương trình cân bằng nước thể hiện một định luật vật lý thông dụng nhất - "định luật bảo toàn vật chất" trong thủy văn. Phương trình cân bằng nước là công cụ rất hữu hiệu để đánh giá tài nguyên nước và phân tích tính toán dòng chảy sông ngòi. Nguyên lý cân bằng nước xuất phát từ định luật bảo toàn vật chất, đối với một lưu vực có thể phát biểu như sau: "Hiệu số lượng nước đến và ra khỏi lưu vực bằng sự thay đổi lượng nước trên lưu vực...

  pdf7p doquyenhong 26-10-2011 85 20   Download

 • DÒNG CHẢY LỚN NHẤT Lũ là một pha của chế độ dòng chảy sông ngòi có lượng cấp nước lớn nhất trong năm. Ở vùng nhiệt đới nguồn cấp nước chủ yếu của sông ở pha nước này là do mưa. Dòng chảy lớn nhất là trị số lưu lượng tức thời hoặc trị số bình quân ngày đêm lớn nhất trong năm. Lũ do mưa được tạo thành trên các sông do sự đóng góp của các thể tích nước cơ sở trên các khu vực khác nhau của lưu vực với tỷ lệ khác nhau qua quá...

  pdf44p doquyenhong 26-10-2011 118 19   Download

 • DÒNG CHẢY BÉ NHẤT Lưu lượng nước bé nhất là một trong những đặc trưng thủy văn cơ bản, thường được sử dụng nhiều trong các qui hoạch xây dựng, tưới tiêu, sử dụng nước trong sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Dòng chảy bé nhất là chỉ tiêu để điều chỉnh sự phân phối dòng chảy trong năm, đặc biệt là đối với các công trình đòi hỏi sự vận hành liên tục như công nghiệp nặng, thủy điện v.v.. Như vậy các thông tin về lưu lượng nước cực tiểu đáp ứng nhu cầu đánh giá dòng...

  pdf4p doquyenhong 26-10-2011 74 16   Download

 • MÔ HÌNH HOÁ TOÁN HỌC DÒNG CHẢY Mô hình hoá - đó là một phương pháp khoa học đầy hiệu lực giúp con người xâm nhập sâu vào bản chất của những hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội phức tạp. Mục đích mô hình hoá là tạo dựng hiện tượng sao cho thông qua việc nghiên cứu nó, con người thu nhận được những thông tin mới cần thiết. Nếu việc dựng hiện tượng được thực hiện bởi tập hợp các hệ thức toán học (phương trình - bất đẳng thức, điều kiện lôgic, toán tử...) chúng ta có...

  pdf37p doquyenhong 26-10-2011 70 14   Download

 • DÒNG CHẢY RẮN Dòng nước với bất kỳ qui mô nào đều thực hiện một công mà giá trị của nó phụ thuộc vào lượng nước chảy và độ cao nước chảy trên đoạn đó. Một phần năng lượng đó được chi vào việc bào mòn và xói lở trên sườn dốc, bờ và đáy sông ngòi, vận chuyển sản phẩm theo dòng chảy. Sản phẩm vật chất rắn và chất hòa tan mang theo dòng nước được gọi là dòng chảy rắn. Có hai loại xói mòn cơ bản là xói sâu và xói ngang. Xói sâu đặc...

  pdf5p doquyenhong 26-10-2011 85 13   Download

 • Tuy nhiên nếu hệ số biến đổi vào khoảng 0,7-1 đòi hỏi phải kéo dài chuỗi quan trắc tới 20-40 năm. Lưu lượng nước bé nhất với tần suất tính toán được xác định bằng việc sử dụng ba tham số Q, Cv , Cs như đã xác định với chuẩn dòng chảy năm.

  pdf0p chagiore 17-08-2011 66 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4879:1989 quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết, để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của: các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay; các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy; các loại phương tiện chống cháy; các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng; các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt.

  pdf4p kieuphong21053 27-10-2010 217 59   Download

 • Như vậy dạng tổng quát của mô hình tự hồi quy bậc 1 là: Zt =a1Zt-1+a2Zt-2+... +apZt-p+ εt (3.101) Thành phần ngẫu nhiên Thành phần ngẫu nhiên chính là thành phần sai số hay phần dư giữa giá trị thực và giá trị tính được theo mô hình tự hồi qui. Thành phần này khi làm dự báo là sai số, còn khi tại chuỗi mô phỏng nó là số ngẫu nhiên. Việc xác định thành phần ngẫu nhiên εt tuỳ thuộc vào ý đồ và tiêu chuẩn mô phỏng của mô hình. Về cơ bản theo nguyên tắc mô phỏng là đảm bảo...

  pdf16p xingau5 14-08-2011 95 31   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 215:1998 đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo động cháy. Các thuật ngữ chung thuộc tiêu chuẩn ISO 8421-1. Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ được trình bày theo thứ tự chữ cái tiếng Anh.

  pdf4p minhphung21051 20-07-2010 122 23   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 220:1995 qui định các nguyên tắc và phương pháp cơ bản trong việc tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ do mưa rào phục vụ thiết kế các công trình thoát nước lâu dài trên sông, ven sông trong ngành giao thông vận tải thuộc vùng sông không chịu ảnh hưởng của thủy triều.

  doc7p thangnamvoiva5 01-12-2016 89 7   Download

 • TCVN 11521: 2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GB 12.525-90. TCVN 11521: 2016 do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép và phương pháp đo tiếng ồn phát sinh do hoạt động chạy tàu dọc hai bên đường sắt.

  pdf12p shiwo_ding7 05-06-2019 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuẩn dòng chảy năm
p_strCode=chuandongchaynam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2