intTypePromotion=3

Cửa hàng bách hoá phố huế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Cửa hàng bách hoá phố huế
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế’’.', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p antigone89 06-02-2012 106 40   Download

 • Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng và nhà nước lãnh đạo, các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tồn tại và phát triển bền vững.

  pdf65p thainhatquynh 06-07-2009 1252 239   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố huế’’', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p muathulamebay 13-08-2010 290 124   Download

 • Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do đảng và nhà nước lãnh đạo , các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng,đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triể mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tôn tại và phát triển bền vững.

  pdf59p vaio1111 04-09-2012 46 8   Download

 • Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do đảng và nhà nước lãnh đạo , các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng,đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triể mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tôn tại và phát triển bền vững.

  pdf58p vaio1111 04-09-2012 44 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Cửa hàng bách hoá phố huế
p_strCode=cuahangbachhoaphohue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản