intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty đà nẵng

Xem 1-20 trên 4116 kết quả Công ty đà nẵng
 • Tài liệu tham khảo về chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia. Cách thức phổ biến đầu tiên đó là việc gia tăng hiệu quả của quy trình công nghệ. Việc này có thể đạt được thông qua việc trang bị những thiết bị, công nghệ mới. Mặc dù việc mua sắm những thiết bị này đòi hỏi một chi phí cao nhưng đó là một cách tốt nhất để gia tăng năng suất, làm giảm chi phí, và như vậy sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh....

  ppt23p letranhoangdung 28-04-2010 913 295   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị tài chính đối với công ty đa quốc gia và thực tiễn quản trị tài chihh của một số công ty đa quốc gia điển hình trên thế giới. Và khả năng áp dụng kinh nghiệm quản trị tài chính của công ty đa quốc gia Việt Nam.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 645 157   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ đặc điểm hoạt động, chỉ ra những tác động của các công ty đa quốc gia đến nền kinh tế Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty này.

  pdf10p vicapital2711 02-08-2019 87 14   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia là: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, thảo luận về các tình huống quản trị tài chính công ty đa quốc gia, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân trong quản trị tài chính công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế.

  pdf5p cobematxanh 05-12-2017 128 11   Download

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các công ty đa quốc gia (MNCs) đã và đang là lời giải cho bài toán làm thế nào để nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, trình độ quản lý kinh tế và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

  pdf4p vivientiane2711 01-07-2020 20 5   Download

 • Nghiên cứu này điều tra sự ảnh hưởng của phương thức gia nhập thị trường của công ty đa quốc gia đến khả năng thâm nhập tài sản địa phương tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Sử dụng lý thuyết của Hennart - gọi là “Lý thuyết hợp nhất tài sản”, nghiên cứu này giả thuyết rằng các công ty con thuộc công ty đa quốc gia được thành lập theo phương thức sáp nhập và mua lại (M&A) có khả năng thâm nhập tài sản địa phương cao hơn so với thành lập theo phương thức đầu tư mới (Greenfield).

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 56 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm đưa ra các nhân tố sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển này trên 40 công ty con thuộc công ty đa quốc gia (MNCs) nằm ở khu vực Bắc Mỹ đang đầu tư tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp ước lượng bình quân bé nhất đã chỉ ra rằng các yếu tố về khả năng quản lý nợ, quy mô công ty, số lượng lao động sẽ tương quan thuận với sự phát triển của các MNCs này.

  pdf6p viboruto2711 21-05-2019 31 0   Download

 • Bài viết được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa sự suy kiệt cảm xúc (emotional exhaustion - EE), khả năng thích nghi (adaptability - AD) và sự gắn kết của nhân viên người Việt trong các công ty đa quốc gia trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh về mặt tình cảm (affective commitment - AC), lợi ích (continuance commitment - CC) và đạo đức (normative commitment - NC).

  pdf13p angicungduoc9 04-01-2021 3 0   Download

 • Hoạt động của Công ty chứng khoán rất đa dạng và phức tạp, khác hẳn với các doanh nghiệp sản xuất và thương mại thông thường vì công ty chứng khoán là một định chế tài chính đặc biệt. Vì vậy, vấn đề xác định mô hình tổ chức kinh doanh của CTCK cũng có những điểm khác nhau

  pdf0p banmaitinhyeu1506 03-10-2010 384 167   Download

 • Bài tập: Thị trường chứng khoán - Công ty chứng khoán nhằm trình bày về công ty chuyên doanh chứng khoán, công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán, điều kiện để thành lập công ty chứng khoán, vai trò của công ty chứng khoán, các nghiệp vụ của công ty chứng khoán, phương hướng phát triển công ty chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf27p big_12 09-06-2014 232 30   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn "Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam" là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

  pdf228p sohucninh321 09-07-2019 64 23   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng DVAU tại Công ty cổ phần Dạ Lan, Thanh Hóa; đề tài nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng DVAU tại Công ty trong thời gian đến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p bautroibinhyen5 01-12-2016 88 14   Download

 • Thứ 1: MNC là khái niệm để chỉ các công ty có chủ sở hữu vốn công ty mẹ thuộc ít nhất hai quốc gia. (Theo UNCTAD) Thứ 2: MNC là khái niệm để chỉ các công ty có những người điều hành mang từ hai quốc tịch khác nhau trở lên. Thứ 3: MNC là một công ty mẹ mà - Tiến hành sản xuất thông qua các chi nhánh đặt tại vài nước. - Thi hành việc quản lý trực tiếp lên chính sách các chi nhánh này. - Hệ thống sản xuất, tiếp thị, tài chính và nhân viên vượt qua...

  ppt23p nuber_12 27-08-2013 54 7   Download

 • Bài tập môn thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán nhằm trình bày khái niệm công ty chứng khoán, công ty chuyên doanh chứng khoán, công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán, vai trò công ty chứng khoán, thực trang công ty chứng khoán ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển.

  pdf27p little_12 16-06-2014 113 7   Download

 • Nội dung chính của bài giảng chương 6: Tiếp cận bối cảnh chi phí vốn của các công ty ĐQG về quy mô, mức độ xâm nhập thị trường vốn quốc tế, rủi ro cũng như khả năng đa dạng hóa, thảo luận về sự khác biệt chi phí vốn giữa các nước và lợi ích của việc sử dụng chi phí vốn để đánh giá các dự án đầu tư ở nước ngoài.

  pdf6p cobematxanh 05-12-2017 73 7   Download

 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XYZ quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (dưới đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những quy chế này.

  doc21p hkquoc 12-08-2010 1345 614   Download

 • Marketing đã từ lâu trở thành một ngành không thể thiếu được trong nền kinh tế quốc dân và rất cần thiết cho các doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên thế giới, hầu hết các doanh nghiệp từ quy mô lớn như các Công ty đa quốc gia đến các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đều tổ chức bộ phận Marketing đảm nhiệm các hoạt động nghiên cứu thị trường và chiến lược thâm nhập thị trường, bảo đảm đầu vào và tiêu thụ ra cho sản phẩm của doanh nghiệp…...

  pdf45p nhattruong 07-07-2009 1007 509   Download

 • Công ty Giày vải Thượng Đình là một doanh nghiệp Nhà nước, thuộc sự quản lý của Sở Công nghiệp Hà nội và là thành viên của ngành da giầy Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã có một bề dầy truyền thống trong sản xuất và kinh doanh giầy dép, một trong những mặt hàng chủ lực của công ty chính là giầy vải. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty đã vượt qua biết bao thăng trầm của những khó khăn, vất vả cùng với công...

  pdf57p tiencuong 07-07-2009 862 493   Download

 • Kinh tế nước ta trong những năm vừa qua đã có những bước đi nhảy vọt, tăng trưởng cao và đang trong đà hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nền tảng cơ bản chủ chốt để đẩy nền kinh tế nước ta phát triển chính là sự năng động của các Doanh Nghiệp cộng thêm chính sách thông thoáng, đúng đắn của Nhà Nước. Chính nhờ sự hoạt động năng động của các Doanh Nghiệp đã đem lại lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự phát triển và thể hiện vị thế của đất nước...

  pdf51p nhattruong 08-07-2009 1209 407   Download

 • Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX là công ty xuất nhập khẩu tổng hợp nhiều mặt hàng . Trong những năm gần đây công ty đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình và công ty đã thu được rất nhiều thành công trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá . Đặc biệt là công ty Intimex đã khá thành công trong việc đưa hàng nông sản của mình sang thị trường Mỹ . Việc Nâng cao sức cạnh tranh cho hàng nông sản xuất khẩu sẽ giúp công ty tăng...

  pdf76p ngochanh 29-07-2009 340 168   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
946 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công ty đà nẵng
p_strCode=congtydanng

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2