intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán tuân thủ

Xem 1-20 trên 313 kết quả Kiểm toán tuân thủ
 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Kiểm toán tuân thủ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: bản chất kiểm toán tuân thủ, nội dung-đặc điểm, trình tự công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong bài giảng này.

  pdf27p nguyenthihuyenhuong88 08-11-2014 183 56   Download

 • "Báo cáo kiểm toán Phương pháp kiểm toán tuân thủ" trình bày kết cấu nội dung gồm: khái niệm, mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết và vận dụng hiệu quả trong học tập.

  ppt7p ngonhiphuong 24-11-2014 238 28   Download

 • Bài viết nhằm nghiên cứu đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán tuân thủ lĩnh vực đầu tư xây dựng, từ đó có những kiến nghị xác đáng đối với công tác quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án cấp huyện.

  pdf8p vishani2711 21-04-2020 23 4   Download

 • Nghiên cứu này thực hiện khảo sát lý luận và kinh nghiệm vận dụng trọng yếu tại một số quốc gia trên thế giới qua đó, giúp xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc xây dựng chính sách xác định và và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ, hiện chưa được xây dựng ban hành và áp dụng trong thực tiễn của KTNN Việt Nam.

  pdf8p vichoji2711 04-05-2020 27 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phương pháp kiểm toán tuân thủ, phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán, khái niệm, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu kiểm toán,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 112 8   Download

 • Bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế và từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán ngân sách bộ ngành theo chuẩn mực số 4000 tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III.

  pdf5p vicross2711 26-06-2019 22 0   Download

 • Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: 1. Điều chỉnh hoạt động quản lý. 2. Sử lý vi phạm. 3. Xác minh và bày tỏ ý kiến. 4. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? 1. Kiểm toán hoạt động. 2. Kiểm toán nội bộ. 3. Kiểm toán tuân thủ. 4. Kiểm toán báo cáo tài chính....

  doc23p loidinhkt 18-12-2012 593 178   Download

 • Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán mới được phát triển trên thế giới trong thời gian gần đây. Sự phát triển này được bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ XX ở khu vực công và sau đó lan sang khu vực tư nhân. Ở Mỹ, Canada và một vài nước châu Âu như Thụy Điển, Đức..., những nghị sĩ ở các quốc gia này yêu cầu cung cấp những thông tin về tính hiệu quả và sự hữu hiệu của các khoản chi tiêu công...

  pdf31p hamdocsach08 27-12-2010 394 112   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p zang710 16-06-2011 413 107   Download

 • Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: 1. Điều chỉnh hoạt động quản lý. 2. Sử lý vi phạm. 3. Xác minh và bày tỏ ý kiến. 4. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? 1. Kiểm toán hoạt động. 2. Kiểm toán nội bộ. 3. Kiểm toán tuân thủ. 4. Kiểm toán báo cáo tài chính. Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc: 1. Chính phủ. 2. Tòa án. 3. Quốc hội. 4. Tất cả các câu trên. Câu 4: Trong các nôi...

  doc21p rain105 28-07-2013 287 95   Download

 • Là một loại hình KD hướng vào việc đánh giá hiệu lực của hệ thống thông tin và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động đã, đang và diễn ra trong một tổ chức, cơ quan.  KTHĐ có thể có cả các yếu tố của kiểm toán thông tin, cả các yếu tố của kiểm toán tuân thủ. KTHĐ được hiểu như sau: KTHĐ thuộc kiểm toán, do đó cũng có chức năng bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên chức năng này được cụ thể theo hướng thẩm...

  pdf46p tulip_12 14-01-2013 197 75   Download

 • Có 3 phương pháp tiếp cận tài chính đối với Kiểm toán nhà nước, đó là: Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán xác nhận ( Báo cáo tài chính) và Kiểm toán hoạt động ( hay Kiểm toán hiệu quả đồng tiền).

  pdf12p hamdocsach08 26-12-2010 181 71   Download

 • Lao động là một yếu tố đầu vào quan trọng. Hao phí nhân lực là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí. Do đó, quản lý và sử dụng hiệu quả nhân lực là vấn đề thiết yếu đối với các nhà quản lý. Yêu cầu quản lý này đòi hỏi kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nhân lực với mục đích tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong đơn vị được kiểm toán. ...

  ppt51p coc_xanh 15-01-2013 124 36   Download

 • Quá trình hình thành & phát triển của kiểm toán Kiểm toán là hoạt động đã có từ rất lâu. Từ gốc của thuật ngữ “kiểm toán” theo tiếng la tinh là “Audire”, nghĩa là “Nghe” = “Audit” Từ thế kỷ 20th trở về trước, kiểm toán chủ yếu được thực hiện để xác nhận tính trung thực, chính xác của các thông tin tài chính kế toán, và chủ yếu là kiểm toán tuân thủ do KTNN và KTNB tiến hành. Thị trường chứng khoán phát triển, công ty cổ phần ra đời đã dẫn tới sự tách rời...

  pdf25p tab_12 29-07-2013 172 34   Download

 • Kiểm toán tuân thủ Là việc kiểm tra nhằm Là việc kiểm tra và bày tỏ Là quá trình kiểm tra và đánh giá mức độ chấp ý kiến nhận xét về tính đánh giá về tính hiệu lực hành pháp luật, chính trung thực, hợp lý của các và tính hiệu quả của một sách, chế độ quản lý, hay báo cáo tài chính của một hoạt động để từ đó đề xuất các văn bản, quy định đơn vị phương án cải tiến nào đó của đơn vị Là các báo cáo tài chính của đơn vị: Bảng...

  pdf3p thaohanghai 07-04-2013 106 26   Download

 • Khái niệm Phương pháp kiểm toán tuân thủ là tập hợp các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán được thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán có liên quan đến tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) của doanh nghiệp.

  ppt42p page_12 14-08-2013 134 20   Download

 • Hiện nay, Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Ấn Độ (Gọi tắt là CAG) đang thực hiện 3 loại hình kiểm toán chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính (KTBCTC), kiểm toán hoạt động (KTHĐ) và kiểm toán tuân thủ (KTTT). Trong đó, các cuộc KTHĐ do CAG thực hiện được bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20.

  pdf12p hamdocsach08 27-12-2010 92 12   Download

 • Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, bảo hiểm, dịch vụ tư tài chính-kế toán- kiểm toán. Cụ thể, trong năm 2013 tới, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII sẽ thực hiện kiểm toán báo ngân sách,...

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 58 5   Download

 • Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm tra, đánh giá mức độ chấp hành một quy định nào đó, hoặc đánh giá về mức độ tuân thủ các quy định trong văn bản pháp luật, các điều khoản, cam kết trong hợp đồng hoặc các quy định nội bộ của đơn vị.

  ppt53p chautran263 21-10-2013 72 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 139/2019 trình bày các nội dung chính sau: Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các chính sách và thủ tục hành chính thuế - thực trạng và giải pháp, vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của Kiểm toán nhà nước và kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf70p vichoji2711 04-05-2020 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1184 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán tuân thủ
p_strCode=kiemtoantuanthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2