intTypePromotion=1
ADSENSE

Cung ứng tiền tệ

Xem 1-20 trên 1626 kết quả Cung ứng tiền tệ
 • Các biến chuyển trong lượng tiền cung ứng tác động đến sức khỏe của nền kinh tế,do vậy tác động đến tất cả chúng ta,do đó bạn cần hiểu lượng tiền cung ứng được xác định như thế nào.Ai kiểm soát nó? Điều gì làm cho nó thay đổi? Việc kiểm soát nó có thể được cải thiện như thế nào? Trong chương trình này và các chương kế tiếp,chúng ta sẽ trả lời cho các câu hỏi này qua việc cung cấp một mô tả chi tiết về quà trình cung ứng tiền tệ,tức là,cơ chế xác định mức...

  pdf230p zero_z6991 07-04-2011 764 317   Download

 • NHTW là cơ quan độc quyền phát hành tiền và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm ổn định giá trị tiền tệ góp phần đảm bảo an tòan hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

  doc10p tc11k53 16-04-2011 909 221   Download

 •  Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng do Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 7 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày về những vấn  đề chung, lãi suất, các tổ chức tài chính, quá trình cung ứng tiền tệ. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf134p uocvongxua03 22-06-2015 451 126   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, phần 2 trình bày các nội dung: Phần 4 - Quá trình cung ứng tiền tệ, phần 5 - Hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính Tài liệu tiền tệ, phần 6 - Tài chính quốc tế, phần 6 - Lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf544p tsmttc_007 11-09-2015 212 91   Download

 •  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) biên soạn gồm các chương: Một số vấn đề cơ bản về lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, tài chính quốc tế, lạm phát tiền tệ.

  pdf155p uocvongxua05 28-07-2015 197 73   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, phần 2 trình bày các nội dung: Phần 4 - Quá trình cung ứng tiền tệ, phần 5 - Hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính Tài liệu tiền tệ, phần 6 - Tài chính quốc tế, phần 6 - Lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf544p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 54 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng trung ương, quá trình cung ứng tiền tệ, chính sách tiền tệ, lạm phát và chống lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p bautroibinhyen11 03-01-2017 63 4   Download

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Lượng tiền cung ứng và các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ, bảng cân đối kế toán của NHTW và quá trình NHTW làm thay đổi tiền dự trữ của NHTM, quá trình tạo tiền trong hệ thống NHTM – Mô hình đơn, mô hình lượng tiền cung ứng đầy đủ, giải thích hành vi các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ.

  pdf38p phongphong321 05-07-2018 44 2   Download

 • Bài giảng giúp người học có thể nắm được vai trò của các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, nắm vững cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p tieu_vu09 30-04-2018 44 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ trình bày tổng quan về NHTW; bảng quyết toán tài sản NHTW; NHTW & quá trình cung ứng tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tieu_vu09 30-04-2018 53 1   Download

 • Nội dung bài 9 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng trung ương với quá trình cung ứng tiền tệ. Kết cấu nội dung 9 gồm: Bảng quyết toán tài sản của ngân hàng trung ương, ngân hàng trung ương & cung tiền M1. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 6 - Ngân hàng thương mại và quá trình cung ứng tiền tệ. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại, các nhân tố ảnh hưởng đến M1 qua số nhân tiền, vai trò ngân hàng thương mại đến cung ứng tiền. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf29p tradaviahe17 17-03-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 7: Ngân hàng tư và cung ứng tiền tệ. Bài này trình bày tổng quan về Ngân hàng trung ương; bảng quyết toán tài sản Ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương & quá trình cung ứng tiền tệ. Đây là tại liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf42p tradaviahe17 17-03-2021 8 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Cung & cầu tiền tệ sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các lý thuyết cầu tiền tệ (lý thuyết định lượng tiền tệ, lý thuyết ưu thích thanh khoản của Keynes, lý thuyết của Friedman); các khối tiền trong lưu thông; các chủ thể cung ứng tiền.

  pdf30p cocacola_04 20-10-2015 234 22   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích về hàm cầu tiền trong ngắn hạn, cung tiền của ngân hàng trung ương và vai trò của trung gian tài chính trong cung ứng tiền tệ, xác định lãi suất trong ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p doinhugiobay_14 28-01-2016 40 1   Download

 • Nội dung bài 7 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế tạo tiền & các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 7 gồm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p tradaviahe17 17-03-2021 9 0   Download

 • Là khối lượng tiền cung ứng của nền kinh tế đảm bảo các nhu cầu sản xuất lưu thông hàng hóa cũng như các nhu cầu chi tiêu trao đổi khác của nền kinh tế xã hội. Là tòan thể khối tiền tệ đã được cung cấp cho nền kinh tế trong một thời kỳ được xác định. Mức cung tiền tệ đã cung ứng cho nền kinh tế tạo thành khối tiền.

  ppt58p peid9h 07-01-2011 2195 495   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2 gồm nội dung chương 2 đến chương 12 của giáo trình. Phần 2 giáo trình trình bày về các tổ chức tài chính trung gian, một số vấn đề cơ bản về lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, tài chính quốc tế, lạm phát tiền tệ.

  pdf199p hoa_loaken91 03-06-2014 486 165   Download

 •  Ở phần 1 giáo trình, bạn đọc đã được làm tìm hiểu những vấn  đề chung, lãi suất, các tổ chức tài chính, quá trình cung ứng tiền tệ qua 4 chương đầu của tài liệu, thì ở phần 2 này bạn đọc sẽ được tìm hiểu  về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, tiền tệ trong nền kinh tế vi mô qua nội dung chương 5 đến chương 7 của giáo trình. Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

  pdf138p uocvongxua03 22-06-2015 187 89   Download

 • Sau khi học xong chương Cung – Cầu tiền tệ, sinh viên sẽ nắm bắt được: các khái niệm cơ bản liên quan đến mức cung tiền và mức cầu tiền, các lý thuyết kinh tế học giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến MA và MS. Ứng dụng các lý thuyết đã học vào bài tập thực tế.

  ppt50p next_12 16-04-2014 463 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cung ứng tiền tệ
p_strCode=cungungtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2