intTypePromotion=4
ADSENSE

Đầu tư kinh tế vào Lào

Xem 1-20 trên 235 kết quả Đầu tư kinh tế vào Lào
 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về OFDI, phân tích thực trạng hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Lào, luận án sẽ chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong dòng vốn OFDI hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường dòng vốn 4 OFDI của Việt Nam vào Lào trong thời gian tới.

  pdf181p change01 05-05-2016 37 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về OFDI, phân tích thực trạng hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Lào, luận án sẽ chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong dòng vốn OFDI hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường dòng vốn 4 OFDI của Việt Nam vào Lào trong thời gian tới.

  pdf12p change01 05-05-2016 37 1   Download

 • Cùng tìm hiểu mô hình vốn con người; đo lường vốn con người; đào tạo thông qua công việc;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Kinh tế học lao động: Chương 6 - Chất lượng lao động: Đầu tư vào vốn con người - Đặng Đình Thắng".

  pdf17p huyenngoc0628 05-11-2015 105 11   Download

 • Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, quan hệ giữa các quốc gia ngày càng thắt chặt hơn trên nhiều lĩnh vực, hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra trên phạm vi toàn thế giới ...

  doc166p mrshare32 14-03-2013 96 29   Download

 • Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đầu tư xây dựng để từng bước trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát trien đô thị của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, là cửa ngõ xuất nhập khẩu của một vùng hậu cứ rộng lớn, bao gồm Tây Nguyên Việt Nam, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan và là khu kinh tế duy nhất...

  doc14p vudayhehe 27-03-2010 792 174   Download

 • Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô cung cấp cho các bạn những nội dung câu hỏi về: Thành phần của lực lượng lao động, nguyên liệu nhập khẩu, tỷ lệ lạm phát, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trạng thái cảu nền kinh tế thay đổi, chính sách tài chính điều hành kinh tế vĩ mô, hoạt động của ngân hàng, cán cân mậu dịch, thu nhập cân bằng của nên kinh tế, tỷ giá đối hoái,... Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi đạt được hiệu quả cao.

  pdf0p cobetocxul9 16-05-2015 411 65   Download

 • Muốn tiến hành sản xuất phải có tư liệu sản xuất và sức lao động. Trong nền kinh tế thị trường, tư liệu sản xuất và sức lao động mang hình thái hàng hoá và vì thế, các doanh nghiệp muốn có tư liệu sản xuất và sức lao động phải có tiền. Tư liệu sản xuất, sức lao động và tiền là những hình thức biểu hiện cụ thể của vốn. Nói một cách khái quát thì vốn là bộ phận tài sản được sử dụng để sản xuất kinh doanh...

  pdf11p nhanma1311 09-12-2012 92 28   Download

 • Nông nghiệp - nông dân - nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, ở nước ta trên 75% dân số sống ở nông thôn với 73% lực lượng lao động làm việc, sinh sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp, sản phẩm nông nghiệp trong nước là nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng, tạo nguyên liệu cho nền sản xuất công nghiệp, cung cấp trực tiếp và gián tiếp cho các ngành...

  doc16p tranleforever 17-01-2013 109 27   Download

 • Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên bị hạn chế. Trong thế kỷ 20, nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đã mang những kết quả rất khác nhau, đó là: nền kinh tế chỉ huy được định hướng từ chính phủ trung ương và nền kinh tế thị trường được dựa trên doanh nghiệp tư nhân. Vào buổi bình...

  pdf7p meomayhamchoi 27-06-2011 82 25   Download

 • Sự phát triển của kinh tế toàn cầu là sự liên kết và hòa nhập giữa kinh tế các nước vào kinh tế toàn cầu thành một thị trường thống nhất, đặc biệt các nước đang phát triển, mà đang bước vào thời kỳ hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoàng tài chính tiền tệ. Đây là một cơ hội thuận lợi có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế Lào nói chung và tỉnh Champasack nói riêng, trong việc đón nhận ĐTNN của nhiều quốc gia trên toàn cầu. Mặt khác, ĐTNN không phải là nguồn vốn tài chính đơn thuận,...

  pdf104p nhanma1311 28-12-2012 50 12   Download

 • Quyết định 812/2005/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế-Thương mại Lao Bảo trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp...

  doc5p uyenson 19-08-2009 292 3   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút FDI; qua phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI tại các tỉnh miền núi phía Bắc ở CHDCND Lào, luận án đề xuất phương hướng và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện thu hút FDI tại các tỉnh miền núi phía Bắc ở CHDCND Lào trong thời gian tới, dưới góc độ các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 35 1   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các yếu tố địa điểm đầu tư bao gồm: Thu nhập, lao động, tài nguyên thiên nhiên, chính sách tự do hóa thương mại của các nước thành viên tới FDI vào RCEP.

  pdf8p vititan2711 13-08-2019 32 6   Download

 • Đầu tư là một hoạt động kinh tế, là một bộ phận của sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung của từng doanh nghiệp nói riêng, là động lực để thúc đẩy xã hội đi lên. Do vậy, trứơc hết cần tìm hiểu khái niệm về đầu tư. Khái niệm: Đầu tư là sự bỏ ra, sự hy sinh những nguồn lực ở hiện tại (tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ ...) nhằm đạt được những...

  pdf49p blue_dreams567 10-07-2009 2399 1136   Download

 • Thế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thế giới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nước tích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mại quốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), APEC (diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á thái bình dương)...một loạt các hợp tác, đối tác được ký kết giữa các quốc gia tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu...

  pdf29p nhattruong 17-07-2009 1055 426   Download

 • Thế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thế giới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nước tích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mại quốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), APEC (diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á thái bình dương)...một loạt các hợp tác, đối tác được ký kết giữa các quốc gia tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu...

  pdf28p truongdoan 29-07-2009 699 321   Download

 • Trong điều kiện quốc tế hoá sản xuất và đầu tư bùng nổ vào những thập kỉ gần đây, xuất khẩu lao động đã dần trở thành một phần không thể tách khỏi của hệ thống kinh tế thế giới. Nó là một lĩnh vực hoạt động kinh tế quan trọng của các quốc gia, đã và đang đem lại những lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể. Đối với nước ta, sự phát triển dân số và lao động (với số dân gần 80 triệu người, trong đó lực lượng lao động chiếm khoảng 60%) đã gây...

  pdf90p trungtri 27-07-2009 595 276   Download

 • LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU  Cách đây nhiều năm tôi hỏi người bố giàu, ‘Bố sẽ khuyên gì với một người đầu tư trung bình?’ Người đáp, ‘Đừng trung bình.’ QUY TẮC TIỀN BẠC 90/10 Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80/20. Tức là, 80% thành công của chúng ta được tạo ra từ 20% những cố gắng của mình. Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý sáng lập vào năm 1897 – ông Vilfredo Pareto, và được gọi là Quy tắc về sự cố gắng tối thiểu. Người bố giàu đồng ý với quy tắc đó về...

  pdf29p trinhks169 20-03-2010 363 262   Download

 • Vốn nước ngoài là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở bất kỳ một nước hay một nền kinh tế đang phát triển nào. Đặc biệt là trong giai đoạn hiên nay khi mà xu hướng mở cữa hội nhập quốc tế đã trở thành phổ biến. Hơn nữa nước ta là một nước nông nghiệp lạc hẩu trình độ kỷ thuật thấp kém, năng suất lao động thấp, tích luỹ nội bộ thấp, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Do dó vấn...

  pdf48p quanvokiem 09-03-2010 396 226   Download

 • Chương 1: Tổng quan về kinh tế học. Quá trình sản xuất cần có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Các yếu tố đầu vào còn gọi là các yếu tố sản xuất, chúng có thể được phân làm ba nhóm chính : Đất đai, lao động và vốn. “Cái gì, thế nào và cho ai” vẫn là những vấn đề cốt yếu từ thuở khai nguyên nền văn minh nhân loại cho tới nay. Cụ thể : Sản xuất loại hàng hoá gì và với số lượng bao nhiêu ? Sản xuất hàng hoá như thế nào ? Sản xuất hàng hoá cho ai ?...

  ppt19p thanhthanh8873 21-10-2010 880 137   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đầu tư kinh tế vào Lào
p_strCode=dautukinhtevaolao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2