intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảm bảo chất lượng công trình

Xem 1-20 trên 839 kết quả Đảm bảo chất lượng công trình
 • Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng là một nội dung quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng một dự án, việc quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng được tổ chức thực hiện bởi hai chủ thể: Chủ đầu tư và Nhà thầu xây lắp.

  doc4p lanqiren 20-05-2020 20 0   Download

 • Mục tiêu bài giảng trình bày được chức năng - nhiệm vụ của bộ phận đảm bảo chất lượng thuốc. Nêu được những công việc của bộ phận đảm bảo chất lượng thuốc. Trình bày được mối quan hệ giữa bộ phận đảm bảo chất lượng với các bộ phận khác.

  pdf15p phuong211081 06-08-2018 528 54   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Pháp luật về xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p viryucha2711 25-04-2019 38 4   Download

 • Bài tập lớn Đảm bảo chất lượng sản phẩm công nghiệp: Tìm hiểu kiểm tra chất lượng sản phẩm trình bày về tầm quan trọng của công tác kiểm tra chất lượng trong công tác quản lý chất lượng, mục đích của công tác kiểm tra chất lượng, hình thức và phương pháp kiểm tra chất lượng,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt48p middlebka 19-12-2014 249 70   Download

 • Bài giảng phần 3 trình bày về quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính của phần này gồm có: Lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 153 63   Download

 • Bài giảng Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình: Bài 4 do Lương Xuân Chiểu thực hiện dưới đây bao gồm những nội dung về cách lập đề cương thí nghiệm chất lượng công trình; thí nghiệm vật liệu đất; thí nghiệm vật liệu cấp phối đá dăm; thí nghiệm bê tông xi măng; các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình.

  ppt11p cocacola_05 22-10-2015 232 53   Download

 • Bài viết "Vai trò của công tác đảm bảo chất lượng trong trường đại học – Kinh nghiệm của Trường Đại học Cần Thơ" của TS. Đỗ Văn Xê nhằm trình bày các vai trò của công tác đảm bảo chất lượng đại học, lấy ví dụ ứng dụng của trường Đại học Cần Thơ.

  pdf11p xuanduong92 27-09-2014 118 22   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'đảm bảo chất lượng', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt70p online_12 08-11-2013 117 21   Download

 • Bài viết trình bày và so sánh một số nhận định về hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường đại học công lập và trường đại học ngoài công lập làm cơ sở để các trường đại học tham khảo, phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục những điểm chưa mạnh (nếu có) từ các hoạt động đảm bảo chất lượng đã và đang ảnh hưởng đến cách nghĩ về chất lượng của cán bộ, giảng viên và sinh viên trên lộ trình hình thành và phát triển văn hóa chất lượng.

  pdf11p vinhbinhnguyen 14-06-2017 42 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Đảm bảo chất lượng phần mềm cho quá trình bảo trì phần mềm để hiểu rõ hơn về: Các thành phần trong dịch vụ bảo trì, mục đích của các hoạt động đảm bảo chất lượng bảo trì phần mềm, các cơ sở bảo trì phần mềm, các công cụ bảo trì phần mềm.

  ppt10p waebudokai 25-08-2016 63 5   Download

 • Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu về an toàn, bền vững, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình nhưng phải phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng kinh tế. Chất lượng công trình xây dựng không những liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an ninh công cộng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi quốc gia. Do vậy, quản lý chất lượng công trình xây dựng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm.

  doc4p lanqiren 18-05-2020 36 5   Download

 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới công tác đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Để xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tuyên bố mục tiêu chất lượng, lựa chọn các chỉ số thực hiện/hoạt động; bổ sung mục tiêu chất lượng và chỉ số hoạt động bên ngoài...

  pdf8p hanh_tv23 26-03-2019 48 3   Download

 • Bài viết trình bày vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học đang là chủ điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người trong thời gian qua. Mô hình đảm bảo chất lượng mới được hình thành, song do tính chát phức tạp của vấn đề mà hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Để xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình này vẫn còn là một câu hỏi lớn. Bài viết là một tiếng nói xuất phát từ chính bên trong của mô hình như một đóng góp cho những nổ lực đáng được ghi nhận đã được thực hiện cho đến này để duy trì chất lượng của các chương trình giáo dục do nhà trường tổ chức giảng dạy.

  pdf5p anthachluu 20-07-2019 34 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm mô tả thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng ở một số trường y có đào tạo cử nhân y tế công cộng; xây dựng, thử nghiệm và đánh giá một số công cụ hỗ trợ đánh giá chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng.

  pdf27p kimngan29092009 16-10-2018 40 2   Download

 • Trong thời gian gần đây, các trường đại học ở nước ta đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước chuyển từ phương pháp kiểm soát chất lượng sang nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Hoạt động đảm bảo chất lượng trong đào tạo bậc đại học đã thu được thành quả đáng ghi nhận, đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc trong tiến trình hội nhập của đất nước. Ở Trường Đại học Thủ Dầu Một, công tác đảm bảo chất lượng được xác định là trách nhiệm của tất cả các đơn vị phòng, khoa và cán bộ, giảng viên.

  pdf11p nguathienthan1 20-11-2019 30 1   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm chất lượng giáo dục đại học và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học; thực tiễn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

  pdf6p quenchua7 06-08-2020 16 1   Download

 • Công trình đê sông có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai và đảm bảo quốc phòng an ninh, vì vậy việc đánh giá chất lượng công trình đê sông là rất cần thiết. Bài báo nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá cho điểm đối với các rủi ro về tình trạng công trình đê, hậu quả sự cố công trình có xét đến các thông số công trình cố định và các thông số công trình biến đổi, từ đó xác định được chỉ số dùng để phân cấp rủi ro làm cơ sở xác định được cấp an toàn công trình.

  pdf9p vilisa271 22-09-2020 12 1   Download

 • Nền giáo dục đại học của Việt Nam còn khá trẻ, bắt đầu chủ yếu sau năm 1954 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam. Trước khi Việt Nam chính thức công bố quá trình đổi mới, việc đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học đã được thực hiện bằng cách sàng lọc cẩn thận đầu vào và kiểm soát chặt chẽ đầu ra bằng các kỳ thi, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. Kể từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới (1986), đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học đã được thay đổi thành các phương pháp để đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực và thực hiện các nguyên tắc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

  pdf6p nguathienthan1 20-11-2019 15 0   Download

 • Thực chất thì người tư vấn kiểm tra chất lượng là người thay mặt chủ đầu tư chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm xây lắp thực hiện trên công trường mà kiểm tra chất lượng là một biện pháp giúp cho sự khẳng định chấp nhận hay từ chối. Một quan điểm hết sức cần lưu tâm trong kinh tế thị trường là: người có tiền bỏ ra mua sản phẩm phải mua được chính phẩm, được sản phẩm đáp ứng yêu cầu của mình. Do tính chất của công tác xây dựng khó khăn, phức tạp nên chủ đầu tư phải thuê tư vấn đảm báo chất lượng.

  doc7p lanqiren 20-05-2020 9 0   Download

 • "Bài giảng Bài 5: Đảm bảo chất lượng, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm" giúp người học khái niệm về đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng; các nguyên tắc cần tuân thủ để đảm bảo chất lượng, các biện pháp đảm bảo chất lượng; khái niệm và các chương trình cải tiến chất lượng.

  pdf36p angicungduoc9 04-01-2021 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đảm bảo chất lượng công trình
p_strCode=dambaochatluongcongtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2