intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển nhượng hạn ngạch

Xem 1-3 trên 3 kết quả Chuyển nhượng hạn ngạch
  • Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

    doc16p giangdien 18-08-2009 100 2   Download

  • Giống nhau: Là L/C không huỷ ngang, Được dùng trong mua bán qua trung gian, diễn ra giữa ba bên Bên NK, Trung gian, Bên XK. L/C chuyển nhượng: Số tiền (thường ít hơn), Thới hạn hiệu lực (ngắn hơn), Thời gian xuất trính sớm hơn. L/C giáp lưng: Kim Ngạch L/C đối nhỏ hơn L/C gốc(chênh lệch giành cho trung gian trả phí mở L/C đối và hưởng hoa hồng), Thời hạn hiệu lực L/C đối ngắn hơn, Thời gian xuất trình chứng tứ sớm hơn....

    doc1p jimmy_tran397 24-11-2010 542 92   Download

  • Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT-BTM-BCN về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ thương mại - Bộ công nghiệp cùng ban hành

    pdf8p ngotiendoan 23-10-2009 86 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chuyển nhượng hạn ngạch
p_strCode=chuyennhuonghanngach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2