intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc trưng tiếng việt

Xem 1-20 trên 736 kết quả Đặc trưng tiếng việt
 • Bài viết trình bày những nội dung tương ứng các đặc trưng đã nói trên, bao gồm: 1) xây dựng thói quen đọc, 2) nuôi dưỡng tình yêu với khoa học, 3) tăng cường tư duy ngôn ngữ, 4) bài học về nghĩ lớn làm nhỏ, 5) cách nhìn đa chiều và quan điểm hài hòa, 6) tư duy sáng tạo để giải quyết mâu thuẫn và phát triển.

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 5 0   Download

 • Nội dung của bài viết này được trình bày theo bố cục như sau: Phần I giới thiệu chung. Phần II giới thiệu các công trình liên quan đến đánh giá độ khó văn bản. Phần III trình bày các phương pháp chúng tôi đề xuất. Phần IV nói về cách thu thập ngữ liệu. Phần V là thực nghiệm và kết quả. Cuối cùng phần VI kết luận lại vấn đề và hướng đi trong tương lai.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp dịch máy mạng neural đa ngữ cho bài toán chuyển tự tự động chữ Nôm sang chữ Quốc Ngữ. Với phương pháp được đề xuất, hệ thống chuyển tự có thể tận dụng các đặc trưng tương đồng giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác có nhiều ngữ liệu, từ đó giúp cải thiện chất lượng chuyển tự.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 5 1   Download

 • Đọc hiểu là một trong những yếu tố của năng lực ngôn ngữ và là một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành cho học sinh Tiểu học đặc biệt học sinh lớp 1. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề: Định hướng dạy học đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 1 trong bộ sách Tiếng Việt “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 17 0   Download

 • Bài viết hướng đến mục đích trọng tâm là làm rõ một đặc trưng nổi bật trong phong cách trào phúng bộc trực, sâu cay của nhà thơ. Ngoài ra, bài viết còn đóng góp về mặt tư liệu, sưu tầm các sáng tác thơ Nôm trào phúng của Học Lạc đang có xu hướng bị thất truyền hoặc bị dân gian hóa từ trước đến nay.

  pdf12p viellenkullman 13-05-2022 14 1   Download

 • Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn và có hệ thống chặt chẽ. Cùng với sự phát triển chung của giáo dục thế giới, Trung Quốc tập trung phát triển giáo dục cho tương lai nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn cầu mang đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc. Bài viết trên cơ sở tổng hợp những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục của Trung Quốc hướng tới năm 2035 để cung cấp một kênh tham khảo cho quá trình hiện đại hóa giáo dục của Việt Nam.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết mô tả ngữ nghĩa một số tiểu từ tình thái cuối phát ngôn đặc trưng của người Quảng Nam. Các tiểu từ tình thái này một phần giống với tiểu từ tình thái cuối phát ngôn của người Hà Nội (đặc trưng phương ngữ Bắc Bộ), một phần giống với tiểu từ tình thái cuối phát ngôn của người Sài Gòn (đặc trưng phương ngữ Nam Bộ) và một phần chỉ xuất hiện trong tiếng nói của người Quảng Nam. Trong đó, tình thái của tiếng Quảng Nam có sự tương đồng với tiếng Sài Gòn nhiều hơn là tiếng Hà Nội.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ tiêu biểu của loại hình đơn lập, từ trong tiếng Việt không biến đổi hình thái; tiếng Hàn là ngôn ngữ chấp dính, từ có biến đổi hình thái. Bài viết này tập trung nghiên cứu một số tương đồng và dị biệt về đặc điểm danh từ của hai ngôn ngữ Việt Nam và Hàn Quốc.

  pdf8p vistephenhawking 20-04-2022 12 0   Download

 • Bài viết mô hình nhận dạng mẫu từ đơn tiếng Việt được trình bày. Tiếng nói được trích đặc trưng bằng giải thuật MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients). Giải thuật thời gian động DTW (Dynamic Time Warping) được sử dụng để so sánh tiếng nói đầu vào với các mẫu thu sẵn, từ đó sẽ chọn ra được kết quả nhận dạng phù hợp nhất với tiếng nói phát ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài báo đề xuất phương pháp cải tiến cách xác định trọng số cảm xúc của các từ và cụm từ tiếng Việt dựa trên mối quan hệ ngữ nghĩa và các yếu tố đặc trưng của tiếng Việt trong một miền dữ liệu cụ thể là chủ đề đánh giá xe ô tô. Bài báo có đánh giá kết quả của phương pháp đề xuất bằng thử nghiệm phân loại ý kiến đánh giá xe ô tô trên các trang báo mạng tiếng Việt với phương pháp học máy Support Vector Machine, và đối sánh kết quả với phương pháp học sâu – Deep learning – không dựa vào từ điển cảm xúc.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu từ ngữ diễn tả các hình ảnh phong, hoa, tuyết, nguyệt của hai tác giả, chúng ta sẽ bước đầu nhận ra những đặc điểm ngôn ngữ - văn hoá của tiếng Hán và Hán Việt. Từ đó chúng ta có thể tiến hành so sánh để tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt của ngôn ngữ - văn hóa hai nước.

  pdf95p badbuddy10 21-04-2022 13 1   Download

 • Mục đích của luận án là trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến tiếng lóng và từ tư liệu thu thập được, phân tích, đối chiếu làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ ngữ lóng của tiếng Hán và tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu góp phần vào nghiên cứu tiếng lóng nói riêng, phương ngữ xã hội của ngôn ngữ học xã hội nói chung; góp phần vào tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc trong ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p linyanjun_2408 21-04-2022 9 3   Download

 • Vận dụng lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận trong thực tiễn nghiên cứu tiếng Việt, luận án được thực hiện với mục đích làm sáng tỏ đặc điểm của ẩn dụ ý niệm màu sắc, cung cấp hiểu biết cụ thể về cơ sở hình thành ẩn dụ ý niệm màu sắc, các mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt. Qua đó, khám phá thêm nhiều phương diện mới về đặc trưng tri nhận, phương thức tư duy của người Việt trong quá trình sử dụng công cụ tiếng Việt, lấp đầy “khoảng trống” trong lĩnh vực nghiên cứu.

  pdf278p linyanjun_2408 22-04-2022 32 6   Download

 • Bài viết này tập trung vào khảo sát thực trạng tiến trình quốc tế hóa các chương trình giáo dục đại học việt nam, bao gồm việc tăng cường áp dụng các chương trình GDBTA, nhằm từng bước quốc tế hóa các chương trình giảng dạy tại các trường đại học, đặc biệt là trường hợp cụ tại đại học Quốc Tế Tp.HCM, nhằm tối đa hóa lợi ích của việc áp dụng các chương trình này, để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và sau đại học, đáp ứng nhu cầu lao động đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.

  pdf14p vithales 20-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá chương trình học của các môn thực hành tiếng đặc biệt là khía cạnh phân bổ thời lượng, nội dung và bố cục của giáo trình các môn học này đồng thời so sánh, đối chiếu với khung thời lượng quy định của Tổ chức giáo dục Cambridge để chỉ rõ cho người học biết thời lượng cần phải chủ động học tập ngoài giờ lên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hanthienngao 14-04-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là sưu tầm và hệ thống kho tàng thần thoại của một số dân tộc nói tiếng Thái về biểu tượng người khổng lồ; giới thiệu khái quát về hệ thống các khái niệm biểu tượng ở Việt Nam và trên thế giới; trình bày những biểu tượng về người khổng lồ trong thần thoại một số dân tộc nói tiếng Thái ở Việt Nam trong bối cảnh chung về biểu tượng người khổng lồ trên thế giới; tìm những ý nghĩa và giá trị của biểu tượng người khổng lồ trong đời sống một số dân tộc nói tiếng Thái nhằm nêu lên những đặc trưng văn hoá của tộc người.

  pdf190p badbuddy09 05-04-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm rõ hơn cách nhìn đối với tiếng lóng và các đặc trưng của từ lóng trong tiếng Việt của học sinh, sinh viên hiện nay trong bối cảnh toàn cầu hóa và tác động của đời sống truyền thông công nghệ, cụ thể là nghiên cứu về tiếng lóng, vấn đề lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ của nhóm xã hội giới trẻ.

  doc20p nguyentrinh1611 22-03-2022 38 6   Download

 • (NB) Giáo trình đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng đọc; những phát triển vốn từ của học viên; trong mỗi bài có phần bài tập ngữ pháp giúp học viên ôn lại những điểm ngữ pháp cơ bản. Phần cuối giáo trình là bảng tra cứu các thuật ngữ chuyên nghành đã được dịch sang tiếng Việt, đáp án và một số gợi ý giảng dạy cần thiết cho giáo viên.

  pdf97p hoababytrang2510 10-03-2022 2 1   Download

 • Tập 2 của Doanh nghiệp Việt Nam xưa & nay đi sâu vào sự phát triển của nghề buôn, đặc biệt là trong 100 năm trở lại đây, kể từ khi người Pháp đặt chân vào Việt Nam. Sách đặc biệt chú trọng vào các địa điểm giao thương nổi tiếng của Việt Nam. Người đọc sẽ được điểm qua về các thương cảng, các trung tâm buôn bán nổi tiếng xưa nay như Hội An, Vân Đồn... Ngoài ra, các gương mặt doanh nhân tiêu biểu qua các thời kỳ cũng được đề cập. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

  pdf81p cucngoainhan7 23-02-2022 10 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu vào lí luận quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học nhằm giúp các nhà quản lí giáo dục ở cơ sở, đặc biệt là các trường nghệ thuật có thêm cơ sở lí luận về công tác quản lý dạy học.

  pdf6p vigandhi 23-02-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc trưng tiếng việt
p_strCode=dactrungtiengviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2