intTypePromotion=1
ADSENSE

Công ước Berne

Xem 1-20 trên 25 kết quả Công ước Berne
 • Cơ sở dữ liệu (CSDL) theo quy định của Công ước Berne 1886, Hiệp định TRIPS 1994 và Hiệp định WCT 1996 được bảo hộ dưới dạng “sưu tập dữ liệu” theo cơ chế quyền tác giả. Bài viết này trả lời câu hỏi: Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm gì để xây dựng cơ chế bảo hộ phù hợp cho một loại tài sản của kỷ nguyên số như CSDL?.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 10 1   Download

 • Luận văn tiến hành tìm hiểu nguồn gốc, cơ sở thực tiễn tác động đến sự hình thành và phát triển của Công ước Berne; khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế; đánh giá quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước và sau khi thực hiện Công ước Berne; chỉ ra những lợi ích, khó khăn và những mặt tồn tại trong việc thực hiện Công ước Berne thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p badbuddy02 24-01-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này tập trung vào vấn đề bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam theo những quy định của pháp luật trong nước trong mối tương quan về nội dung pháp lý với Công ước Berne và một số văn bản liên quan.

  pdf119p angicungduoc10 16-03-2021 52 14   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu cấu tạo của 375 thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh được thu thập từ Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới; Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ; Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent.

  pdf12p miulovesmile4 19-11-2018 60 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ, thúc đẩy việc khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan dựa trên các trường hợp ngoại lệ mà không vi phạm bản quyền. Trên cơ sở đó, chỉ ra những bất cập còn tồn tại, để đề ra các giải pháp làm thế nào để khi áp dụng các trường hợp ngoại lệ mà vừa đảm bảo được quyền độc quyền của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm vừa đảm bảo được quyền lợi của những người khai thác.

  pdf30p thanhngan29092009 27-09-2018 95 17   Download

 • Tài liệu bao gồm 4 phần và 3 phụ lục, trong đó: Phần 1 - Khái lược về quyền tác giả và bảo hộ quyền tác giả, phần 2 - Khái quát về sự hình thành phát triển của công ước Berne, phần 3 - Những nội dung cần hiểu rõ để vận dụng tốt công ước Berne, phần 4 - Vận dụng công ước Berne trong một số trường hợp thực tế, phụ lục 1 - Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, phần phụ lục 2 - Những điều khoản đặc biệt dành cho các nước đang phát triển, phụ lục 3 - Danh mục các quốc gia thành viên Công ước Berne. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf166p lalala7 07-12-2015 274 40   Download

 • Tài liệu giới thiệu các quy định của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả: Khái lược về tác giả và quyền tác giả; quá trình hình thành và phát triển của Công ước Berne; nội dung của công ước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf124p lalala7 07-12-2015 137 23   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Hiểu rõ hơn về nội dung Công ước Berne và tình hình vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm bản quyền số tại nước ta hiện nay. Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm 3 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 150 15   Download

 • Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu mà theo đó các quốc gia thành viên phải tôn trọng – trên trường quốc tế cũng như ở trong lãnh thổ quốc gia mình. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau đây.

  ppt16p cocacola_07 11-11-2015 92 8   Download

 • Phần 1. (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ a./b./c. ở đầu mỗi câu mà Anh/Chị cho là đúng 1. Các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT): - Tác phẩm, sáng chế… - Không đc bảo hộ: thương hiệu, nhãn mác 2. Quyền tác giả và quyền SHCN được điều chỉnh bởi: - Luật SHTT, Berne, Rome, Geneva… 3. Quyền SHCN được điều chỉnh bởi: - Công ước Paris, Thỏa ước Lahay, Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid, Luật SHTT…...

  doc2p thanhpk18 31-05-2013 332 48   Download

 • Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề công chứng được pháp luật quy định chung không có sự phân biệt giữa phòng công chứng và văn phòng công chứng. Quy định này bảo đảm sự bình đẳng của các tổ chức hành nghề công chứng trong hoạt động công chứng và trong quản lí nhà nước về công chứng.

  pdf4p hoathinhbrave 04-05-2013 81 6   Download

 • Các nước tham gia Liên Hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ theo một phương thức hữu hiệu và nhất quán các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ, Công nhận tầm quan trọng về kết quả của Hội nghị xem xét lại văn bản họp ở Stockholm năm 1967, Đã quyết định sửa đổi Đạo Luật đã được Hội nghị Stockholm thông qua, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn các Điều khoản từ 1 đến 20 và từ 22 đến 26 của Đạo Luật đó...

  pdf39p mylan23 16-04-2013 69 4   Download

 • Tháng Mười năm 2004 là thời điểm Việt Nam gia nhập công ước Berne về Bảo hộ quyền tác giả. Đây cũng là một trong những động thái của Việt Nam chuẩn bị cho quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Khi trở thành thành viên thứ 156 của Công ước, Nhà nước Việt Nam phải bảo hộ quyền tác giả cho các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm trong nước cũng như các quốc gia là thành viên Công ước, đồng thời, các quốc gia thành viên Công ước cũng sẽ có...

  pdf111p vascaravietnam 21-08-2012 658 126   Download

 • Xuất bản lần đầu 1999 Thứ hai phiên bản xuất bản 2002 ấn phẩm này có bản quyền theo Công ước Berne và Công ước quốc tế Bản quyền. Tất cả các quyền. Ngoài bất kỳ xử lý công bằng cho mục đích của nghiên cứu tư nhân, nghiên cứu, phê bình, hoặc xem xét lại, được cho phép theo thiết kế bản quyền và Bằng sáng chế Luật 1988, phần nào có thể được sao chép

  pdf35p myngoc2 04-10-2011 61 12   Download

 • Quyền tác giả là một nhóm của quyền SHTT, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định. Quyền tác giả trong TPQT là quyền xuất hiện từ các quan hệ trong lĩnh vực quyền tác giả có yếu tố nước ngoài

  doc6p quachtruong 04-06-2011 684 97   Download

 • Phần mềm mã nguồn mở - con dao hai lưỡi Cách đây không lâu, Việt Nam gia nhập Công ước Bern bảo vệ bản quyền của các sản phẩm trí tuệ. Ngay lập tức, chính phủ yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp chuyển qua sử dụng phần mềm mã nguồn mở (Open Source - PMMNM) để tiết kiệm chi phí. Tuy vậy, PMMNM cho tới nay vẫn bị đánh giá là con dao hai lưỡi. Đó cũng là lý do tại sao các hãng sản xuất máy tính, thà chấp nhận bỏ tiền mua hệ điều hành Microsoft Windows còn...

  pdf5p hzero1 03-04-2011 263 79   Download

 • Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) (1996) với các tuyên bố đã được thông qua của hội nghị ngoại giao thông qua hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) dẫn chiếu trong hiệp ước

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 197 27   Download

 • Hiệp định TRIPS bao gồm một số chế độ đặc biệt dành cho sở hữu trí tuệ mà chúng là một phần cơ bản đã có trong Hiệp định, một phần dựa trên các Công ước do WIPO quản lý, chủ yếu là các Công ước Pari, công ước BERN, hiệp ước Washington về thiết kế bố trí mạch tích hợp.

  pdf2p phuongthanh1 30-10-2009 339 86   Download

 • Các nước tham gia Liên hiệp cùng xuất phát từ lòng mong muốn bảo hộ theo một phương thức hữu hiệu và nhất quán các quyền lợi của các tác giả đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ, công nhận tầm quan trọng về kết quả của Hội nghị xem xét lại văn bản họp ở Stockholm năm 1967, quyết định sửa đổi Đạo Luật đã được Hội nghị Stockholm thông qua, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn các Điều từ 1 đến 20 và từ 22 đến 26 của Đạo Luật đó.

  pdf35p truongvu 10-10-2009 418 102   Download

 • Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) (1996) với các tuyên bố đã được thông qua của hội nghị ngoại giao thông qua hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) dẫn chiếu trong hiệp ước

  pdf15p truongvu 10-10-2009 161 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công ước Berne
p_strCode=conguocberne

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2