Đáp án tốt nghiệp

Tổng hợp thư viện đề thi và Đáp án tốt nghiệp của tất cả các năm gần đây. Kho tài liệu ôn luyện thi tốt nghiệp chất lượng dành cho bạn gồm tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT thường gặp như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lý...Tham khảo cấu trúc đề thi cũng như nội dung kiến thức Đáp án tốt nghiệp để định hướng ôn tập và phương pháp làm bài thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt.
Xem 1-20 trên 4846 kết quả Đáp án tốt nghiệp
 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 19 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 56 7   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 8 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 48 3   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 4 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 36 2   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 7 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 36 2   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 5 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 34 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 6 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf6p somido123 28-02-2014 47 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 9 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf6p somido123 28-02-2014 40 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 10 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf6p somido123 28-02-2014 47 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 11 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 44 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 12 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 56 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 13 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 52 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 14 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf9p somido123 28-02-2014 64 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 15 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf6p somido123 28-02-2014 37 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 16 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 35 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 17 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf6p somido123 28-02-2014 42 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 18 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf4p somido123 28-02-2014 34 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 20 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 35 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 21 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 37 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 22 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf8p somido123 28-02-2014 31 1   Download

 • Tham khảo đề thi thử và đáp án tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn - Đề 23 dành cho các bạn học sinh lớp 12 thử sức, rèn luyện kỹ năng viết văn và kiểm tra kỹ năng cũng như củng cố kiến thức cho mình. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các bạn, cùng tham khảo nhé.

  pdf5p somido123 28-02-2014 40 1   Download

Đồng bộ tài khoản