intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển đổi sử dụng đất

Xem 1-20 trên 1974 kết quả Chuyển đổi sử dụng đất
 • Bài thuyết trình: Quyền chuyển đổi sử dụng đất bao gồm những nội dung về khái niệm chung, các trường hợp về quyền chuyển đổi sử dụng đất, điều kiện chuyển đổi, ý nghĩa của quyền chuyển đổi, mẫu hợp đồng chuyển đổi. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt19p tronghiep50 11-08-2016 38 7   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất chuyền quyền thuê nhà, quyền sử dụng đất theo Mẫu số: 03 – 3/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 17-07-2009 475 102   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất: 1- Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 2 Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất: 1. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật; 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật; 3. Chuyển quyền sử dụng đất trong trường...

  pdf4p truongan 10-07-2009 612 95   Download

 • Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số: 01/CQSD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính (Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)

  doc1p lananh 16-07-2009 672 95   Download

 • Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất số 35-L/CTN của Quốc hội

  doc7p ngoctrang 17-08-2009 310 57   Download

 • Điều 1 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này. Điều 2 Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật; 2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại đất cho Nhà nước hoặc...

  doc5p dragongood 08-12-2010 224 54   Download

 • Chuyển quyền sử dụng đất là việc người có quyền sử dụng đất có thể chuyển quyền này cho người khác bằng các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, để lại thừa kế, tặng cho và góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Để hiểu rõ hơn về pháp luật chuyển quyền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu sau đây. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 48 7   Download

 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc chuyển đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật.

  pdf8p ntgioi120403 04-11-2009 241 69   Download

 • Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động. Như vậy quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Cùng tham khảo bài giảng sau đây với các nội dung liên quan đến việc quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

  pdf28p nganga_00 28-08-2015 108 17   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Đánh giá biến động sử dụng đất tại thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 - 2014 xác định sự thay đổi về quy mô, loại hình SDĐ ở TX La Gi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010- 2014; đánh giá tốc độ chuyển đổi loại hình SDĐ ở TX La Gi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 - 2014.

  pdf37p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 81 12   Download

 • Trong quá trình hội nhập với thế giới, nền nông nghiệp của nước ta nói chung và của Lục Ngạn nói riêng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện là tất yếu. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết này sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề nói trên.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 93 7   Download

 • Kết quả nghiên cứu Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS chỉ ra xu hướng chuyển đổi sử dụng đất tại Giao Thủy (khu vực thuộc cửa sông Ba Lạt) chủ yếu biến động trên loại hình đất nuôi trồng thủy sản.

  pdf7p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 46 2   Download

 • Với mục tiêu phục vụ yêu cầu của tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bài viết này thể hiện kết quả chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp được sử dụng trong nghiên cứu này. Sau đó áp dụng giải bài toán tối ưu đa mục tiêu để xác định diện tích đất của 31 kiểu sử dụng đất, đây là cơ sở để chuyển đổi sử dụng đất có hiệu quả cao về giá trị gia tăng.

  pdf10p cumeo2008 24-07-2018 35 2   Download

 • Bài viết với mục đích đánh giá sự thay đổi theo thời gian và không gian của thực phủ/sử dụng đất, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và tác động của sự thay đổi này ở khu vực huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau trong gần 30 năm từ năm 1989 đến năm 2018.

  pdf10p kequaidan7 03-09-2020 10 0   Download

 • Như đă phân tích ở trên đất đai có giá trị đặc biệt đối với đời sống con người. Đất đai có thuộc tính hữu hạn của diện tích và sự chênh lệch về giá trị sử dụng. Nhu cầu sử dụng của mỗi chủ thể là khác nhau. Do vậy, để có được thửa đất phù hợp với nhu cầu sử dụng của ḿnh, các chủ thể phải thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau. Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản- một quyền có thể lượng hóa được bằng tiền. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do vậy,...

  doc10p phalephan 25-01-2013 99 34   Download

 • Thuế sử dụng đất nông nghiệp, pháp lệnh thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật thuế chuyển quyền sử dụng đất,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Thuế đất và thu tiền sử dụng đất, thuê đất". Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p truongantcdt2011 27-03-2016 78 13   Download

 • Chuyên đề "Những điểm mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai" trình bày về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp,...

  doc5p tuanhung_vn 31-12-2015 84 8   Download

 • Báo cáo Thực tập tốt nghiệp "Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2008 của Huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An" nhằm đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Diễn Châu gây áp lực đối với đất đai, nắm được xu thế biến động đối với đất đai và nguyên nhân gây ra biến động, điều tra quỹ đất hiện tại của huyện, phân tích sự hợp lý và chưa hợp lý trong việc tổ chức quản lý hiện trạng sử dụng các loại đất, khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng.

  doc98p truongvanhuu91 02-10-2014 1334 267   Download

 • Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi thực hiện liên hoàn

  pdf49p minhphung2105 15-07-2010 342 139   Download

 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân có những quy định riêng theo pháp luật. Mẫu hợp đồng mà chúng tôi chọn lọc và giới thiệu sau đây sẽ giúp quý bạn đọc nắm được những thông tin quan trọng được ghi trong hợp đồng mua bán đất nông nghiệp như: các quyền sử dụng đất chuyển đổi, việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, ... Mời các bạn cùng tham khảo để thực hiện hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đúng luật.

  doc6p trannhu 14-07-2009 2551 138   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
789 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển đổi sử dụng đất
p_strCode=chuyendoisudungdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2