intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình giao tiếp

Xem 1-20 trên 3798 kết quả Chương trình giao tiếp
 • Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đến đổi mới nội dung trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc đại học hiện nay.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Hiện nay, các chương trình đào tạo của các ngành do trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được rà soát, điều chỉnh theo hướng giúp người học được thực hành, tiếp cận các nghiệp vụ cụ thể nhiều hơn. Bài viết trình bày một số hình thức hợp tác với doanh nghiệp; Khái quát hoạt động đào tạo gắn với doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Cơ học chất lỏng" gồm 5 chương tiếp tục trình bày kiến thức về: sự chuyển động sóng của chất lỏng lý tưởng; chất lỏng không nén được; lớp biên; chuyển động rối; lý thuyết tương tự và thứ nguyên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p andromedashun 16-05-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thương mại quốc tế" do PGS. TS. Nguyễn Xuân Thiên chủ biên có nội dung gồm 5 chương tiếp tục trình bày về: thuế quan - một công cụ hạn chế thương mại quốc tế, các hàng rào thương mại phi thuế quan và các khía cạnh kinh tế của chính sách thương mại, thương mại quốc tế và sự phát triển kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p andromedashun 16-05-2022 1 0   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hội họp và sự kiện với tư cách là các hình thức cụ thể của giáo tiếp công vụ; Lập kế hoạch hội họp và sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ đặc điểm; sự phát triển về quy mô trường, lớp, học sinh, giáo viên...; chất lượng giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Từ đó đưa ra những dự báo, xu hướng phát triển của các cấp học này trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết này là phân tích rõ sự khác nhau của mô hình đào tạo giáo viên đồng thời và mô hình đào tạo giáo viên tiếp nối. Sau đó, chúng tôi đề xuất mô hình đào tạo giáo viên đồng thời kiểu mới. Mô hình mới này hướng đến tính linh hoạt và mở trong đào tạo giáo viên, hạn chế những khuyết điểm của hai mô hình trên và đáp ứng yêu cầu của thực tế đào tạo giáo viên hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 14 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Xu hướng phát triển của giáo dục mầm non thế giới và kiến nghị cho Việt Nam" phân tích và tổng hợp những bài học kinh nghiệm của các nền giáo dục mầm non đi trước trên thế giới, góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng các bước đi tiếp theo cho giáo dục mầm non Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 11 1   Download

 • Giáo dục STEAM mang lại rất nhiều hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, trẻ tiếp cận khoa học liên ngành, được trải nghiệm, khám phá, làm việc khoa học phát triển tư duy, lôgíc góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

  pdf6p viindranooyi 04-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết tiếp cận nghiên cứu để đề xuất định hướng xây dựng các mô hình triển khai nội dung giáo dục địa phương với mục tiêu, phương pháp, hình thức, quy trình thực hiện cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 15 2   Download

 • Trong dạy học môn Giáo dục công dân (GDCD) lớp 12, phiếu học tập là một trong những phương tiện dạy học quan trọng trong việc bổ trợ cho quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh, góp phần hợp lí hóa các hoạt động tiếp thu tri thức và rèn luyện kĩ năng. Bài viết trình này một số định hướng chung trên cơ sở áp dụng những nguyên tắc của việc sử dụng phiếu học tập trong phân môn “Công dân với pháp luật” trong chương trình môn GDCD lớp 12.

  pdf6p vistephenhawking 20-04-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Trung cấp) gồm có 3 chương như sau: Chương 1: lý luận chung về kỹ năng giao tiếp, chương 2: một số kỹ năng giao tiếp, Chương 3: vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p cucngoainhan0 08-04-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công nền - Trình độ Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Chương 1: lý luận chung về kỹ năng giao tiếp, chương 2: một số kỹ năng giao tiếp, chương 3: vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p cucngoainhan0 08-04-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Chương 1: lý luận chung về kỹ năng giao tiếp, chương 2: một số kỹ năng giao tiếp, Chương 3: vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p cucngoainhan0 08-04-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho nhân viên xã hội tương lai những kiến thức cơ bản để tiếp cận và làm việc, trợ giúp cho những đối tượng người nghèo. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1: Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, Bài 2: Nhiệm vụ và hoạt động của ban xóa đói giảm nghèo, Bài 3: Ngân hàng chính sách xã hội và tín dụng hộ nghèo.

  pdf47p cucngoainhan9 08-04-2022 12 1   Download

 • Trong phạm vi của bài viết, bằng phương pháp phân tích hội thoại, phương pháp miêu tả định tính kết hợp với thủ pháp thống kê định lượng, chúng tôi sẽ tìm hiểu về sự phân phối lượt lời trong giao tiếp hội thoại tiếng Việt ở một phạm vi giao tiếp cụ thể là trong các chương trình bình luận bóng đá trên truyền hình.

  pdf10p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Phân luồng học sinh (PLHS) sau Trung học cơ sở (THCS) là định hướng phân bổ tỉ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi vào các luồng, trong đó có luồng vào giáo dục nghề nghiệp(GDNN) để tiếp tục học tập theo các chương trình giáo dục khác nhau hoặc tham gia thị trường lao động. Bài viết đề cập tới bản chất và mục tiêu của PLHS sau THCS, thực trạng và nguyên nhân của thực trạng, những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

  pdf12p vithales 20-04-2022 8 0   Download

 • Chất lượng GDNN là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở đào tạo đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất và dịch vụ của địa phương và cả nước và nước ngoài. Chất lượng GDNN được đánh giá qua các yếu tố: đội ngũ nhà giáo, mục tiêu và chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, quản trị nhà trường, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức quá trình đào tạo, dịch vụ phục vụ người học và phục vụ cộng đồng, đánh giá kết quả học tập.

  pdf8p vithales 20-04-2022 17 0   Download

 • Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến một số khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng giáo dục,cách tiếp cận chỉ số chất lượng và phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng GDNN ở nước ta trên các bình diện chính sách, luật pháp, nguồn lực, đội ngũ, chương trình đào tạo. Trên cơ sở những phân tích đó, tác giả đưa ra một số khuyến cáo về chính sách và cơ chế đảm bảo chất lượng GDNN Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf11p vithales 20-04-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình giao tiếp
p_strCode=chuongtrinhgiaotiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2