intTypePromotion=3
ADSENSE

Chuyên đề định tuyến vector

Xem 1-19 trên 19 kết quả Chuyên đề định tuyến vector
 • Bridge có khả năng lọc frame dựa trên bất kỳ thông tin Lớp 2 nào trong frame. Ví dụ: bridge có thể được cấu hình để từ chối không chuyển tất cả các frame có địa chỉ nguồn từ một mạng nào đó.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 110 23   Download

 • Kiểm tra các hiển thị của quá trình khởi động switch bằng HyperTerminal. - Sử dụng tính năng trợ giúp của giao tiếp dòng lệnh. - Liệt kê các chế độ dòng lệnh cơ bản của switch. - Kiểm tra cấu hình mặc định của Catalyst

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 81 12   Download

 • Mỗi một cổng trên router kết nối vào một mạng riêng. Do đó, router sẽ chia một mạng LAN thành nhiều miền đụng độ nhỏ hơn và đồng thời thành nhiều miền quảng bá nhỏ hơn vì router không chuyển gói quảng bá trừ phi nó được cấu hình để làm như vậy.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 85 11   Download

 • Sơ đồ luận lý là sơ đồ cấu trúc mạng nhưng không mô tả chính xác các chi tiết lắp đặt đường cáp. Sơ đồ luận lý chỉ là sơ đồ đường đi cơ bản của LAN bao gồm những thành phần sau: • Xác định vị trí đặt MDF và IDF • Ghi lại loại cáp và số lượng sử dụng để kết nối các IDF và MDF • Ghi lại số lượng cáp để dành để tăng băng thông giữa các tủ nối dây.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 66 11   Download

 • Sơ đồ luận lý là sơ đồ cấu truyền mạng những khụng miêu tả chính xá các chi tiết lắp đặt. Sơ đồ luận lý chỉ là sơ đồ đường đi cơ bản của LAN bao gồm những thành phần sau: • Xác định vị trớ đặt MDF và IDF • Ghi lại loại cáp và số lượng sử dụng để kết nối các IDF và MDF

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 93 11   Download

 • Cấu hình RIPng Cấu hình RIP cho IPv4 không hề phức tạp và thường được sử dụng làm cơ sở cấu hình ban đầu để hướng tới các giao thức định tuyến khác hơn là triển khai thực tế. RIPng cũng có mục đích tương tự. Giao thức có lẽ sẽ không được triển khai rộng rãi nhưng việc cấu hình tương đối dễ dàng, giúp người dùng làm quen với giao thức định tuyến. Bảng 1 hiển thị các câu lệnh cần để cấu hình RIPng trên một thiết bị mạng. 6 Vào chế độ cấu hình toàn cục Bảng 3...

  pdf4p bibocumi29 23-01-2013 84 10   Download

 • Router là thiết bị lớp 3. Router không chuyển tiếp các gói quảng bá. Do đó Router đ−ợc sử dụng để chia mạng thành nhiều miền đụng độ và nhiều miền quảng bá.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 77 9   Download

 • Ghi lại loại cáp và số l−ợng sử dụng để kết nối các IDF và MDF • Ghi lại số l−ợng cáp để dành để tăng băng thông giữa các tủ nối dây.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 74 8   Download

 • Server cung cấp dịch vụ chia sẻ tập tin, máy in, thông tin liên lạc và nhiều dịch vụ ứng dụng khác, server không thực hiện chức năng nh− một máy trạm thông th−ờng. Server chạy các hệ điều hành đặc biệt nh− NetWare, Windows NT, UNIX, và Linux.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 73 11   Download

 • Sơ đồ thiết kế LAN Hồ sơ thiết kế LAN bao gồm những thành phần quan trọng sau: • Sơ đồ cấu trúc theo lớp OSI • Sơ đồ LAN luận lý • Sơ đồ LAN vật lý • Bảng ánh xạ vị trí, địa chỉ và tình trạng sử dụng của từng thiết bị trong LAN (cut - sheet) • Sơ đồ VLAN luận lý • Sơ đồ luận lý lớp 3

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 77 10   Download

 • Cut-through: Frame được chuyển đi trước khi nhận xong toàn bộ frame. Chỉ cần địa chỉ đích có thể đọc được rồi là đã có thể chuyển frame ra.

  pdf6p phuochau11 16-04-2011 69 9   Download

 • Định tuyến là quá trình tìm đường đi cho gói tin,để chuyển nó từ mạng này sang mạng khác. Định tuyến là một chức năng không thể thiếu được của mạng viễn thông trong quá trình thực hiện kết nối các cuộc gọi trong mạng, và nó cũng được coi là phần trung tâm của kiến trúc mạng, thiết kế mạng và điều hành quản trị mạng

  doc24p rdhack 20-12-2012 257 62   Download

 • Identify a router as a co pu e with a OS a d de y ou e computer an and hardware designed for the routing process. Demonstrate the ability to configure devices and apply addresses. Describe the structure of a routing table table. Describe how a router determines a path and switches packets.

  pdf100p kienk6e 05-04-2011 92 16   Download

 • Tài liệu về toán cao cấp a2 bài ma trận và định thức giúp sinh viên chuyên ngành toán tham khảo để học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo

  pdf11p khachoang1412 21-04-2011 1173 162   Download

 • Bridge có khả năng lọc frame dựa trên bất kỳ thông tin Lớp 2 nào trong frame. Ví dụ: bridge có thể được cấu hình để từ chối không chuyển tất cả các frame có địa chỉ nguồn từ một mạng nào đó. Các thông tin lớp 2 thường có phản ánh giao thức lớp trên nên bridge có thể lọc frame dựa vào đặc điểm này.

  pdf6p bichtram852 05-04-2011 69 5   Download

 • Mỗi một cổng trên router kết nối vào một mạng riêng. Do đó, router sẽ chia một mạng LAN thành nhiều miền đụng độ nhỏ hơn và đồng thời thành nhiều miền quảng bá nhỏ hơn vì router không chuyển gói quảng bá trừ phi nó được cấu hình để làm như vậy. Switch chia mạng LAN thành các miền cực nhỏ gọi là microsegment.

  pdf6p bichtram852 05-04-2011 43 2   Download

 • Router là thiết bị lớp 3. Router không chuyển tiếp các gói quảng bá. Do đó Router được sử dụng để chia mạng thành nhiều miền đụng độ và nhiều miền quảng bá. 4.3.10. Thông tin liên lạc giữa Switch và máy trạm Khi một máy trạm được kết nối vào một LAN.

  pdf6p bichtram852 05-04-2011 37 2   Download

 • Bài báo này trình bày một phương pháp để thiết kế bộ điều khiển LQR dịch chuyển có chọn lọc các điểm cực cho các hệ tuyến tính dừng. Để dịch chuyển một hoặc một số điểm cực không mong muốn của hệ hở sang bên trái mặt phẳng phức trong khi các điểm cực còn lại không bị thay đổi, các ma trận trọng số của phiếm hàm tối ưu LQR được chọn dựa trên các vector riêng bên trái tương ứng với các giá trị riêng không mong muốn. Sau đó, chúng tôi chỉ ra miền xác định của các điểm cực mới. Một ví dụ minh họa được giới thiệu để minh chứng các kết quả lý thuyết đã đề xuất.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 51 2   Download

 • Ví dụ đơn giản về chuyển động tròn đều. Một trái banh được buộc vào một trục quay và đang xoay ngược chiều kim đồng hồ trên một quỹ đạo xác định với vận tốc gốc ω. Vận tốc của trái banh là một vector tiếp tuyến với quỹ đạo, và liên tục thay đổi phương, gây ra do lực luôn hướng về tâm. Lực hướng tâm do dây tạo ra, dưới dạng lực căng dây. Lực hướng tâm là một loại lực cần để làm cho một vật đi theo một quỹ đạo cong[1]. Isaac Newton đã mô tả...

  pdf11p phungnhi2011 19-03-2010 452 113   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyên đề định tuyến vector
p_strCode=chuyendedinhtuyenvector

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản