intTypePromotion=1
ADSENSE

Đảng bộ Thành phố

Xem 1-20 trên 1499 kết quả Đảng bộ Thành phố
 • Bài giảng Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhằm khái quát lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống và bài học kinh nghiệm. Đảng bộ TP thời kỳ lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Đảng bộ TP thời kỳ đấu tranh chống Pháp – Mỹ (1945 – 1975)...

  pdf27p model_12 22-04-2014 654 111   Download

 •  Bài giảng "Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh" do Thạch Kim Hiếu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chính Minh; truyền thống Đảng bộ và các bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt30p doinhugiobay_05 01-12-2015 111 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) trong phát triển kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015. nhận xét sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố và rút ra những kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo trong những năm tiếp theo.

  pdf50p truongtien_03 10-03-2018 62 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ quá trình Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn Thành phố. Bước đầu đúc kết một số kinh nghiệm qua thực tiễn quá trình Đảng bộ Thành phố lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị sản văn hóa từ năm 1998 đến năm 2014.

  pdf214p phongtitriet000 08-08-2019 34 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ quá trình Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn Thành phố. Bước đầu đúc kết một số kinh nghiệm qua thực tiễn quá trình Đảng bộ Thành phố lãnh đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị sản văn hóa từ năm 1998 đến năm 2014.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 56 4   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong phát triển kinh tế đối ngoại; rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm chủ yếu có giá trị khoa học và thực tiễn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 65 2   Download

 • Tài liệu Đảng bộ thành phố Đà Lạt - Lịch sử (4/1975-2000) được biên soạn nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, trưởng thành và những bài học quý báu của Đảng bộ, quân dân Đà Lạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương anh hùng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng Đà Lạt ngày càng xứng là thành phố du lịch văn minh, giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p viryucha2711 25-04-2019 20 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Biên Hòa (1930-2000): Phần 1 với các nội dung: cách mạng Tháng Tám 1945 ở thị xã Biên Hoà; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đảng bộ thị xã Biên Hoà lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; đối đầu với kẻ thù mới, từ đấu tranh chính trị lên đấu tranh vũ trang; kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang. phát triển phong trào góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”; cùng toàn miền đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ...

  pdf146p dangkhaccuong 27-08-2019 30 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) - Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Phần 1 trình bày các nội dung: thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996); nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh, chính trị; khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương trong những năm đầu giải phóng (3/1975 - 12/1978); xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình đất nước có chiến tranh, vận dụng đường lối của Đảng để tìm hướng đi thích hợp (1/1979 - 12/1985); bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1990); từng bước khắc ph...

  pdf225p dangkhaccuong 23-08-2019 19 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook trình bày các nội dung: Đảng bộ và nhân dân thành phố Biên Hoà quyết tâm xây dựng lại thế và lực; Đảng bộ quân dân thành phố Biên Hoà thực hành tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố; xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hoà từ 1976 đến 2000.

  pdf107p dangkhaccuong 27-08-2019 13 0   Download

 • Quận 11 là một trong những quận nội thành có vị trí quan trọng về mọi mặt của Thành phố Hồ Chí Minh. Quận có dân số đông, người dân lao động cần cù, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đông đảo; Đảng bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo; giàu tiềm năng phát triển kinh tế và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) với nhiều ngành nghề, sản phẩm phong phú đa dạng. Đây là thế mạnh nổi bật để phát huy nội lực của Quận. ...

  pdf86p vascaravietnam 15-08-2012 66 7   Download

 • Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014) được xuất bản nhằm mục đích ghi lại những sự kiện lịch sử, những thành tựu nổi bật đã đạt được và kể cả những khuyết điểm, thiếu sót, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố trong thời gian qua. Dưới đây là phần 1 của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p kexauxi1 04-08-2019 61 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các nội dung: thành phố Đà Nẵng thời kỳ trực thuộc Trung Ương (1997 - 2015); những năm đầu thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung Ương (1997 - 2000); bước đầu thực hiện mục tiêu xây dựng “thành phố Đà Nẵng giàu mạnh, văn minh” (2001 - 2005); phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của Miền Trung (2005 - 2010); tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, bằng các chủ trương có tính đột phá (2010-2015)...

  pdf263p dangkhaccuong 23-08-2019 10 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu hoạt động lãnh đạo của đảng bộ thành phố', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf73p dellvietnam 24-08-2012 85 18   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ quá trình Đảng bộ thành phố Hải Phòng vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương của Trung ương Đảng về phát triển sự nghiệp GDPT từ năm 2001 đến năm 2014. Khẳng định kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển sự nghiệp GDPT của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm qua.

  pdf35p truongtien_03 10-03-2018 46 3   Download

 • Mục đích quan điểm nghiên cứu cơ bản là hƣớng vào quan điểm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình đổi mới từ nay đến ngoài năm 2020 mà Nghị Quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đã đề ra. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p cogacoga 01-03-2017 167 31   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 thể hiện nội dung còn lại đó là gương sáng Đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh những câu chuyện về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Bác Hồ và tấm gương của những chiến sĩ cách mạng trung kiên, tập tài liệu tập trung giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Thành phố.

  pdf275p hanh_tv16 01-02-2019 51 2   Download

 • Từ sau Đại hội đổi mới (1986), hệ thống hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung lâm vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản bởi các hợp tác xã chưa bắt nhịp được với cơ chế kinh tế mới. Để các hợp tác xã có thể khôi phục sản xuất, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động có những chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu, pháp lý và chuyển đổi phương hướng sản xuất kinh doanh.

  pdf14p nguyentuananh2502 09-05-2019 22 1   Download

 • Bài viết đi sâu vào đánh giá kết quả triển khai và tác động của Chỉ thị số 25-CT/TU Ban Thường vụ tỉnh ủy đến ý thức, tinh thần trách nhiệm, tác phong và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

  pdf7p vinaruto2711 06-04-2019 44 0   Download

 • Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014): Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ là những minh chứng ghi chép về Đảng bộ Bà Rịa vững bước trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển (2000 - 2014). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p kexauxi1 04-08-2019 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đảng bộ Thành phố
p_strCode=dangbothanhpho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2