intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ sở hệ cơ sở tri thức

Xem 1-20 trên 5800 kết quả Cơ sở hệ cơ sở tri thức
 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 1" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu môn học, các kiến thức đại cương về hệ cơ sở tri thức, cấu trúc hệ cơ sở tri thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 158 27   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 2" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, phân loại tri thức, phương pháp tiếp nhận tri thức, hệ cơ sở tri thức theo mô hình toán học, các bài toán ứng dụng hệ cơ sở tri thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 75 11   Download

 • "Giáo trình Các hệ cơ sở tri thức" là một trong những giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được biên soạn dựa trên việc tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong - ngoài nước và nhiều ví dụ từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 5 về các vấn đề như: Tổng quan, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định và hệ MYCIN.

  pdf93p talata_8 27-01-2015 198 84   Download

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân tán. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf127p hoa_lan91 12-06-2014 208 74   Download

 • Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn: Phần 2 có nội dung trình bày cơ sở dữ liệu suy diễn, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, thực hành một số ứng dụng. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu để hiểu về các cơ sở dữ liệu trên.

  pdf80p hoa_lan91 12-06-2014 203 69   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, bài thuyết trình "Các hệ cơ sở tri thức" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về cơ sở tri thức, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf295p duyanhbkpro 25-10-2015 138 33   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 5" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các kiểu giá trị trong MYCIN, cơ chế suy diễn hệ MYCIN, lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN. Cuối bài giảng còn có phần bài tập giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 62 16   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 2" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về hệ MYCIN như: Khái quát hệ MYCIN, ứng dụng của hệ MYCIN, bài toán ứng dụng và đặc điểm của MYCIN, tổ chức lưu trữ dữ liệu trong hệ MYCIN, cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 58 13   Download

 • Bài giảng Bên trong một hệ cơ sở tri thức nhằm trình bày các nội dung chính: cấu trúc chung của một hệ cơ sở tri thức, tổng quan quá trình xây dựng hệ cơ sở tri thức, các bước cơ bản để xây dựng hệ cơ sở tri thức, một số tiêu chuẩn phân loại các hệ cơ sở tri thức.

  pdf27p acc_12 01-04-2014 50 12   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 13-15) trình bày các nội dung: Dạng luật trong CSTT, các dạng luật suy diễn, các phép toán, tiến trình suy diễn, phân giải luật suy diễn không đệ qui, các chức năng quản trị CSTT.

  pdf12p lalala06 02-12-2015 48 10   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 6" trình bày các nội dung: Lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN, biểu diễn mạng ngữ nghĩa cho các luật, tạo lập hệ cơ sở tri thức, quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, lựa chọn phương pháp biểu diễn tri thức. Cuối bài giảng còn có phần bài tập giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 71 8   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 7" dung cấp cho người học các kiến thức phần "Quản trị hệ cơ sở tri thức" bao gồm: Khái niệm quản trị tri thức, quản trị hệ cơ sở tri thức. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf3p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 50 7   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 5) trình bày lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức MYCIN, biểu diễn mạng ngữ nghĩa cho các luật, mạng ngữ nghĩa suy diễn, quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức.

  pdf7p lalala06 02-12-2015 45 7   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 8) trình bày các nội dung: Quản trị hệ cơ sở tri thức, mô tơ suy diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p lalala06 02-12-2015 39 5   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 12) trình bày nội dung xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng bao gồm kỹ thuật thu thập tri thức chuyên môn từ chuyên gia chuyên gia và tài liệu chuyên môn, áp dụng bài tập lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 43 4   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 5: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ truy vấn, đại số quan hệ, các quy tắc của 1 đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p tieu_vu08 01-05-2018 23 4   Download

 • Bài giảng Tạo lập hệ cơ sở tri thức (Tuần 10) trình bày ba nội dung chính: Xây dựng giao diện, mô đun hỏi đáp, case Study 3. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf14p lalala06 02-12-2015 34 3   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 11) trình bày nội dung xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng, kỹ thuật thu thập tri thức chuyên môn từ chuyên môn và tài liệu chuyên môn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 27 3   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 12: Thiết kế vật lý database" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, quá trình thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu, thiết kế các vùng tin, thiết kế các bản ghi vật lý, thiết kế tập tin vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p tieu_vu08 01-05-2018 21 2   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 2) trình bày quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, bài toán mô phỏng tạo lập hệ cơ sở tri thức, phân loại tri thức, phương pháp tiếp nhận tri thức, hệ cơ sở tri thức theo mô hình toán học, các bài toán ứng dụng hệ cơ sở tri thức.

  pdf4p lalala06 02-12-2015 52 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ sở hệ cơ sở tri thức
p_strCode=cosohecosotrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2