intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình giảm nghèo

Xem 1-20 trên 338 kết quả Chương trình giảm nghèo
 • Bài giảng Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012 đã đạt được những thành tựu đáng kể, bên cạnh đó còn những mặt chưa được. Để biết được nguyên nhân của vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung thông tin bài giảng.

  ppt18p cuonghuyen0628 10-11-2015 53 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp đồng thực hiện dự án, đề án thuộc chương trình giảm nghèo (tập huấn, tuyên truyền dạy nghề cho người nghèo, dạy nghề cho người tàn tật)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 64 3   Download

 • Pác Nặm là một huyện nghèo nhất tỉnh Bắc Kạn và cũng là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện còn 3.026 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo tương đương còn 56,15%, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 99%. Từ năm 2006 đến nay, nhiều chương trình giảm nghèo được triển khai tại Pác Nặm.

  pdf10p cumeo2425 02-07-2018 34 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chính sách này có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xóa nghèo về pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 37 2   Download

 • nhìn lại quá khứ đối mặt với thách thức mới: chương trình 135 - ii báo cáo đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2006 -2008 với nội dung trình bày các chính sách của nhà nước về vấn đề xóa đói giảm nghèo cho nhân dân như sau: sự cân đối và phối hợp giữa các dự án/chính sách, sự phối hợp giữa các chương trình giảm nghèo còn là vấn đề, đối thoại chính sách giữa ubdt và các đối tác phát triển trong khuôn khổ hỗ trợ ngân sách, một số khuyến nghị cho giai đoạn 2009 -2010, một số khuyến nghị trung hạn (2011 - 2015),...

  pdf99p motorola_12 01-06-2013 95 18   Download

 • Bài viết sẽ đánh giá những thành công và những hạn chế của VBSP trong hoạt động tài chính vi mô nhằm thực hiện chính sách xóa đói nghèo bền vững tại Việt Nam, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách cho quá trình phát triển VBSP.

  pdf6p vihana2711 09-07-2019 43 5   Download

 • Trong cuốn sách ngắn này, chúng tôi đưa ra những lời giải đáp cho một số câu hỏi cơ bản có liên quan đến khả năng và mức độ tài nguyên rừng đã và sẽ đóng góp cho mục đích giảm nghèo ở Việt Nam . Chúng tôi cũng tìm hiểu mức độ liên quan giữa các kế hoạch lớn của chính phủ về khôi phục rừng với các chương trình giảm nghèo ở Việt Nam.

  pdf91p thanhnga 10-06-2009 563 231   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Marketing xã hội với việc giảm nghèo bền vững ở Việt Nam trình bày lí luận vận dụng marketing xã hội vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đánh giá giảm nghèo bền vững ở Việt Nam theo cách tiếp cận vận dụng marketing xã hội, quan điểm và giải pháp vận dụng marketing xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 191 52   Download

 • Đề tài nghiên cứu để làm rõ thực trạng của việc tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo ở xã Ia Bang, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp chủ yếu về mặt quản lý để nâng cao hiệu quả của chính sách giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã.

  doc42p siunach 10-09-2017 77 12   Download

 • LỜI TỰA Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo. Thành quả này có được nhờ quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo của đất nước trong suốt thời gian qua, trong đó các chương trình giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (cTmTqG-GN) và...

  pdf18p manutd1907 09-04-2013 115 9   Download

 • Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ về xoá đói giảm nghèo trước thời hạn năm 2015. cộng đồng thế giới ghi nhận thành tựu này và đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt nam nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo. Thành quả này có được nhờ quá trình phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo của đất nước trong suốt thời gian qua, trong đó các chương trình giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo (cTmTqG-GN) và chương...

  pdf18p motorola_12 01-06-2013 91 8   Download

 • Dưới đây là bài viết Để giảm nghèo bền vững ở tỉnh An Giang. Bài viết tập trung làm rõ kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo ở An Giang thời gian qua; những vấn đề đặt ra trong công tác giảm nghèo bền vững; giải pháp giảm nghèo bền vững ở An Giang.

  pdf4p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 51 7   Download

 • Bài viết hướng tới mục tiêu phân tích thực trạng, chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của cộng đồng các dân tộc trong các hoạt động giảm nghèo. Giải pháp đề xuất tập trung vào việc hoàn thiện chính sách, đổi mới cách thức huy động cộng đồng, tăng cường trao đổi thông tin và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ người dân tộc nhằm huy động tốt hơn sự tham gia của cộng đồng trong các nỗ lực giảm nghèo.

  pdf11p nganga_08 12-10-2015 67 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo số 257/tb-vpcp về kết luận của phó thủ tướng thường trực nguyễn sinh hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do văn phòng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 67 2   Download

 • Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf3p thanhpham11 11-03-2014 37 0   Download

 • Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

  pdf3p thanhpham11 12-03-2014 39 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành thông qua chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 18 0   Download

 • Quyết định số 4670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vĩnh Thạnh giai đoạn 2009 - 2020

  doc5p trangan_123 03-03-2018 22 0   Download

 • Một số bài viết trên tạp chí như: các yếu tố ảnh hưởng đến ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế tại Cục huế Tp.HCM; ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến tỷ suất lợi nhuận ròng biên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; tài chính vi mô của ngân hàng Chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam; tác động của đòn bẩy tài chính lên dòng tiền tự do tại các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh...

  pdf158p kinhdovanhoa 10-09-2019 34 0   Download

 • Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách xã hội, trọng tâm là tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 1,76%.

  pdf8p trinhthamhodang6 08-07-2020 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1144 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình giảm nghèo
p_strCode=chuongtrinhgiamngheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2