Dân quân tự vệ

Xem 1-20 trên 12908 kết quả Dân quân tự vệ
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có dân quân tự vệ là khâu rất cơ bản trong toàn bộ công tác quân sự của đảng', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p notonline1122 21-02-2013 211 72   Download

 • Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương...

  doc9p meomeo 13-05-2009 1979 65   Download

 • Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

  doc29p vanthang122141 13-02-2011 771 62   Download

 • Lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng rất cần thiết và không thể thiếu được trong chiến tranh nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  doc20p duong_rita 21-03-2016 471 59   Download

 • MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ TRANG BỊ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV VÀ TRANG PHỤC, SAO, MŨ, PHÙ HIỆU CỦA LỰC LƯỢNG DQTV I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trong những năm 1930 - 1931, trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đã xuất hiện các đội Tự vệ đỏ, đó là mầm mống của các lực lượng vũ trang cách mạng sau này của nhân dân ta. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về Đội tự vệ”....

  pdf5p hatmitxinhtuoi 04-02-2010 567 135   Download

 • Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

  doc29p luatsulecao 04-04-2011 164 19   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Dân quân tự vệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn; Cơ sở y tế đã điều trị cho DQTV bị ốm đau, chết; Hội đồng Giám định y khoa.

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 72 10   Download

 • Tự vệ đỏ, đó là mầm mống của các lực lượng vũ trang cách mạng sau này của nhân dân ta. Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc) đã thông qua “Nghị quyết về Đội .tự vệ”. Nghị quyết xác định bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của đội tự vệ, một tổ chức có tính chất nửa quân sự của quần chúng nhân dân lao động, chủ yếu là của công nông, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. ...

  pdf8p comvapho 02-08-2013 60 8   Download

 • "Thông tư số: 02/2016/TT-BQP" quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về chương trình, nội dung, thời gian, cơ sở tập huấn cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ trong trạng thái thường xuyên, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, quy định diễn tập, hội thi, hội thao và danh mục vật chất huấn luyện dân quân tự vệ.

  pdf52p doinhugiobay_20 25-03-2016 53 6   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Dân quân tự vệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; cơ quan, tổ chức quản lý DQTV. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở y tế đã điều trị cho DQTV bị ốm đau, chết.

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 59 5   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Dân quân tự vệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã; cơ quan, tổ chức quản lý DQTV. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn; Cơ sở y tế đã điều trị cho DQTV; Huyện đội trưởng hoặc Cơ quan quân sự cấp trên trực tiếp của Ban CHQS cơ quan, tổ chức quản lý DQTV bị tai nạn. Cách thức thực hiện:Trực...

  pdf4p jindo2000 06-08-2010 76 4   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc Phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Dân quân tự vệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ LĐ-TB&XH huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Xã đội hoặc Ban CHQS cơ quan.

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 51 3   Download

 • Thông tư số 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của luật dân quân tự vệ và nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.

  doc36p plndan 22-12-2017 9 0   Download

 • Tài liệu tham khảo về Luật dân quân tự vệ do quốc hội ban hành. Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

  doc29p hkquoc 16-09-2010 317 146   Download

 • Phần 2 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh trình bày kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng, một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam,...

  pdf90p sophantrotreu09 05-04-2016 281 77   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ. Điều 2.

  pdf28p abcdef_42 01-11-2011 111 9   Download

 • Nghị định số: 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;...

  pdf33p codon_06 21-01-2016 60 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/QS 1822:2014 về trang phục Dân quân tự vệ quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với sản phẩm trang phục được sử dụng cho các cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc118p thangnamvoiva10 01-08-2016 10 1   Download

 • Quyết định số: 02/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh ban hành đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

  pdf3p connhangheo91 28-06-2014 23 0   Download

 • "Quyết định số: 03/2016/NĐ-CP" quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_20 25-03-2016 19 0   Download

Đồng bộ tài khoản