intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ chế tỷ giá

Xem 1-20 trên 1900 kết quả Cơ chế tỷ giá
 • Chủ đề: Cơ chế tỷ giá hiện nay của Việt Nam và vai trò của ngân hàng nhà nước Việt Nam nhằm trình bày về cơ chế tỷ giá của Việt Nam, những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, chính sách tỷ giá của Việt Nam. Quản lý ngoại hối của Việt Nam, quản lý kinh doanh vàng của Việt Nam.

  ppt26p green_12 12-05-2014 175 29   Download

 • Tiểu luận: Cán cân thanh toán quốc tế là gì ? Kết cấu ? Nội dung ghi chép? Ý nghĩa? Các cơ chế tỷ giá hối đoái nào thường được áp dụng? Chính sách tỷ giá hối đoái nào thường được thực hiện nêu cán cân thanh toán quốc tế, các cơ chế tỷ giá hối đoái thường được các quốc gia áp dụng, chính sách tỷ giá hối đoái thường được thực hiện.

  pdf10p thin_12 25-07-2014 232 18   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Lựa chọn cơ chế tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô sau đây để biết được xu hướng lựa chọn cơ chế tỷ giá trên thế giới, biến động vĩ mô dưới tác động cơ chế tỷ giá khác nhau; các yếu tố lựa chọn cơ chế tỷ giá.

  pdf12p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 35 4   Download

 • Bài viết Cơ chế tỷ giá và chính sách mục tiêu lạm phát bao gồm những nội dung về cơ chế tỷ giá phù hợp với chính sách mục tiêu lạm phát, chính sách mục tiêu lạm phát và cơ chế tỷ giá ở một số quốc gia, một số trao đổi.

  pdf10p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 23 2   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu cán cân thanh toán; BOP và thị trường ngoại hối; vai trò của tỷ giá hối đoái; chính sách tỷ giá hối đoái; các cơ chế tỷ giá hối đoái;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tỷ giá hối đoái và Cán cân thanh toán".

  pdf28p hera_01 06-04-2016 49 4   Download

 • Đề tài " Phân tích chính sách tài khóa trên mô hình IS – LM – BP trong cơ chế tỷ giá cố định, tỷ giá thả nổi" được thể hiển cụ thể qua sự vận động của lưu động vốn trong ba trạng thái: không có lưu động vốn, lưu động vốn hoàn hảo và lưu động vốn không hoàn hảo.

  pdf10p six_12 13-03-2014 336 48   Download

 • Hệ thống tiền tệ quốc tế; vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái là những nội dung chính sẽ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015)". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf44p hera_01 06-04-2016 83 12   Download

 • HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMS) VÀ CÁC CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THAY THẾ 1. Chế độ bản vị vàng 1870-1914 Dưới chế độ bản vị vàng, một nước cố định giá vàng và bảo vệ giá này bằng cách sẵn sàng mua hay bán vàng từ dự trữ của mình với giá cố định. Qua việc cố định giá vàng, các nước trong hệ thống cố định tỷ giá hối đoái với nhau. Một nước có thể được xem là có cân bằng bên ngoài khi chính phủ không bị áp lực mua hay bán vàng để...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 159 14   Download

 • Bài viết Chính sách tỷ giá hối đoái: Lựa chọn nào cho Việt Nam? tập trung tìm hiểu cơ chế tỷ giá hối đoái và tác động của nó đối với cán cân thương mại, lạm phát và môi trường vĩ mô ở VN trong khoảng hơn 2 thập kỷ qua.

  pdf10p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 54 8   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 12: Mô hình Mundell-Fleming và các cơ chế tỷ giá hối đoái" trình bày các nội dung: Mô hình Mundell-Fleming, nguyên nhân và kết quả về sự chênh lệch của lãi suất, các tranh luận về tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi, cách xây dựng đường AD cho nền kinh tế nhỏ mở cửa.

  pdf14p bautroibinhyen11 03-01-2017 49 8   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 12: Mô hình Mundell-Fleming và các cơ chế tỷ giá hối đoái" nghiên cứu mô hình Mundell-Fleming, nguyên nhân và kết quả về sự chênh lệch của lãi suất, các tranh luận về tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi, cách xây dựng đường AD cho nền kinh tế nhỏ mở cửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_13 26-01-2016 57 3   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về vàng trong đời sống kinh tế Việt Nam, cơ chế tỷ giá tại Việt Nam, những vấn đề về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), kết quả nghiên cứu về tác động của tỷ giá hối đoái và lạm phát lên giá vàng tại Việt Nam và đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp.

  pdf17p kloi1234 17-09-2017 37 2   Download

 • Dưới chế độ bản vị vàng, một nước cố định giá vàng và bảo vệ giá này bằng cách sẵn sàng mua hay bán vàng từ dự trữ của mình với giá cố định. Qua việc cố định giá vàng, các nước trong hệ thống cố định tỷ giá hối đoái với nhau. Một nước có thể được xem là có cân bằng bên ngoài khi chính phủ không bị áp lực mua hay bán vàng để cân bằng thanh toán bên ngoài. Cơ chế điều chỉnh tự động của chế độ bản vị vàng còn được biết đến như là "cơ chế giá...

  pdf5p ntgioi120403 03-11-2009 812 388   Download

 • Quan hệ tác động giữa Trong những nền kinh tế mở, tỷ giá hối đoái là vấn đề nhạy cảm và có tác động lớn nhất đến thị trường tiền tệ nói riêng và sự vận hành của một nền kinh tế núi chung. Việc điều hành cơ chế tỷ giỏ là rất khú khăn đối với những nhà hoạch định chính sách (policy maker). Việc điều chỉnh tỷ giá có ảnh hưởng lớn đến cán cân thương mại và tình hình xuất nhập khẩu của quốc gia, đặc biệt là xuất nhập khẩu dầu thô. ...

  pdf64p bluesky_12 19-12-2012 113 24   Download

 • Trong thời gian qua chính sách tỷ giá hối đoái (TGHĐ) ở nước ta đã đóng góp những thành tựu đáng kể trong chính sách tài chính – tiền tệ như: hạn chế lạm phát, thực hiện mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu, cải thiện cán cân thanh toán, tạo điều kiện ổn định ngân sách, ổn định tiền tệ. Tuy nhiên trong việc điều hành tỷ giá, Nhà nước vẫn còn thiếu những giải pháp hữu hiệu trong từng giai đoạn để sử dụng công cụ tỷ giá một cách phù hợp. Như vậy phải có mục tiêu và...

  pdf6p truongan 12-11-2009 1310 831   Download

 • Chế độ tỷ giá: Là tổng hợp các quy tắc xác định cơ chế điều tiết tỷ giá của một quốc gia. Chính sách tỷ giá: Là những định hướng và giải pháp của nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại hối, thực hiện chính sách ổn định tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế-xã hội đã dự định.

  doc10p chutung1 24-12-2010 1691 685   Download

 • Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về: - Các chế độ tiền tệ quốc tế - Khái niệm tỷ giá - Phân loại tỷ giá - Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái - Các biện pháp tác động nhằm bình ổn tỷ giá. - Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái

  pdf16p namhung49 18-10-2010 1282 622   Download

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ TS. PHẠM THỊ LAN ANH Bộ môn Kinh tế vận tải Khoa Vận tải & Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, xu hướng rủi ro tỷ giá hối đoái (tỷ giá) và các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong cơ chế thị trường mở. Summary: This article analysis the actual situation, tendency of the risk of exchange rate and methods to manage it in open-market mechanism ...

  pdf6p dinhlan0501 10-02-2011 1416 422   Download

 • Thị trường ngoại hối hay thị trường hối đoái ngoại tệ là thị trường tiền tệ quốc tế diễn ra các hoạt động giao dịch các ngoại tệ và các phương tiện thanh toán có giá trị như ngoại tệ,Tỷ giá hối đoái được xác định trên cơ sở cung - cầu ngoại tệ. Hiểu bản chất khoa học của các đường cung và đường cầu ngoại tệ - Sử dụng mô hình cung cầu ngoại tệ để giải thích sự biến động của tỷ giá...

  pdf39p ntgioi120406 04-12-2009 961 336   Download

 • Khái niệm: Chính sách tỷ giá là những hoạt động của chính phủ( mà đại diện thường là NHTW) thông qua 1 chế độ tỷ giá nhất định hay cơ chế điều hành tỷ giá) và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia.

  doc18p huyenthanhktqd 26-05-2011 508 269   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ chế tỷ giá
p_strCode=cochetygia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2