intTypePromotion=1
ADSENSE

Công chức chính quyền

Xem 1-20 trên 6942 kết quả Công chức chính quyền
 • Tài liệu "Cẩm nang pháp luật dành cho cán bộ ở cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật liên quan đến cơ cấu, tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công an xã; Các chức danh của Công an xã; Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo có nội dung trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc123p ly24112003 12-05-2022 32 9   Download

 • Tài liệu "Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng - Kinh nghiệm và thực tiễn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức cộng đồng; Môi trường pháp luật và những vấn đề thường gặp; Tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về Luật khiếu nại và Luật tố cáo" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại; Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; Giải quyết khiếu nại; Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf117p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật trẻ em năm 2016" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ trẻ em; Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhập ngũ theo lệnh động viên, xuất ngũ khi bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khấn cấp về quốc phòng; Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; Xử lý vi phạm và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân và các chức sách, tín đồ tôn giáo nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có kỹ năng trong ứng xử, giải quyết các vấn đề về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đồng bào có đạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf52p bakerboys01 13-04-2022 6 1   Download

 • Báo cáo Chương trình Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) 2016 dành cho các chính phủ và tổ chức muốn tham gia chương trình TISC. Hướng dẫn này phác thảo bốn giai đoạn chính liên quan đến việc thiết lập và đưa TISC vào hoạt động: Lập kế hoạch dự án; Khởi động dự án; Phát triển nguồn lực; Cung cấp dịch vụ.

  pdf8p redrose24 08-04-2022 8 2   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Bắc Lệnh” là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9 nhằm giúp bạn chuẩn bị thật tốt cho kì kiểm tra cuối học kì sắp diễn ra. Cùng tham khảo, luyện tập với đề thi để nâng cao khả năng giải bài tập nhanh và chính xác nhé! Chúc các bạn kiểm tra đạt kết quả cao!

  pdf10p xiaogui_2005 06-04-2022 3 0   Download

 • Mời các bạn học sinh cùng tham khảo “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thành phố Hội An” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

  pdf4p wanglinkai_2005 30-03-2022 6 1   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  doc4p wanglinkai_2005 30-03-2022 2 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về trách nhiệm giải trình, về hình thức, vai trò và hiệu quả của trách nhiệm giải trình tiếp thu các ý kiến góp ý trong quá trình xây dựng VBQPPL của chính quyền địa phương cấp tỉnh; chỉ ra các hạn chế tồn tại, xác định các nguyên nhân để từ đó kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành VBQPPL.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 11 2   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ cả về phương diện lý luận và thực tiễn vấn đề giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta, chỉ ra những bất cập của hoạt động đó, nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf240p badbuddy09 29-03-2022 2 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 21/2021 trình bày các nội dung chính sau: Thẩm quyền của tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức; Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Hoàn thiện các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học dân gian; Thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p vinikolatesla 28-03-2022 3 0   Download

 • Xác định giá trị doanh nghiệp là một trong những hoạt động phải thực hiện khi tổ chức tín dụng tiến hành tái cơ cấu, thậm chí hoạt động này có ý nghĩa quyết định sự thành công của mục đích tái cơ cấu mà tổ chức tín dụng đặt ra. Trong khâu xác định giá trị doanh nghiệp, việc nhận diện những chủ thể tham gia và quyền, trách nhiệm của mỗi chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra kết quả giá trị doanh nghiệp đảm bảo sự chính xác, khách quan.

  pdf9p vinikolatesla 28-03-2022 6 0   Download

 • Giáo trình Tổ chức quản lý và chính sách y tế trình bày các thành phần cơ bản của hệ thống y tế; Trình bày được nguyên tắc cơ bản về tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam; Trình bày mô hình chung của tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam và mối quan hệ giữa tổ chức mạng lưới y tế với tổ chức hành chính;Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức y tế tuyến Trung; Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf234p hoatudang09 15-03-2022 4 2   Download

 • Mục đích của bài thu hoạch là góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành bộ máy chính quyền, kịp thời triển khai chủ trương của cấp uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội tạo cho người dân phát triển sản xuất và tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

  doc17p hahuy 07-03-2022 27 7   Download

 • Bảng chấm công làm thêm giờ là biểu mẫu thuộc quyền sử dụng của người phụ trách chấm công hay người quản lý các bộ phận để theo dõi về việc làm thêm giờ ngoài giờ làm việc chính thức của người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p nguyenminhviet356 02-03-2022 21 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận về chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân trong chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên cơ sở lý luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân liên hệ việc thực hành quyền công tố trong việc giải quyết các vụ án hình sự về ma túy ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố dưới góc độ hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công chức chính quyền
p_strCode=congchucchinhquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2