intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình ưu đãi thuế quan

Xem 1-20 trên 73 kết quả Chương trình ưu đãi thuế quan
 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung về pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; thực trạng pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam; một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf101p badbuddy05 16-02-2022 7 5   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề chung về công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế Tp.HCM trong lộ trình cải cách và hiện đại hoá ngành thuế. Qua đó, rút ra những ưu, nhược điểm, những vấn đề còn tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra của một số nước trên thế giới, cùng với lộ trình thực hiện chương trình cải cách từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế phù hợp với chương trình cải cách của ngành thuế và thực tiễn tại Cục thuế Tp.HCM.

  pdf97p ageofultron 19-08-2021 8 3   Download

 • Công văn số 5263/TCHQ-TXNK năm 2019 xác định tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 6 0   Download

 • Trong chương 7 Toàn cầu hóa liên kết kinh tế quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về mức độ của các mối liên kết kinh tế quốc tế nêu liên minh kinh tế, thị trường chung, liên hiệp thuế quan, khu vực mậu dịch tự do, thỏa thuận mậu dịch ưu đãi.

  pdf13p thin_12 25-07-2014 95 8   Download

 • Nội dung của chương 6 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng tổng quan thuế nhằm trình bày về các nội dung chính: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, các căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf37p good_12 28-06-2014 103 13   Download

 • Nội dung chính của chương 9 Huy động vốn qua thị trường tài chính thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp trình bày về cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu doanh nghiệp, thuê tài sản, lợi tức cổ phần và định hướng phân chia lợi tức cổ phần của công ty và thị trường chứng khoán dưới góc nhìn của doanh nghiệp.

  pdf75p slow_12 25-06-2014 99 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG TH

  pdf9p caythongxinh 20-12-2012 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CHỦ LỰC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf21p caythongxinh 20-12-2012 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf16p tymong_manh 23-11-2012 47 2   Download

 • Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Cộng hoà Indonesia, Malaysia, Cộng hoà Philippines, Cộng hoà Singapore và Vương quốc Thái Lan, các Quốc gia thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN): Lưu ý tới Tuyên bố về sự Hoà hợp ASEAN ký tại Bali, Indonesia ngày 24/2/1976 quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại nhằm thúc đẩy phát triển và tăng trưởng sản xuất và thương mại; Nhắc lại rằng những Người đứng đầu Chính phủ ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ ba tại Manila từ ngày...

  doc6p tranduykien3291 20-09-2012 179 17   Download

 • Thị trường xe du lịch của Malayxia được xem lớn nhất so với các nước Đông Nam á. Để tạo đà phát triển bền vững cho ngành công nghiệp ô tô, Chính phủ Malayxia đã đưa ra những chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế quan nhằm khuyến khích các nhà sản xuất thực hiện sâu rộng chương trình nội địa hoá, “chiếc xe mang nhãn hiệu quốc gia” và định hình các biện pháp nhằm cơ cấu lại ngành công nghiệp ô tô, tăng tính hiệu quả và cạnh tranh trong khu vực. Ngành công nghiệp ô tô...

  pdf24p cnkbmt9 29-10-2011 129 29   Download

 • Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi, cũng có nhiều thử thách, sau khi tham gia và thực thi chính sách khu vực mậu dịch tự do ASIAN (AFTA), và thực hiện nghĩa vụ cam kết trong các chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của AFTA, nhất là từ khi nước ta hội nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bối cảnh trên ảnh hưởng ngày một mạnh tới nông nghiệp, cũng như tới công nghiệp và dịch vụ. Những ảnh hưởng này vừa tích cực do tiến bộ của khoa học và công...

  doc11p hoangsonho 16-08-2011 575 83   Download

 • Khái niệm. Khuyến khích đầu tư là công cụ, chính sách nhằm thu hút đầu tư hoặc định hướng đầu tư theo những mục tiêu nhất định. Có nhiều biện pháp khuyến khích đầu tư như: miễn giảm thuế, trợ cấp, tín dụng, trợ cấp đầu tư…Các biện pháp này được áp dụng phổ biến trên thế giới và được các nước áp dụng một cách linh hoạt. Với tư cách là nhà đầu tư, họ quan tâm đến những lợi ích và và ưu đãi mà họ có thể thu được từ các dự án đầu tư mà họ...

  pdf10p meoconlaoca 25-06-2011 426 139   Download

 • THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN (AFTA)

  pdf7p antromtraicay 29-04-2010 105 6   Download

 • Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ Thương mại ban hành

  pdf31p lawgtvt5 26-11-2009 85 1   Download

 • Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)(Đã có sửa đổi và bổ sung theo Nghi định thư sửa đổi Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) ngày 15/12/1995) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

  pdf7p lawtm10 22-11-2009 175 45   Download

 • Thông tư số 95/1998/TT-BTC về ban hành danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 15/1998/NĐCP ngày 12/3/1998 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1998...

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean giai đoạn 2008-2013 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawttnh22 19-11-2009 141 11   Download

 • Quyết định số 73/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (Cept) của các nước Asean giai đoạn 2008-2013 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawttnh18 19-11-2009 78 6   Download

 • Nghị định về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996 do Chính phủ ban hành

  pdf75p lawxnk7 11-11-2009 122 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chương trình ưu đãi thuế quan
p_strCode=chuongtrinhuudaithuequan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2