intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ty xây dựng số 3

Xem 1-20 trên 285 kết quả Công ty xây dựng số 3
 • Vốn là yếu tố hàng đầu vào không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm,....

  pdf86p nhattruong 08-07-2009 2884 1730   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng số 3 hà nôi”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p muathulamebay 16-08-2010 772 509   Download

 • Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Hà Nôi Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. 1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm vốn. 1.2 Phân loại vốn. 1.3 Vai trò của vốn. 2. Hiệu quả và những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.1. Hiệu quả và những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 2.2. Những...

  pdf85p tieungot 24-01-2013 985 482   Download

 • Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn không phải chỉ riêng một đối tượng nào mà tất cả các nhà kinh doanh, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lưỡng đến các phương hướng, biện pháp làm sao sử dụng vốn đầu tư một cách có hiệu quả nhất, sinh được nhiều lợi nhuận nhất. Thực tế cho thấy, để thực hiện được điều đó không phải là đơn giản

  pdf32p tengteng8 06-12-2011 78 26   Download

 • Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội được thành lập tháng 3/1972 theo quyết định số 121/TCCQ của UBHC thành phố Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ chuyên xây dựng các công trình dân dụng, dịch vụm phúc lợi công cộng của thành phố. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty có thể chia thành các giai đoạn: 1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều...

  pdf17p songngu1311 05-12-2012 310 136   Download

 • Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội được thành lập tháng 3/1972 theo quyết định số 121/TCCQ của UBHC thành phố Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ chuyên xây dựng các công trình dân dụng, dịch vụm phúc lợi công cộng của thành phố. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty có thể chia thành các giai đoạn: 1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc như: chống lụt tại đê quoai...

  pdf16p chipchip1122 17-03-2013 156 77   Download

 • Công ty Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội được thành lập tháng 3/1972 theo quyết định số 121/TCCQ của UBHC thành phố Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ chuyên xây dựng các công trình dân dụng, dịch vụm phúc lợi công cộng của thành phố. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty có thể chia thành các giai đoạn: 1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc như: chống lụt tại...

  pdf16p chipchip1122 18-03-2013 162 66   Download

 • Công trình giao thông I Được thành lập vào ngày 3 tháng 8 năm 1964, ra đời trong chiến tranh, trải qua hơn 40 năm liên tục phấn đấu đặc biệt trong 10 năm đất nước thực hiện đổi mới , Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (gọi tắt là CIENCO 1 ) luôn ổn định , tăng trưởng vững chắc, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. CIENCO 1 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông...

  pdf40p chipchip1122 16-03-2013 128 36   Download

 • Các DNNN được quyền tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cùng với nó, doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong cuộc cạnh tranh này DNNN có những vị thế bất lợi đó là thiếu vốn, bộ máy chậm thích ứng với sự biến đổi của thị trường, lắm tầng nấc trung gian, và nhiều sự ràng buộc lẫn nhau, phần lớn đội ngũ cán bộ rất thụ động. DNNN là một bộ phận quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, có ý nghĩa quyết định...

  pdf33p pepanpan 18-09-2012 76 16   Download

 • Mục đích của luận văn: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư và đi sâu hơn vào thẩm định tài chính dự án đầu tư. Phân tích thực trạng thẩm định dự án đầu tư, đặc biệt là khía cạnh thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3, từ đó rút ra những mặt được, mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

  pdf18p minhxaminhyeu 10-04-2019 50 12   Download

 • Sau khi công trình hoàn thành, hai bên thực hiện Thanh lý hợp đồng giao khoán (Mẫu 2.7) Công ty xây dựng 472 bàn giao Trụ sở làm việc Sơn La cho xí nghiệp 721 theo Biên bản Bàn giao tài sản cố định số 05/2003 (Mẫu 2.8) Căn cứ vào biên bản giao nhận tài sản cố định, kế toán tài sản cố định lập thẻ tài sản cố định ( Biểu số 2.11) Kế toán căn cứ vào thẻ tài sản cố định để đăng ký vào Sổ chi tiết tài sản cố định ( Biểu số 2.12)...

  pdf22p cnkbmt9 29-10-2011 221 61   Download

 • Chuyên đề thực tập "Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12" do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà thực hiện có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 lý luận chung về tiền lương, chương 2 thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, chương 3 một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 12. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc79p lucha2001 14-09-2015 167 52   Download

 • Những năm gần đầy thì hầu hết các nước trên thế giới đều nhận thấy đường lối phát triển kinh tế là yếu tố quyết định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế của một đất nước. Trong đường lối đó quản lý kinh tế tài chính luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng hợp các nội dung và giải pháp tài chính tiền tệ nhằm tạo ra sự phát triển ổn định đi nên của nền kinh tế mỗi quốc gia....

  pdf115p nokia_12 09-05-2013 67 29   Download

 • Luận văn này bao gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy; chương 3, giải pháp chủ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy.

  pdf80p hihihaha7 03-01-2017 103 25   Download

 • Luận văn này bao gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy; chương 3, giải pháp chủ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty xây dựng đường Thủy.

  pdf80p nomoney4 01-03-2017 56 19   Download

 • Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Sau đây được viết tắt là “Tổng công ty”) được thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp Điện 3 thành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Tổng công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần...

  pdf18p haichau 24-06-2009 1111 254   Download

 • ...Năm 2003 công ty thực hiệc việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước... sau hơn 3 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần,công ty được phép niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch...

  pdf28p minhthao 24-06-2009 368 90   Download

 • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sông Thao. Được thành lập ngày 30 tháng 09 năm 2008 theo quyết định số : 17300411 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên, thay đổi lần 02 ngày 01 tháng 02 năm 2010, và được thay đổi lần 3 ngày 04 tháng 11 năm 2011 và thay đổi lần 04 ngày 01 thang 06 năm 2012 theo quyết định số 4600454355 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức theo mô hình công ty xây dựng chuyên nghiệp - uy tín nhằm mục...

  doc25p oneone_91 20-04-2013 430 89   Download

 • Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-DKVN ngày 26/3/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH 1 thanh viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 1; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; ị ị Theo đ ngh c a Ông Tr ng phòng Qu n lý K thu t....

  doc65p thanhpvc-me 21-01-2010 214 73   Download

 • Tiền thân Công ty được thành lập theo Quyết định số 1267/QĐ/TCCB-LĐ ngày 06/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban đầu với tên gọi là: Công ty tư vấn xây dựng giao thông 5-3 trực thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.

  pdf5p thaonhi 18-06-2009 364 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công ty xây dựng số 3
p_strCode=congtyxaydungso3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2