intTypePromotion=1

Phần II: KIỂM TOÁN NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG MỘT TỔ CHỨC

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:51

0
124
lượt xem
36
download

Phần II: KIỂM TOÁN NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG MỘT TỔ CHỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng. Hao phí nhân lực là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Do đó, quản lý và sử dụng hiệu quả nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với các nhà quản lý. Yêu cầu quản lý này đòi hỏi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với mục đích tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị được kiểm toán. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần II: KIỂM TOÁN NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG MỘT TỔ CHỨC

 1. KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG Phần II:  KIỂM TOÁN NHỮNG HOẠT ĐỘNG  CHỦ YẾU TRONG MỘT TỔ CHỨC Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 1
 2. KẾT CẤU PHẦN II Chương Kiểm toán hoạt động quản lý IV và sử dụng nhân sự Chương Kiểm toán hoạt động cung ứng V Chương Kiểm toán hoạt động sản xuất VI Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 2
 3. KẾT CẤU PHẦN II Chương Kiểm toán hoạt động marketing VII Chương Kiểm toán các hoạt động VIII thu, chi và thanh toán Chương Kiểm toán hệ thống thông tin IX Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 3
 4. CHƯƠ CH ƯƠNGNG IV IV KIỂỂM KI M TOÁN HOẠ TOÁN HO ĐỘ ẠTT Đ ỘNG QUẢ NG QU ẢNN LÝ LÝ VÀ SSỬ VÀ ỬDDỤ ỤNG NHÂN LLỰ NG NHÂN ỰCC Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 4
 5. KẾT CẤU CHƯƠNG IV I - Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động II - Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực III - Các kỹ thuật thu thập và các phương pháp phân tích dữ liệu IV - Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực V - Một số ví dụ minh họa về phát hiện và khuyến nghị kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 5
 6. I ­ Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán hoạt động  Lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng.  Hao phí nhân lực là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.  Do đó, quản lý và sử dụng hiệu quả nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với các nhà quản lý.  Yêu cầu quản lý này đòi hỏi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với mục đích tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị được kiểm toán. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 6
 7. Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ CHỨC PHÁT NĂNG TRIỂN CỦA DOANH PHÒNG NGHIỆP NHÂN SỰ Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 7
 8. Hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với kiểm toán TUYỂN DỤNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ ÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI NG CHÍNH SÁCH LƯƠNG ÒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT HÂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG, TƯ VẤN Ự Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ DrĐỘ CÁC HOẠT  To Nhat – NG HÀNH CHÍNH 15/01/13 www.avinaa.com 8
 9. TUYỂN DỤNG  Xác định nhu cầu.  Mô tả công việc và đặt ra yêu cầu công việc.  Thông báo tuyển dụng (Quảng cáo).  Phỏng vấn, thi tuyển  Chọn lựa Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 9
 10. LẬP KẾ HOẠCH VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ  Sắp xếp nhân sự ‘đúng người đúng việc’  Bố trí nhân sự theo nhu cầu thực tế của các bộ phận và phù hợp với kế hoạch phát triển Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 10
 11. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Định hướng khi mới tiếp nhận vào  Đào tạo kiến thức, kĩ năng phù hợp với vị trí công việc (đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo theo khóa học)  Chương trình đào tạo tốt cần bảo đảm:  Đáp ứng sự mong muốn từ phía người học và đáp ứng yêu cầu của công việc phụ trách,  Tài liệu đào tạo có chất lượng tốt,  Thời gian đào tạo được thiết kế phù hợp với mức độ đào tạo,  Sự tham gia tích cực của người h ọc,  Sự nhận thức của nhà quản lý đối với năng l ực gia tăng qua đào tạo của người học. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 11
 12. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Để có một chương trình đào tạo hiệu quả:  Sự hỗ trợ và tham gia của nhà quản lý  Thiết kế chương trình đào tạo trên cơ sở kết hợp nhu cầu trong hoạt động của DN và chuẩn mực nghề nghiệp;  bảo đảm người học có động lực và ham thích tham dự. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 12
 13. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG  Đánh giá để:  Đề bạt, tăng giảm tiền lương, lựa chọn nhân sự cho đào tạo và khuyến khích nhân viên.  Sử dụng nhân sự trong tương lai sao cho hiệu quả nhất.  Xác định những biện pháp cần thiết để giúp người lao động khắc phục những nhược điểm hiện tại.  Hệ thống đánh giá hoạt động cần thực hiện trên cơ sở thường xuyên và định kỳ, khách quan và đáng tin cậy. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 13
 14. CHÍNH SÁCH LƯƠNG,  KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI  Phòng tổ chức nhân sự có nhiệm vụ:  Thiết kế kế hoạch về tiền lương, khen thưởng, phúc lợi.  Giám sát việc thực hiện các kế hoạch này,  Điều chỉnh mức tiền lương, thưởng, phúc lợi trong trường hợp cần thiết.  Tạo sự khác biệt giữa các mức tiền lương của các vị trí công tác khác nhau để tạo ĐỘNG LỰC. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 14
 15. KỶ LUẬT (CÂY GẬY)  KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH  Ở ĐÂU KHÔNG CÓ KỶ LUẬT, Ở ĐÓ BẤT CÔNG SẼ NẢY SINH  THUẬT QUẢN LÝ ‘CÂY GẬY VÀ CỦ CÀ RỐT’  CÂY GẬY = KỶ LUẬT  CỦ CÀ RỐT = KHEN THƯỞNG  NGƯỜI QUẢN LÝ GIỎI PHẢI BIẾT VẬN DỤNG NHUẦN NHUYỄN ‘CÂY GẬY VÀ CỦ CÀ RỐT’ Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 15
 16. CÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG  Hợp đồng lao động,  Giám sát thực hiện hợp đồng lao động,  Giải quyết những mâu thuẫn về quan hệ lao động trước Hội đồng quan hệ lao động quốc gia.  Công đoàn, đoàn thể Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 16
 17. TƯ VẤN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  Tư vấn tâm lý, tư vấn về những vấn đề cá nhân  Hỗ trợ giúp đỡ về tinh thần  Tạo ra môi trường an tâm, an toàn và ấm áp cho người lao động NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢM THẤY MÌNH ĐƯỢC QUAN TÂM NHƯ NGƯỜI NHÀ Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 17
 18. Y TẾ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  AN TOÀN LAO ĐỘNG  AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP  CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y TẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  BẢO HIỂM SỨC KHỎE, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHÂN VĂN Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 18
 19. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ  Các qui định pháp lý liên quan như:  Bộ Luật Lao động 2004,  Luật Bảo hiểm xã hội 2006,  Luật Công đoàn 1990,  Pháp lệnh Cán bộ công chức 2003,  Các nghị định và các thông tư hướng dẫn  Các qui định pháp lý bắt buộc DN phải:  Cải thiện chất lượng điều kiện làm việc,  Các hoạt động khẳng định tính liêm chính của các kế hoạch tiền lương. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 19
 20. CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH  HỒ SƠ GIẤY TỜ NHÂN SỰ PHẢI SẮP XẾP KHOA HỌC, DỄ TRA CỨU, DỄ KIỂM TRA.  TỔ CHỨC LƯU TRỮ AN TOÀN, HỮU DỤNG CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ.  TỔI THIỂU HÓA RỦI RO MẤT CẮP HOẶC HỎA HOẠN GÂY MẤT DỮ LIỆU. Dr To Nhat – 15/01/13 www.avinaa.com 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2