intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

83
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu mà theo đó các quốc gia thành viên phải tôn trọng – trên trường quốc tế cũng như ở trong lãnh thổ quốc gia mình. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các hiệp định quốc tế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 1. Các hiệp định quốc tế bảo hộ Quyền  sở hữu trí tuệ
 2. Giới thiệu • Các hiệp định quốc tế về  Sở hữu  trí tuệ đặt ra các tiêu chuẩn quốc  tế tối thiểu mà theo đó các Quốc  gia thành viên phải tôn trọng –  trên trường quốc tế cũng như ở  trong lãnh thổ quốc gia mình
 3. Giới thiệu • Bài trình bày này sẽ giới thiệu những đặc  điểm chính của một số công ước mang  tính nguyên tắc về quyền sowtr hữu trí tuệ  mà Việt nam đã trở thành thành viên • Bài này cũng đề cập đến các thỏa thuận  đa phương mang tính nguyên tắc và Hiệp  định thương mại Việt Nam­ Hoa Kỳ
 4. Các hiệp định đa phương • Ở cấp đa phương Việt nam đã trở thàn  thành viên của các Công ước sau đây: - Công ước Berne về việc bảo hộ các tác  phẩm văn học và nghệ thuật; ­  Công ước Brussels liên quan đến việc  phân phối các tín hiệu mang chương trình  truyền qua vệ tinh; ­  Công ước Paris về bảo hộ Quyền sở hữu  công nghiệp;
 5. Các hiệp định đa phương - Công ước về bảo hộ người sản  xuất bản ghi âm chống việc sao  chép trái phép;   ­ Công ước Rome về bảo hộ  người biểu diễn, nhà sản xuất  chương trình ghi âm và các tổ  chức truyền hình; 
 6. Các hiệp định đa phương • Hiệp định Madrid liên quan đến  việc đăng ký quốc tế các nhãn  hiệu; * Nghị định thư liên quan đến Hiệp  định Madrid liên quan đến việc  đăng ký quốc tế các nhãn hiệu; và • Hiệp ước hợp tác sáng chế.
 7. Công ước Berne • Công ước Berne quy định các tiêu chuẩn  tối thiếu đối với việc bảo hộ quyền tác  giả và thời gian bảo hộ • Kể từ khi các thành viên đối với Công ước  này được yêu cầu bảo đảm luật pháp và  thực tiễn của mình phỉa phù hợp với Công  ước, Công ước Berne đã có hiệu quả trong  việc cung cấp một số sự nhất quán trogn  việc bảo hộ quyền tác giả của các quốc  gia tham gia
 8. Công ước Paris • Công ước Paris áp dunhj đối với  quyền sở hữu công nghiệp, bao  gồm sáng chế, nhãn hiệu thương  mại, kiểu dáng công nghiệp, kiểu  dáng hữu ích, tên thương mại, chỉ  dẫn nguồn, danh xưng xuất xứ và  sự trấn áp cạnh tranh không lành  mạnh
 9. Công ước Rome • Công ước Rome cung cấp các mức độ bảo  hộ đối với người biểu diễn, người sản  xuất chương trình và các tổ chức phát  sóng • Mỗi quốc gia thành viên được yêu cầu  cung cấp ‘sự đối xử quốc gia’ đối với  người biểu diễn, nhà sản xuất chương  trình và tổ chức phát sóng, nếu một trong  các điều kiện được quy định trong Điều 4­ 6 được đáp ứng
 10. Hiệp định Madrid • Hiệp định Madrid được thông qua lần điều tiên  năm 1891 để hõ trợ cho việc bảo hộ nhãn hiệu  hàng hóa hoặc nhãn hiệu dịch vụ nhằm mục đích  sử dụng nhãn hiệu hàng hóa ở bất kỳ một quốc  gia nào là thnahf viên của hiệp  • Bản đã được sửa đổi của Hiệp định Madrid đã  quy định các bước tố tụng quan trọng phải được  tuân thủ liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu ở  các quốc gia khác nhau là thành viên của Hiệp  định này
 11. Hiệp ước hợp tác sáng chế • Hiệp ước PCT tạo ra các khả  năng để người sáng chế ở một  Quốc gia thành viên của Hiệp  ước để đồng thời bảo đảm quyền  ưu tiên đối với sáng tạo của anh  ta/bà ta ở bất kỳ một quốc gia  thành viên khác, bằng cách nộp  đơn xin cấp bằng sáng chế ‘quốc  tế’
 12. Hiệp định song phương • Vietnam đã ký kết hiệp định song  phương về việc bảo hộ quyền sở  hữu trí tuệ với các quốc gia Châu Âu,  Thụy sỹ và EU • Đây là một chương quan trọng đối  với quyền sở hữu trí tuệ, và các biện  pháp thực thi, trong Hiệp định song  phương giữa Việt Nam và Hoa kỳ  năm, 2000
 13. Hiệp định song phương Việt  Nam­ Hoa kỳ • Hiệp định có các quy định sau đây:  ­ Quyền tác giả và các quyền kề  cận;  ­ bảo hộ các tín hiệu mang chương  trình truyền qua vệ tính;  ­ Nhãn hiệu thương mại;  ­ sáng chế;
 14. Hiệp định song phương Việt  Nam­ Hoa kỳ ­ thiết kế bố trí (đo vẽ địa hình)  của mạch tích hợp;  ­ bí mật thương mại; và  ­ kiểu dáng công nghiệp
 15. Thực thi Hiệp định song  phương Việt Nam­ Hoa kỳ • Hiệp định quy định các thủ tục tố  tụng hình sự và các hình phạt trong  ngôn ngữ mà gần như tương đồng  với ngôn ngữ của Hiệp định TRIP  của WTO  • Hiệp định cũng chứa các quy định về  các khía cạnh thủ tục và chế tài trong  tố tụng dân sự và hành chính  (Điều.12) và sự áp dụng các biện  pháp tạm thời
 16. Sự kết hợp các quy định kinh tế  quan trọng của các hiệp định • Để cung cấp sự bảo hộ và thực thi hữu  hiệu Quyền sở hữu trí tuệ, mỗi thành viên  được yêu cầu cung cấp hiệu lực cho các  quy định kinh tế quan trọng của 5 hiệp  định trên (các trang 4­5 của bài này) • Bài này cũng bao gồm một số hiệp định  mà Việt nam chưa thông qua hoặc gia  nhập
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2