intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác Đảng

Xem 1-20 trên 14258 kết quả Công tác Đảng
 • Bài báo này trình bày phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích động lực học khung vát có liên kết nửa cứng chịu tác dụng của tải trọng gió. Ma trận độ cứng của khung thép được xây dựng theo phương pháp năng lượng. Ma trận khối lượng được xây dựng dựa trên các hàm dạng của phần tử thanh vát có liên kết nửa cứng. Liên kết nửa cứng ở hai đầu phần tử thanh được mô phỏng bằng lò xo với độ cứng chống uốn đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu độ giãn của vải dưới tác động của các tải trọng nhỏ 0,5 N;1N;2N; 5N cũng như độ phục hồi kích thước của hai loại vải: vải denim dệt thoi và denim dệt kim tương đương về khối lượng g/m2 cũng như nguyên liệu dệt được đánh giá. Kết quả cho thấy ở mọi tại trọng, vải dệt kim denim luôn giãn nhiều hơn so với vải denim dệt thoi, tuy nhiên vải có độ phục hồi kích thước tương đối gần như tương đương với vải dệt thoi.

  pdf4p andromedashun 16-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu này tìm hiểu việc so sánh xã hội trong các nhân viên kế toán đang làm việc tại Hà Nội có ảnh hưởng như thế nào đến ý định chuyển việc của họ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để phân tích các dữ liệu thu thập được từ 243 kế toán viên đang làm việc tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc so sánh lên có tác động cùng chiều, còn so sánh xuống có tác động ngược chiều với ý định chuyển việc của các nhân viên kế toán.

  pdf7p andromedashun 16-05-2022 2 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu quy trình và phản ảnh thực tế hoạt động cho vay và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Thuế. Từ kết quả nghiên cứu, rút ra những ưu điểm, thành tựu đã đạt được bên cạnh đó chỉ ra những măt còn tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh đang thực tập.

  pdf81p bakerboys02 10-05-2022 7 0   Download

 • Căn cứ vào kết quả thu được từ việc khảo sát nhân viên đang làm việc tại khách sạn Hoàng Cung Huế về các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp và đánh giá thực trạng công tác này, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm giúp khách sạn Hoàng Cung hoàn thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp của mình.

  pdf105p bakerboys02 10-05-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý tài chính ở trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Luận văn đề xuất các biện pháp quản lý tài chính nhằm đáp ứng sự phát triển của trường trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p bakerboys03 02-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019 nhằm đánh giá đa dạng thực vật ở Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Điều tra thực địa và thu mẫu tại 50 ô tiêu chuẩn đã ghi nhận được 516 loài thực vật thuộc 335 chi, 110 họ, 63 bộ và 4 ngành: Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành Tuế (Cycadophyta), ngành Thông (Pinophyta) và ngành Ngọc lan (Magnoliophyta).

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 6 0   Download

 • Ngày nay, các phương pháp tổng hợp "xanh" tạo hạt nano kim loại đang được quan tâm bởi sự phát triển của các ngành công nghệ thân thiện với môi trường. Ở nghiên cứu trước đây, các mẫu nano bạc đã được tổng hợp thành công bởi tác nhân khử hóa trong dung dịch gelatin (Ag/Gelatin) gelatin/chitosan (Ag/Gelatin/Chitosan) và chitosan (Ag/Chitosan).

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 5 0   Download

 • Hệ enzyme thủy phân arabinoxylan rất phong phú và đa dạng, trong đó là endo-1,4-β-xylanase là nhóm enzyme quan trọng nhất, tác động ngẫu nhiên vào mạch chính của khung xylan và giải phóng ra các arabinoxylan oligosacaride như các loại đường D-xylose, xylobiose, L-arabinose, xylotetraose, xylopentose. Nhóm enzyme này dễ dàng được sản xuất từ các chủng vi sinh vật tự nhiên như vi khuẩn, nấm men, nấm sợi và cũng được nghiên cứu sử dụng công nghệ tái tổ hợp để chuyển gene vào các vật chủ thích hợp nhằm chủ động về chủng giống.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích bản chất, các mối quan hệ và hoạt động của mô hình cho vay ngang hàng (P2P Lending) nhằm làm rõ cách thức xây dựng khung pháp lý của mô hình P2P Lending ở một số quốc gia đang phổ biến trên thế giới; và đưa ra các gợi mở về định hướng tiếp cận của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp lý mới điều chỉnh các hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) hiện nay.

  pdf11p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), tài liệu lưu trữ (TLLT) điện tử đang hình thành phổ biến và khẳng định tầm quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích tác động của CMCN 4.0 đến hoạt động lưu trữ, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý TLLT điện tử và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf4p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số tình huống thường xảy ra và cách xử lý; Nguyên tắc tổ chức của Đảng; Công tác đảng viên; Đại hội Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân và tác động của thành phần kinh tế này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta" trình bày quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân; phân tích tác động của kinh tế tư nhân với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quá trình nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân, phân tích cơ hội và thách thức của sự phát triển kinh tế tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tác giả vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết tập trung thể hiện những kết quả tích cực của kinh tế tư nhân Hải Phòng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội như: tạo thêm nguồn lực cho quá trình thực hiện an sinh xã hội; trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề làm, đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động; hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững; tham gia đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Tác động của chuyển đổi số đối với sự phát triển của giáo dục đại học cao đẳng giai đoạn hiện nay" bàn về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học không những là một xu hướng phát triển chung mà còn giúp thay đổi phương pháp dạy học từ truyền thống sang phương pháp dạy học mới tích cực giúp người học có thể chủ động và sáng tạo khi tham gia vào quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác Đảng
p_strCode=congtacdang

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2