Class diagram

Xem 1-20 trên 66 kết quả Class diagram
 • Trong bài giảng này giới thiệu về biểu đồ lớp (Class Diagrams) trong lập trình hướng đối tượng. Thông qua bài giảng này người học sẽ biết được biểu đồ lớp là gì, các phần tử của biểu đồ lớp, lớp, biểu diễn lớp trong UML, đặc tả thuộc tính lớp,...và các nội dung khác.

  pdf29p namthangtinhlang_03 23-11-2015 156 46   Download

 • Roughly, shows how relevant system concepts are structured and interrelated. Represented by UML class diagram ...

  ppt56p ken1802 06-04-2011 98 22   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 701 94   Download

 • Trong phần thực hành này chúng ta sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu bằng SQL 2000 hoặc MS access từ các class trong Class diagram.

  doc11p kuthanh88 21-11-2010 246 103   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình.

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 182 53   Download

 • Patterns Model – View – Controller defines a one-to-many dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically. Design Patterns Model – View – Controller provides about history, observer pattern, observer class diagram, transactions happen, observer rocks, architecture diagram, advantages, problems.

  ppt9p ngkhacvu 22-05-2015 49 18   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng - chương 4a: Domain Model bao gồm những nội dung về tiếp cận xây dựng lược đồ lớp phân tích, Domain Model (Mô hình miền), UML Class Diagram và một số nội dung khác.

  pdf43p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 38 4   Download

 • Class & Object Diagrams - Software Design Methodology includes UML class diagrams; class diagrams vs object diagrams; relationships; dependency; association; association name; association multiplicity; multiplicity example; multiplicity symbols; association role names; classes versus objects; class diagram example; aggregation; inheritance (generalization); multiple inheritance.

   

  pdf36p ngkhacvu 22-05-2015 25 3   Download

 • This chapter presents the following content: What is UML? essentials of UML class diagrams, associations and multiplicity, generalization, object diagrams, more advanced features of class diagrams, the basics of Object Constraint Language, a class diagram for genealogy,...

  ppt66p youcanletgo_05 23-01-2016 18 2   Download

 • Software Engineering - Lecture 7: Object Oriented Design trình bày về gán trách nhiệm cho các đối tượng, Design Principles, Business Policies, Class Diagram. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf11p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 11 2   Download

 • Producing source code that implements the GUI takes a great deal of effort in software development, especially for interactive software systems. This work load, generally considered tedious and burdensome, is inadequately automated given the richness of conceptual design and behavior models generated in earlier stages of the development process.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 9 2   Download

 • Chapter 4: Object-Oriented Data Modeling includes about Introduction, UML Language, Object-Oriented Modeling, Object Modeling Example, Tranform Class Diagram to Relational Database Schema and some thing else.

  ppt45p cocacola_10 08-12-2015 18 1   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 7 - Objects and Classes's Objectives is to understand objects and classes and use classes to model objects; learn how to declare a class and how to create an object of a class; understand the roles of constructors and use constructors to create objects; use UML graphical notations to describe classes and object.

  pdf58p cocacola_17 09-12-2015 21 1   Download

 • This chapter presents the following content: Composition, aggregation, UML class diagram for composition and aggregation, car dealership program, inheritance overview, inheritance example - people in a department store, inheritance terminology, uml class diagrams for inheritance hierarchies,...and other contents.

  ppt39p tangtuy06 01-04-2016 13 1   Download

 • Lecture 7: Object oriented design. The main contents of this chapter include all of the following: Assigning responsibilities to objects, design principles (Expert doer, high cohesion, low coupling), business policies, class diagram.

  ppt26p estupendo4 24-08-2016 16 1   Download

 • This paper proposes an automated test cases generation method from sequence diagrams, class diagrams, and object constraint language in order to solve several steps of the model-based testing process. The method supports UML 2.0 sequence diagrams including eight kinds of combined fragments. Test cases are generated with respect to the given concurrency coverage criteria.

  pdf18p truongtien_09 10-04-2018 10 1   Download

 • Advanced Programming Language: Chapter 2 - Objects oriented programming presents about OO Programming Concepts, Objects, Classes, UML Class Diagram, Constructors, Creating Objects Using Constructors, Default Constructor, Declaring Object Reference Variables.

  pdf179p cocacola_17 09-12-2015 15 0   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ điều hành - Chủ đề 6: Mô hình hóa cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ lớp class diagram, nhắc lại về hướng đối tượng, tầm vực, mối quan hệ giữa các class,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p dien_vi10 27-09-2018 3 0   Download

 • Object-Oriented Design II presents of modeling classes; noun identification a library example, a library example; candidate classes; relations between classes; operations; class diagram; rough sketch wholesale system, wholesale system, expanding a class modeling financial information and some thing else.

  pdf22p ngkhacvu 22-05-2015 20 4   Download

 • classes with no operations: data encapsulation is a design concern; no design decisions here !

  ppt56p ken1802 06-04-2011 50 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản