intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở dữ liệu lưu trữ

Xem 1-20 trên 1319 kết quả Cơ sở dữ liệu lưu trữ
 • Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p phandinhtuong2010 24-11-2010 1396 686   Download

 • "Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao" trình bày các nội dung lưu trữ và tổ chức tệp tin, lập chỉ mục và băm, tối ưu hóa truy vấn, giao dịch trong cơ sở dữ liệu, điều khiển đồng thời và khôi phục hệ thống. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf60p hoa_hong91 23-05-2014 243 70   Download

 • Trong chương 4 Kỹ thuật khóa thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: khóa đọc viết, khóa đa hạt, nghi thức cây, nhãn thời gian nhiều phiên bản, nhãn thời gian nhiều phần, kỹ thuật nhãn thời gian, cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về kỹ thuật khóa.

  pdf17p fast_12 25-06-2014 157 25   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 Deadlock trình bày về các sự cố và ảnh hưởng của chúng khi đang thực hiện 1 giao tác, quay lui dây chuyền và lịch chống quay lui dây chuyền, khả phục hồi và lịch khả phục hồi Deadlock.

  pdf28p fast_12 25-06-2014 218 24   Download

 • Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Lưu trữ dữ liệu vật lý và các phương pháp truy xuất dữ liệu" trình bày một số khái niệm về lưu trữ dữ liệu vật lý truy xuất dữ liệu, cách tổ chức file và phương pháp truy xuất, index. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf26p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 162 20   Download

 • Chương 2 Môi trường cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng hệ cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kiến trúc ANSI-PARC 3-mức, các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa người dùng, từ điển dữ liệu.

  pdf48p conchimnhai 28-06-2014 94 17   Download

 • Mục tiêu của chương 1 Tổ chức lưu trữ dữ liệu & các phương pháp truy xuất thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về đặc điểm của đĩa từ, cách tổ chức dữ liệu trên đĩa từ, thiết kế cơ sở dữ liệu để có thể lưu trữ khai thác hiệu quả, các phương tiện lưu trữ dữ liệu.

  pdf61p fast_12 25-06-2014 79 11   Download

 • Nội dung chính của chương 3 Quản lý giao tác (Transaction Management) thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: giới thiệu về quản lý giao tác, tính chất ACID của giao tác, các thao tác của giao tác, giao tác tự động, giao tác lồng nhau.

  pdf55p fast_12 25-06-2014 70 11   Download

 • Attach cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server 2008 .Bài viết này sẽ minh họa các phương pháp sử dụng khác nhau của mệnh đề “For Attach” nhằm vượt qua những điểm hạn chế gặp phải khi sử dụng sp_attach_db và sp_attach_single_file_db. Trong SQL Server 7.0, Microsoft đã giới thiệu hai thủ tục lưu trữ hệ thống là sp_attach_db và sp_attach_single_file_db, giúp các nhà quản trị cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn khi thực hiện các tác vụ sau: Attach trực tiếp các file .MDF và .LDF vào máy chủ bằng cách sử dụng thủ tục lưu trữ hệ...

  pdf10p badaovl 18-05-2013 102 10   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 9 Views & Lập trình trong SQL nhằm trình bày về khái niệm và chức năng của View, Views (virtual tables) trong SQL, cú pháp tạo view, lập trình trong SQL, một số biến toàn cục thông dụng, cách thực thi câu lệnh SQL.

  pdf97p fast_12 25-06-2014 64 10   Download

 • Chương 5 Quản lý truy xuất đồng thời thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: các vấn đề trong truy xuất đồng thời, kỹ thuật khóa (Locking), kỹ thuật nhãn thời gian (Timestamps) và kỹ thuật xác nhận hợp lệ (Validation).

  pdf113p fast_12 25-06-2014 69 10   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 7 Khôi phục sự cố nhằm trình bày về phân loại sự cố, mục tiêu của khôi phục sự cố, nhật ký giao tác, điểm lưu trữ, checkpoint đơn giản, checkpoint linh động, các phương pháp khôi phục, cơ sở dữ liệu ở trạng thái nhất quán.

  pdf50p fast_12 25-06-2014 57 10   Download

 • Giới thiệu môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu DBMS, lưu trữ dữ liệu, tối ưu truy vấn, quản lý giao tác và khôi phục sự số cùng tìm hiểu các bài giảng để hiểu sâu hơn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chúc các bạn học tốt.

  pdf46p fast_12 25-06-2014 58 9   Download

 • Nội dung của chương 2 SQL (Structured Query Language) thuộc bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về các nội dung: giới thiệu chung về ngôn ngữ SQL, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục, cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về ngôn ngữ SQL.

  pdf107p fast_12 25-06-2014 64 9   Download

 • Bài giảng Bài 1: Tổng quan lập trình cơ sở dữ liệu hướng đến trình bày nhu cầu lưu trữ dữ liệu của chương trình; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các kỹ thuật lập trình với cơ sở dữ liệu. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt14p codon_03 01-12-2015 47 0   Download

 • Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN hướng dẫn về việc xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ. Văn bản này hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu trữ bao gồm: CSDL cơ quan lưu trữ; CSDL phông/công trình/sưu tập lưu trữ; CSDL hồ sơ; CSDL văn bản (thông tin cấp 2); CSDL toàn văn văn bản (thông tin cấp 1) được áp dụng đối với tài liệu lưu trữ nền giấy tại Lưu trữ lịch sử và Lưu trữ cơ quan.

  pdf21p lalala10 04-03-2016 59 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ ( nhà xuất bản Hà Nội 2005 do Phạm Đức Nhiệm biên soạn ) dùng cho việc giảng dạy trong các trường trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giúp học sinh hiểu được các khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, một số mô hình cơ sở dữ liệu để hiểu thêm các kiến thức quan trọng về mô hình thực thể.

  pdf101p vusuakhongduong 21-04-2009 12323 3962   Download

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính.

  ppt40p daicongtugalang 19-04-2010 736 390   Download

 • Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ...

  pdf2p hoangnhan123 12-10-2009 1410 378   Download

 • Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin.

  pdf113p vudinhthang 06-04-2010 714 321   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở dữ liệu lưu trữ
p_strCode=cosodulieuluutru

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2