Chứng từ kế toán và kiểm kê

Xem 1-20 trên 1063 kết quả Chứng từ kế toán và kiểm kê
 • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán Phục vụ cho công tác quản lý Phục vụ cho công tác kế toán. Chứng từ kế toán: (Điều 4, Luật KT 2003) Là những giấy tờ và vật mang tin Phản ánh các NVKT đã thực sự phát sinh và hoàn thành. Sử dụng để ghi sổ kế toán.

  ppt13p page_12 14-08-2013 107 27   Download

 • Chương 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, trong chương học này trình bày các mục tiêu cần tìm hiểu sau: Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán, tác dụng và tính chất pháp lý của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ, tổ chức lập và xử lý chứng từ kế toán, khái niệm và tác dụng của kiểm kê, phân loại kiểm kê, phương pháp kiểm kê.

  pdf40p vanthanhthiennu22 20-05-2014 76 17   Download

 • Chương 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chứng từ kế toán là gì?, ý nghĩa và tác dụng của chứng từ, phân loại chứng từ kế toán, khái niệm kiểm kê, phân loại kiểm kê, một số phương pháp kiểm kê, vai trò của kế toán trong kiểm kê.

  pdf4p holoesinin 13-06-2014 52 5   Download

 • Bài giảng "Chương 6: Chứng từ kế toán và kiểm kê" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm, ác dụng, phân loại, nội dung, tổ chức lập chứng từ, trình tự xử lý chứng từ kế toán, kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_02 12-11-2015 48 3   Download

 • Bài giảng Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê giúp sinh viên nắm được sơ lược lịch sử phát triển và bản chất chứng từ kế toán, ý nghĩa, tác dụng của chứng từ kế toán; hiểu rõ khái niệm, nội dung bản chứng từ và hệ thống bán chứng từ kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;...Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf24p rubikcube 15-11-2014 139 98   Download

 • KHÁI NIỆM CHỨNG TỪ “Là những giấy tờ và vật mang tin CHỨNG TỪ Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế KẾ TOÁN phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ để ghi sổ kế toán”.

  pdf19p newbievnx 17-03-2011 169 47   Download

 • Nắm được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán; • Biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ • Hiểu về nguyên tắc và trình tự luân chuyển, bảo quản, lưu trữ của các loại chứng từ kế toán • Nắm và hiểu được khái niệm, mục đích và các phương pháp kiểm kê trong doanh nghiệp; vai trò của kế toán trong kiểm kê

  pdf15p home_12 12-08-2013 218 34   Download

 • 1.6 TRÌNH TỰ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ • Quy trình luân chuyển Phiếu chi tạm ứng: Người nhận tạm ứng (2) Kế toán viên (5a) (5b) (4) (3) (6) Lưu trữ Kế toán trưởng (1) Giám đốc sản xuất Thủ quỹ

  pdf6p sms222 13-08-2011 118 27   Download

 • Là những giấy tờ và vật mang tin CHỨNG TỪ Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế KẾ TOÁN phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ để ghi sổ kế toán”. Điều 4 – Luật kế toán Lập chứng từ • Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các NVKT phát sinh • Là căn cứ duy nhất để ghi sổ kế

  pdf19p coc_xanh 17-01-2013 92 21   Download

 • Nội dung chủ yếu • Là những yếu tố bắt buộc. • Sự vắng mặt của những yếu tố chủ yếu sẽ làm cho chứng từ trở nên không đầy đủ và không đáng tin cậy Nội dung bổ sung • Là những yếu tố không bắt buộc. • Có tác dụng làm rõ hơn thông tin phản ánh trên chứng từ 6

  pdf6p sms222 13-08-2011 54 6   Download

 • KIỂM KÊ HIỆN VẬT • Đối tượng: hàng hóa, vật tư, thành phẩm, TSCĐ , tiền mặt, chứng khoán. • Thực hiện: cân, đong, đo, đếm có sự chứng kiến của người quản lý TS đó. • Chú ý: quan tâm chất lượng của TS.

  pdf5p sms222 13-08-2011 47 6   Download

 • CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ TÀI SẢN GV: Dương Nguyễn Thanh Tâm NỘI DUNG 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 1.1 Khái niệm chứng từ 1.2 Ý nghĩa của chứng từ 1.3 Phân loại chứng từ 1.4 Nội dung của chứng từ 1.5 Nguyên tắc lập chứng từ 1.6 Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ 2. KIỂM KÊ TÀI SẢN 2.1 Khái niệm kiểm kê 2.2 Tác dụng của kiểm kê 2.3 Phân loại kiểm kê 2.4 Tổ chức công tác kiểm kê

  pdf19p littleduck801 21-06-2011 345 88   Download

 • Chương 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương này nhằm giúp người học biết phân biệt chứng từ kế toán, biết vận dụng nội dung, ý nghĩa, các yếu tố và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán, biết phân loại kiểm kê, các bước tiến hành kiểm kê và phương pháp kiểm kê.

  pdf5p juliakaka 13-06-2014 89 16   Download

 • Chương 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Chứng từ kế toán, phân loại chứng từ kế toán, nội dung chứng từ kế toán, tổ chức lập và xử lý chứng từ kế toán, trình tự xử lý chứng từ kế toán, kiểm kê.

  pdf24p vanthanhthiennu22 20-05-2014 61 5   Download

 • Chương 4 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu sau khi học xong chương này bạn có thể thực hiện được những việc sau đây: trả lời câu hỏi chứng từ là gì?, liệt kê các yếu tố cơ bản của chứng từ, phân loại chứng từ, liệt kê các bước trong qui trình lập và xử lý chứng từ, trả lời câu hỏi kiểm kê là gì?, liệt kê các loại kiểm kê, liệt kê công việc của kế toán trong kiểm kê.

  pdf25p holoesinin 12-06-2014 57 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chứng từ kế toán và kiểm kê_chương 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p huemanvdoc 24-11-2009 634 190   Download

 • Kế toán là việc thu thập xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian bảo đảm. Các khái niệm về kế toán nêu trên, cho ta thấy được những nhận thức, quan niệm về kế toán ở những phạm vi, góc độ khác nhau nhưng đều gắn kế toán với việc phục vụ cho công tác quản lý.

  pdf117p thiuyen12 15-09-2011 291 83   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học của Th.S Vũ Quốc Thông với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quát về kế toán, nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán; nắm được các phương pháp của kế toán dùng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p codon_08 11-03-2016 36 6   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán do giáo viên Nguyễn Thị Hằng Nga biên soạn trình bày về tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, tổng hợp – cân đối kế toán, kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của đơn vị sản xuất, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf64p phuongpham357 22-07-2014 70 17   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm 7 chương trình bày tổng quan về kế toán, chứng từ và kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán, phương pháp tổng hợp; cân đối kế toán và hệ thống báo cáo tài chính, sổ kế toán và các hình thức kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu.

  pdf321p tienquy12a1 02-12-2010 5843 3341   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chứng từ kế toán và kiểm kê
p_strCode=chungtuketoanvakiemke

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản