Công cụ giám sát ngân sách nhà nước

Xem 1-8 trên 8 kết quả Công cụ giám sát ngân sách nhà nước
 • Một số công cụ mà cơ quan quyền lực nhà nước có thể sử dụng để giám sát NSNN, bao gồm: pháp luật, mục lục NSNN, kế hoạch hóa, kiểm toán, thông tin, chuyên gia.

  doc5p Ngocbui 26-04-2009 318 104   Download

 • Bài viết Ngân hàng nhà nước Việt Nam với chính sách giám sát an toàn vĩ mô trình bày về chính sách giám sát an toàn vĩ mô, chính sách giám sát an toàn vĩ mô tại Việt Nam. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf6p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 18 10   Download

 • Trong những thập niên gần đây, thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính với phạm vi ngày càng lớn, mức độ tác động và tần suất ngày càng gia tăng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các bất ổn đó là hoạt động giám sát tài chính còn yếu kém, không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các định chế tài chính và các công cụ tài chính

  pdf200p manutd1907 14-09-2012 135 68   Download

 • Vốn ngân sách, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Chung cư cao tầng phục vụ công tác di dân, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chung cư do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư kinh doanh. Số lượng 10 chung cư từ 9 tầng đến 17 tầng.

  pdf6p vannghia2006 03-09-2013 41 11   Download

 • "Nghị quyết số: 78/2014/QH13 - Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11,... Quyết nghị: Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, giao Chính phủ, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc9p tsmttc_010 28-08-2015 22 0   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu thực hiện để đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ và có hiệu quả trong mọi hoạt động về tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch, đáp ứng được quá trình đổi mới hệ thống pháp luật kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước hệ thống kế toán nhà nước nói chung và đơn vị Trường THPT Xuân Mỹ nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p longnguyentran000 30-12-2016 71 31   Download

 • Dự án do Trung tâm Viễn thám (Tổng cục Địa chính cũ) thực hiện từ tháng 02 năm 2000 đến tháng 06 năm 2002. Nguồn vốn của dự án bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại của Vụ các vấn đề kinh tế- xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) và vốn đối ứng thuộc ngân sách của nhà nước Việt Nam.

  doc9p bangac12 18-10-2010 244 103   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, khảo sát phân tích thực trạng, đóng góp những luận cứ khoa học, đề xuất một số quan điểm, giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tập trung nghiên cứu thực trạng và đánh giá năng lực triển khai sử dụng và quản lý vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các dự án theo chỉ đạo c...

  pdf118p luuduong1905 19-05-2017 14 5   Download

Đồng bộ tài khoản