intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình phần mềm

Xem 1-20 trên 4662 kết quả Chương trình phần mềm
 • I.Tổng quan Chương trình phần mềm kế toán không chỉ ứng dụng cho một người kế toán áp dụng làm việc trên phần mềm mà nó còn áp dụng cho nhiều kế toán với các bộ phận khác nhau cùng làm việc trên phần mềm đó.

  doc12p lotus35 07-06-2011 201 30   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf128p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 118 7   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" do TS. Vũ Thị Hương Giang biên soạn có cấu trúc gồm 5 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến thức đại cương, làm việc với biến, viết mã chương trình hiệu quả, thiết kế chương trình, xây dựng hàm/thủ tục. Phần 1 trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 63 4   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần của phần 1 bài giảng "Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm", phần 2 trình bày các nội dung của phần Các kỹ thuật thiết kế chương trình bao gồm các nội dung: Nguyên tắc chung khi tiết kế chương trình, thiết kế giải thuật, thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf135p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 56 3   Download

 • Phần 3 bài giảng "Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Các kỹ thuật xây dựng hàm/thủ tục" bao gồm các nội dung: Một số khái niệm thường gặp, nguyên tắc chung, các nguyên tắc tăng tốc độ, kỹ thuật chồng/đa năng hóa các hàm/toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 57 3   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Chương trình phần mềm MTĐT nêu lên khái niệm; quá trình phát triển chương trình phần mềm; phân loại; quy trình thiết kế chương trình phần mềm; giải thuật (thuật toán). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt39p cocacola_04 20-10-2015 49 3   Download

 • Đề tài "Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm đồ họa Paint môn Tin học lớp 3" với mục tiêu nhằm giúp bậc tiểu học, môn học này bước đầu giúp học sinh làm quen với một số kiến thức ban đầu về CNTT như: Một số bộ phận của máy tính, một số thuật ngữ thường dùng, rèn luyện một số kỹ năng sử dụng máy tính, …

  doc26p muatrongtim_21 04-04-2018 470 75   Download

 • Trong luận văn này, tác giả đề xuất một phương pháp dựa trên phân tích một ứng dụng EAOP bằng phương pháp hình thức Event-B. Ý tưởng xuất phát từ sự tương đồng giữa cấu trúc sự kiện Event-B và EAOP. Đầu tiên, tác giả xác định các thành phần ứng dụng trong EAOP chuyển đổi sang mô hình Event-B. Tiếp theo, tác giả đưa mô hình hóa tiếp cận thực tế bằng cách sử dụng nền tảng Rodin để kiểm chứng thuộc tính chương trình có còn bảo tồn một số tính chất...

  pdf54p hanh_tv26 04-04-2019 30 3   Download

 • Tiến trình phần mềm bao gồm một tập hợp các hoạt động được thực hiện bởi con người, nhờ vào...

  pdf12p locnt712 22-06-2011 200 52   Download

 • Tiên trình phân mêm là cách thức tạo ra phân mêm, moi công ty có tiên trình phân mêm riêng Khách hàng (client): cá nhân hay công ty ñat hàng sn pham Nhà phát trien (developer): các thành viên ca công ty có trách nhiem phát trien phân mêm ñã ñưc ñat hàng có the quán xuyên toàn bo các công viec ca sn pham 3  có trách nhiem mot phân như thiêt kê, cài ñat,... Ngưi s dng (user): mot hay nhiêu cá nhân thay mat khách hàng ñe s dng sn pham. Phát trien phân mêm (software development): bao gôm tât c các...

  pdf33p dnhung01 16-11-2012 124 21   Download

 • Chương 5 Công cụ hệ thống thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu của chương học này nhằm giúp sinh viên nắm vững hệ thống các câu lệnh nhằm điểu khiển chương trình phần mềm kế toán hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ, bảo vệ số liệu trong chương trình kế toán.

  pdf8p kevinle124 30-05-2014 82 12   Download

 • Phần 2 bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" trình bày các kiến thức về Kỹ thuật thiết kế chương trình bao gồm: Nguyên tắc chung, thiết kể giải thuật, thiết kế dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf135p thuongdanguyetan11 16-09-2019 13 1   Download

 • Phần 3 bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" trình bày các kiến thức về Kỹ thuật xây dựng hàm/thủ tục bao gồm: Một số khái niệm thường gặp, nguyên tắc chung, các quy tắc tăng tốc độ, kỹ thuật chồng/ đa năng hóa các hàm/toán tử.

  pdf49p thuongdanguyetan11 16-09-2019 15 1   Download

 • Bài giảng "Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" bao gồm các nội dung: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p thuongdanguyetan11 16-09-2019 15 1   Download

 • Lập trình hướng khía cạnh dựa trên sự kiện (EAOP) mô hình cho phép xem xét hệ thống mối quan hệ giữa point-cut và để thực hiện các aspect khi nhận được sự kiện được phát sinh bởi chương trình cơ bản. Tuy nhiên, mô hình này không đi kèm với phương pháp đặc tả cụ thể chính thức cũng như không cung cấp bất kỳ cơ chế để xác minh tính chất của nó chính thức.

  pdf23p hanh_tv26 05-04-2019 19 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức mở đầu về chương trình phần mềm, làm việc với biến, viết chương trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p thuongdanguyetan11 16-09-2019 14 0   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, làm việc với biến, viết mã chương trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf105p abcxyz123_06 10-03-2020 7 0   Download

 • Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các kỹ thuật thiết kế chương trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf135p abcxyz123_06 10-03-2020 13 0   Download

 • Phần 3 bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các chương trình hàm/ thủ tục bao gồm: Một số khái niệm thường gặp, nguyên tắc chung, các quy tắc tăng tốc độ, kỹ thuật chồng/ đa năng hóa các hàm/toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p abcxyz123_06 10-03-2020 10 0   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p abcxyz123_06 10-03-2020 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
962 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình phần mềm
p_strCode=chuongtrinhphanmem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2