intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuỗi thao tác máy tính

Xem 1-20 trên 44 kết quả Chuỗi thao tác máy tính
 • Hướng dẫn cho người thiết kế có thể trong hình thức: Đặc tả và hướng dẫn Quy định các vấn đề trong thiết kế, cảnh báo phòng tránh, và cung cấp các nhắc nhở hữu ích dựa trên sự tích lũy khôn ngoan Các nguyên tắc mức chung Giúp đỡ trong phân tích và so sánh lựa chọn thiết kế Lý thuyết mức cao và mô hình Cố gắng mô tả đối tượng và các hành động với thuật ngữ thống nhất để có thể trao đổi và hỗ trợ được dễ dàng....

  ppt21p duylong2091 08-04-2013 58 4   Download

 • Máy tính điện tử là một trong những công cụ tích cực trong việc dạy và học toán. Nhờ có máy tính điện tử mà nhiều vấn đề được coi là khó trong dạy học toán ( ví dụ giải phương trình bậc hai, phương trình ba, phương trình vô tỷ, chuổi số, các định lý số học...) ta có thể giảng dạy cho học sinh THCS một cách dễ dàng. Các quy trình thao tác trên máy tính điện tử bỏ túi có thể coi là bước tập dượt ban đầu để học sinh dần dần làm quen...

  doc52p sinh10 09-08-2012 350 137   Download

 • Mảng và các chế độ địa chỉ: Khai báo mảng một chiều, Các phần tử của mảng một chiều, Các chế độ địa chỉ, Các lệnh thao tác với chuỗi. Khai báo mảng một chiều: Mảng một chiều gồm một chuỗi liên tiếp các byte hay word trong bộ nhớ.

  ppt47p phanquanghau 19-10-2010 287 94   Download

 • Trong ngôn ngữ máy tính, các phép toán thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operation) thực hiện tính toán (theo từng bit) trên một hoặc hai chuỗi bit, hoặc trên các số nhị phân. Với nhiều loại máy tính, việc thực thi các phép toán thao tác bit thường nhanh hơn so với khi thực thi các phép toán cộng, trừ, nhân, hoặc chia.Các toán tử thao tác bit (tiếng Anh: bitwise operator) là các toán tử được sử dụng chung với một hoặc hai số nhị phân để tạo ra một phép toán thao tác bit. Hầu hết các...

  pdf142p perpan 14-05-2012 397 81   Download

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ MẢNG & CHUỔI • GiỚI THIỆU • CỜ HƯỚNG DF • CÁC LỆNH THIẾT LẬP VÀ XÓA CỜ HƯỚNG • CÁC LỆNH THAO TÁC TRÊN CHUỔI • MỘT SỐ THÍ DỤ MINH HỌA •THƯ ViỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHUỔI Chương 14 Lập trình XL Chuỗi 1 GiỚI THIỆU CHUỖI Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. Cờ hướng DF Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi. DF=0 chuỗi...

  pdf46p suatuoi_thomngon 31-07-2011 168 29   Download

 • Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. hướng DF Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi.

  pdf5p zues09 08-07-2011 139 20   Download

 • Mảng và các chế độ địa chỉ Khai báo mảng một chiều Các phần tử của mảng một chiều Các chế độ địa chỉ Các lệnh thao tác với chuỗi Khai báo mảng một chiều Mảng một chiều gồm một chuỗi liên tiếp các byte hay word trong bộ nhớ. Ở Chương 2 ta đã từng sử dụng khai báo: Thực chất khai báo này sẽ chiếm một vùng 25 ô nhớ trong đoạn dữ liệu và đặt vào đó các kí tự tương ứng:...

  pdf47p muaythai10 17-11-2011 191 22   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 5: Lập trình hợp ngữ với 8088" trình bày các nội dung: Mở đầu về lập trình hợp ngữ; các cấu trúc lập trình với hợp ngữ; các lệnh logic, lệnh dịch và lệnh quay; ngăn xếp và thủ tục; các lệnh nhân, chia; các lệnh thao tác chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf161p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 53 6   Download

 • Mở đầu Nguyên tắc hợp thành (các thành phần) trên giao diện mobile Khái niệm về vùng bao Các thành phần mẫu Scroll Dòng thông báo Notifications Tiêu đề Các dạng menu Một số vấn đề khác về màn hình

  pdf62p duylong2091 08-04-2013 52 5   Download

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính do ThS. Phạm Thanh Bình biên soạn, trong chương 2.4 của bài giảng trình bày nội dung về ngôn ngữ của máy tính cụ thể là cách khai báo mảng một chiều, các phần tử của mảng một chiều, các chế độ địa chỉ, các lệnh thao tác với chuỗi,.. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt47p tathimu66 21-01-2017 60 4   Download

 • Widget là số các vấn đề, sự kiện cho phép truy cập nhanh, và có thể tương tác liên kết với công nghệ internet.  Các chức năng của widget bao gồm:  Hiển thị số lượng nhỏ các quan hệ thông tin trực tiếp  Cung cấp các cách nhìn về các thông tin giống nhau  Cung cấp̣ truy cập tới sự liên quan trong điều khiển  Hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của thiết bị  Cung cấp truy cập nhanh tới thông tin được index...

  pdf63p duylong2091 08-04-2013 45 3   Download

 • 1960s: nhận thức của người dùng về tốc độ tính toán = Thời gian trả lời cho tính toán toán học, thời gian biên dịch chương trình, hoặc thời gian tìm kiếm dữ liệu Hệ thống chia xẻ thời gian: thêm nhiều lý do cho quá trình trễ Sự cạnh tranh nhau về tài nguyên tính toán World wide web: thêm lý do phức tạp cho quá trình trễ; Nhiều hình ảnh, tốc độ mạng, và nhiều tài nguyên phục vụ cho quá trình kết nối Tất cả vấn đề đó thường được thảo luận dưới chủ đề về chất lượng dịch vụ (QoS) QoS qua nhữn...

  pdf45p duylong2091 08-04-2013 39 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 13 do Ngô Phước Nguyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, cờ hướng DF, các lệnh thiết lập và xóa cờ hướng, các lệnh thao tác trên chuỗi, một số thí dụ minh họa, thư viện liên quan đến chuỗi.

  pdf46p dolalatien 26-01-2018 35 3   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, cờ hướng DF, các lệnh thiết lập và xóa cờ hướng, các lệnh thao tác trên chuỗi, một số thí dụ minh họa, thư viện liên quan đến chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt46p nhanmotchut_1 04-10-2016 40 1   Download

 • Các chuỗi trong C được cài đặt như là các mảng ký tự kết thúc bởi ký tự NULL (‘\0’). Bài này sẽ thảo luận về công dụng và thao tác trên chuỗi.

  doc15p sonpham 22-10-2009 265 73   Download

 • Hiển thị nội dung file text bằng đối tượng TextBox Lưu các thông tin trong file text Sử dụng kỹ thuật xử lý chuỗi để sắp xếp và mã hóa file Text Trong chương này chúng ta học cách xử lý file text đơn giản với các thao tác như mở file, hiển thị nội dung, lưu và các thao tác khác như xử lý chuỗi trong chương trình thông qua lớp chuỗi String. Bạn có thể sắp xếp, ghép nối mã hóa hiển thị từng từ, từng dòng và toàn bộ nội dung văn bản trong file text. Chú ý:...

  pdf19p bigstar19 23-02-2012 107 22   Download

 • Tạo 1 file handle: AH = 3Ch Input: DS:DX trỏ đến đường dẫn đến file cần mở, là chuỗi ASCIIZ. CX chứa giá trị thuộc tính file. CX = 00: normal = 01: read-only = 02: hidden = 04: system = 10h: tên thư mục con = 20h: archive Output:Nếu CF=0 thì AX = handle của file Nếu CF=1 thì lỗi tạo handle cho file.

  pdf3p haikey 17-05-2010 168 21   Download

 • Addmenu: Liên kết các thực đơn nhóm đã có để tạo thành 1 thanh thực đơn. Menu Name Tên của thực đơn nhóm – hiện trên thanh thực đơn. Menu macro Tên macro tạo thực đơn nhóm. Name Status bar text Chuổi văn bản sẽ hiển thị ở dòng trạng thái.

  pdf17p pencil_4 30-09-2011 142 21   Download

 • Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word. Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng.

  ppt46p ducito 26-11-2011 63 16   Download

 • Kịch bản: Xây dựng chương trình giao dịch mua bán hàng hóa trực tuyến trên thiết bị di động, gồm: Bao gồm 02 nền tảng chính: Back Office (BO) và Front Office (FO) BO là một website quản lý các sản phẩm hàng hóa FO là giao diện dành cho người sử dụng, hoạt động được ở trên các nền tảng di động khác nhau như Android, iPhone, Windows Phone Giao dịch mua bán trực tuyến Công nghệ: Công nghệ HTML5 và các kỹ thuật liên quan, lập trình mobile, bảo mật đường truyền...

  ppt55p duylong2091 08-04-2013 63 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1132 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuỗi thao tác máy tính
p_strCode=chuoithaotacmaytinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2