Đánh giá độ tin cậy trên mạng

Xem 1-9 trên 9 kết quả Đánh giá độ tin cậy trên mạng
 • Giáo trình: Nhập môn máy tính do thầy Lương Việt Nguyên viết. Nội dung Các kiến thức chung Các loại mạng chủ yếu Thiết kế mạng Mô hình mạng OSI Cáp mạng - phương tiện vật lý Giao thức Kiểm soát lỗi Đánh giá độ tin cậy trên mạng An toàn thông tin trên mạng Quản trị mạng...

  pdf94p phanvanhuong12 12-04-2011 218 88   Download

 • Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã mang lại những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trong đó bộ môn khoa học về đánh giá độ tin cậy của các sản phẩm nói chung và của kết cấu công trình xây dựng nói riêng cũng có những bước tiến đáng kể. Trên cơ sở mở rộng mô hình tính toán độ tin cậy của kết cấu từ các phương pháp kinh điển, chúng ta có thể nâng cao hiệu quả tính toán của lĩnh vực này hoàn...

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 52 17   Download

 • Các phương pháp tính toán trong các Quy phạm, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đều xem tất cả các tham số tính toán của kết cấu và tải trọng là các đại lượng không đổi, người ta cho phép sử dụng các tham số tính toán có kể đến hệ số an toàn để bù đắp vào tính chất ngẫu nhiên mà trong thuật toán các phương pháp tiền định ta chưa xét đến.

  pdf1p sunshine_6 15-07-2013 79 20   Download

 • Nội dung mà bài báo sẽ đề cập đến việc xây dựng một mô hình toán học để nghiên cứu quá trình sôi trên màng mỏng, kiểm tra độ tin cậy của kết quả thu được để từ đó đánh giá hiệu quả tỏa nhiệt khi sôi trên màng mỏng cũng như các yếu tố ảnh hưởng chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 17 3   Download

 • Đối với các hệ thống phức tạp do khả năng hạn chế trong việc biểu diễn các quan hệ tương tranh (concurrency), đồng bộ (synchronization) cũng như các hoạt động nội tại của server nên phương pháp sử dụng mạng hàng đợi không đáng tin cậy.

  pdf10p 0984272663 28-04-2011 212 61   Download

 • Công nghệ viễn thám với khả năng cung cấp thông tin trên nhiều kênh phổ và đo chụp phủ vùng rộng lớn tại các thời điểm khác nhau đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp như phân loại đất đai, phân loại cây trồng và kiểm kê diện tích trồng trọt, đánh giá và dự báo sản lượng, nghiên cứu độ ẩm của đất trồng và hiệu quả sử dụng nước trong nông nghiệp cũng như đánh giá sự thiệt hại mùa màng do các yếu tố liên quan, v.v.

  pdf8p banhbeonhantom 22-07-2013 61 11   Download

 • Google Pagerank, những điều chưa biết Trước đây Làm SEO đã từng chia sẻ vài kiến thức rất căn bản về Google Pagerank. Hôm nay mình xin chia sẻ thêm vài điều mà có thể bạn chưa biết về Google Pagerank (gọi tắt là PR). PR đơn thuần là một cách thức để Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi website trong danh mục của mình, dựa vào mức độ thường xuyên được truy cập vào trên Internet.

  pdf4p ad_uit 26-12-2010 89 19   Download

 • PageRank những điều còn chưa biết PR đơn thuần là một cách thức để Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi website trong danh mục của mình, dựa vào mức độ thường xuyên được truy cập vào trên Internet. Một cách tiếp cận khác mang tính kỹ thuật hơn định nghĩa PR là một thuật toán phân tích các link liên kết. Nhưng cơ chế này có hai biến thể của cơ chế này, gần đây người ta mới khám phá ra tính chất 2 mặt của PageRank....

  pdf5p jupyter2425 20-03-2011 86 12   Download

 • Phân tích và đánh giá dự án Trong phần trước, chúng ta đã xem xét làm thế nào để dự tính được luồng tiền phù hợp, trên cơ sở đó, tính toán chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV và các chỉ tiêu khác. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu phân tích tính tin cậy của các dự tính đó. 4.4.1. Đánh giá dự tính về NPV Như đã đề cập, một dự án có NPV dương là dự án có thu nhập lớn hơn chi phí. Trong trường hợp đó, dự án được coi là tạo...

  pdf5p phuoctam52 16-08-2011 35 12   Download

Đồng bộ tài khoản